Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U sabor Gospodnji da ne ulazi ni utučen ni uškopljen.

2 U sabor Gospodnji da ne ulazi kopile, ni deseto koleno njegovo da ne ulazi u sabor Gospodnji.

3 Ni Amonac ni Moavac da ne ulazi u sabor Gospodnji, ni deseto koleno njihovo, da ne ulazi u sabor Gospodnji doveka.

Ruta 4:5, Nem. 4:3, Nem. 13:1

4 Zato što ne iziđoše pred vas s hlebom i vodom na putu kad ste išli iz Misira, i što najmiše za novce na vas Valama, sina Veorovog iz Fetore u Mesopotamiji da te prokune,

1 Moj. 14:18, 4 Moj. 22:5, 5 Moj. 2:29, Is.N. 24:9, 1 Sam. 25:11, 1 Car. 18:4, Isa. 63:9, Mt. 10:40, Mt. 10:42

5 Premda ne hte Gospod Bog tvoj slušati Valama, nego ti Gospod Bog tvoj obrati prokletstvo u blagoslov, jer te milova Gospod Bog tvoj.

Priče 26:2

6 Ne traži mir njihov ni dobro njihovo nikada za svog veka.

Jezd. 9:12, Mt. 5:43

7 Nemoj se gaditi na Idumejca, jer ti je brat; nemoj se gaditi na Misirca, jer si bio došljak u zemlji njegovoj.

1 Moj. 25:24, 2 Moj. 22:21, 3 Moj. 19:34, 5 Moj. 10:19, Avd. 1:10, Avd. 1:12

8 Sinovi koji se rode od njih u trećem koljenu neka dolaze u sabor Gospodnji.

9 Kad otideš na vojsku na neprijatelje svoje, tada se čuvaj od svake zle stvari.

10 Ako se ko među vama oskvrni od čega što mu se noću dogodi, neka iziđe iz logora i ne ulazi u logor.

3 Moj. 15:16, 4 Moj. 5:2, 1 Kor. 5:11, 1 Kor. 5:13

11 A pred veče neka se opere vodom, pa kad sunce zađe neka uđe u logor.

12 I imaj mesto iza logora gde ćeš izlaziti napolje.

13 I imaj lopaticu u opravi svojoj, pa kad iziđeš napolje, zakopaj njom, a kad pođeš natrag, zagrni nečist svoju.

14 Jer Gospod Bog tvoj ide usred logora tvog da te izbavi i da ti preda neprijatelje tvoje; zato neka je logor tvoj svet, da ne vidi u tebe nikakve nečistote, da se ne bi odvratio od tebe.

1 Moj. 15:1, 2 Moj. 3:5, 3 Moj. 26:12, Ps. 46:11, Jer. 32:40

15 Nemoj izdati slugu gospodaru njegovom, koji uteče k tebi od gospodara svog;

1 Sam. 30:15

16 Nego neka ostane kod tebe, usred tebe u mestu koje izabere u kome gradu tvom, gde mu bude drago; nemoj ga cveliti.

2 Moj. 22:21, Priče 22:22, Jer. 7:6, Zah. 7:10, Mal. 3:5

17 Da ne bude kurve između kćeri Izrailjevih, ni adžuvana između sinova Izrailjevih.

2 Moj. 21:16

18 Ne nosi u dom Gospoda Boga svog ni po kakvom zavetu plate kurvine ni cene od psa, jer je oboje gad pred Gospodom Bogom tvojim.

Mih. 1:7

19 Ne daj na dobit bratu svom ni novaca ni hrane niti išta što se daje na dobit.

3 Moj. 25:36, Nem. 5:2, Nem. 5:7, Ps. 15:5, Lk. 6:34

20 Strancu podaj na dobit, ali bratu svom nemoj davati na dobit, da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u svemu što se prihvatiš rukom svojom u zemlji u koju ideš da je naslediš.

3 Moj. 19:34, 5 Moj. 15:3, 5 Moj. 15:10

21 Kad učiniš zavet Gospodu Bogu svom, ne oklevaj ispuniti ga, jer će ga tražiti od tebe Gospod Bog tvoj, i biće na tebi greh.

1 Sam. 20:16, Jov 22:27, Ps. 61:8, Prop. 5:4

22 Ako li se ne zavetuješ, neće biti na tebi greha.

23 Šta ti iziđe iz usta, ono drži i učini, kao što zavetuješ Gospodu Bogu svom dragovoljno, što iskažeš ustima svojim.

Ps. 66:13

24 Kad uđeš u vinograd bližnjeg svog, možeš jesti grožđa po volji dok se ne nasitiš; ali ga ne meći u sud svoj.

25 Kad uđeš u usev bližnjeg svog možeš trgati klasje rukom svojom; ali da ne zažnješ srpom u usev bližnjeg svog.

Mt. 12:1, Mk. 2:24, Lk. 6:1, Lk. 12:15, 1 Kor. 6:10, Kol. 3:5

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I