Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A kad sav narod pređe preko Jordana, reče Gospod Isusu govoreći:

5 Moj. 27:2, Is.N. 3:17

2 Izaberite iz naroda dvanaest ljudi, po jednog čoveka iz svakog plemena,

4 Moj. 13:3, 4 Moj. 34:18, 5 Moj. 1:23, Is.N. 1:4, Is.N. 3:12, 1 Car. 18:31

3 I zapovedite im i recite: Uzmite odavde, iz sredine Jordana, s mesta gde stoje nogama svojim sveštenici, dvanaest kamenova, i odnesite ih sa sobom, i stavite ih onde gde ćete noćas noćiti.

Is.N. 4:20

4 Tada dozva Isus dvanaest ljudi, koje beše odredio između sinova Izrailjevih, po jednog čoveka iz svakog plemena.

5 I reče im Isus: Idite pred kovčeg Gospoda Boga svog usred Jordana, uzmite svaki po jedan kamen na rame svoje, prema broju plemena sinova Izrailjevih,

6 Da bude znak među vama. Kad vas posle zapitaju sinovi vaši govoreći: Šta će vam to kamenje?

2 Moj. 12:26, 5 Moj. 6:20, Ps. 44:1, Ps. 48:13, Ps. 78:3, Isa. 38:16

7 Recite im: Jer se voda u Jordanu rastupi pred kovčegom zaveta Gospodnjeg, kad prelažaše preko Jordana, rastupi se voda u Jordanu, i ovo je kamenje spomen sinovima Izrailjevim doveka.

2 Moj. 12:14, 4 Moj. 16:40, Is.N. 3:13, 1 Kor. 11:24

8 I učiniše sinovi Izrailjevi kako zapovedi Isus; i uzeše dvanaest kamenova iz sredine Jordana, kako beše rekao Gospod Isusu, prema broju plemena sinova Izrailjevih; i odneše ih sa sobom na noćište, i metnuše ih onde.

9 A i usred Jordana postavi Isus dvanaest kamenova na mestu gde stajahu nogama svojim sveštenici noseći kovčeg zavetni, i onde ostaše do danas.

1 Moj. 28:18, Is.N. 24:27, 1 Sam. 7:12

10 Sveštenici pak koji nošahu kovčeg stajahu usred Jordana dokle se ne svrši sve što beše Gospod zapovedio Isusu da kaže narodu, sasvim kako beše Mojsije zapovedio Isusu. I narod pohita i pređe.

11 A kad pređe sav narod, onda pređe i kovčeg Gospodnji i sveštenici, a narod gledaše.

12 Pređoše i sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasijinog pod oružjem pred sinovima Izrailjevim, kao što im beše kazao Mojsije.

4 Moj. 32:20, 4 Moj. 32:27, 5 Moj. 33:21

13 Oko četrdeset hiljada naoružanih pređoše pred Gospodom preko Jordana na boj u polje jerihonsko.

Is.N. 6:8

14 Taj dan uzvisi Gospod Isusa pred svim Izrailjem; i bojahu ga se kao što su se bojali Mojsija, svega veka njegovog.

Is.N. 3:7, 1 Sam. 2:25, 1 Sam. 2:30, 2 Dn. 1:1

15 I reče Gospod Isusu govoreći:

16 Zapovedi sveštenicima koji nose kovčeg od svedočanstva neka izađu iz Jordana.

2 Moj. 25:16, Otk. 11:19

17 I zapovedi Isus sveštenicima govoreći: Izađite iz Jordana.

18 A čim sveštenici koji nošahu kovčeg zaveta Gospodnjeg izađoše iz srede Jordana, i stadoše na suvo nogom svojom, odmah se vrati voda u Jordanu na mesto svoje, i poteče kao i pre povrh svih bregova svojih.

2 Moj. 14:28

19 A izađe narod iz Jordana desetog dana prvog meseca, i stadoše u logor u Galgalu, s istoka Jerihonu.

Is.N. 5:9, 1 Sam. 11:14, Amos 4:4, Mih. 6:5

20 A onih dvanaest kamenova, što iznesoše iz Jordana, postavi Isus u Galgalu,

Is.N. 4:3, Is.N. 4:8, Isa. 19:20

21 I reče sinovima Izrailjevim govoreći: Kad u budućnosti zapitaju sinovi vaši oce svoje govoreći: Šta predstavlja to kamenje?

22 Tada obavestite sinove svoje i recite im: Suvim pređe Izrailj preko ovog Jordana.

23 Jer Gospod Bog vaš osuši Jordan pred vama dokle pređoste, kao što je učinio Gospod Bog vaš kod Crvenog mora osušivši ga pred nama dokle pređosmo;

2 Moj. 14:21, Nem. 9:11, Ps. 77:16, Ps. 77:19, Isa. 43:16

24 Da bi poznali svi narodi na zemlji da je ruka Gospodnja krepka, da biste se svagda bojali Gospoda Boga svog.

2 Moj. 9:16, 2 Moj. 14:31, 5 Moj. 28:10, 1 Sam. 17:46, 1 Car. 8:42, 2 Car. 5:15, 1 Dn. 29:12, Ps. 76:6, Ps. 89:7, Ps. 89:13, Ps. 106:8, Jer. 10:7, Dan. 3:26

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I