Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Drži mesec Aviv, te slavi pashu Gospodu Bogu svom, jer meseca Aviva izveo te je Gospod Bog tvoj iz Misira noću.

2 Moj. 12:2, 3 Moj. 23:5, 4 Moj. 9:2, Jn. 18:28, 1 Kor. 5:7, Jev. 11:28

2 I zakolji pashu Gospodu Bogu svom, od krupne i sitne stoke, na mestu koje izabere Gospod da onde nastani ime svoje.

2 Moj. 12:5, 2 Dn. 35:7, Mt. 26:2, Mk. 14:12, Lk. 22:8, Lk. 22:15, 1 Kor. 5:7

3 Ne jedi s njom hleb kiseli; sedam dana jedi s njom presan hleb, hleb nevoljnički, jer si hiteći izašao iz zemlje misirske, pa da se opominješ dana kad si izašao iz Misira, dok si god živ.

2 Moj. 12:15, 2 Moj. 12:19, 2 Moj. 12:39

4 I da se ne vidi u tebe kvasac za sedam dana nigde među granicama tvojim, i da ne ostane preko noć ništa do jutra od mesa koje zakolješ prvi dan uveče.

2 Moj. 12:10, 2 Moj. 23:18

5 Ne možeš klati pashe na svakom mestu svom koje ti da Gospod Bog tvoj;

6 Nego na mestu koje izabere Gospod Bog tvoj da onde nastani ime svoje, onde kolji pashu uveče o sunčanom zahodu u isto vreme kad si pošao iz Misira.

Mt. 27:46, Jn. 2:13

7 A peci je i jedi na mestu koje izabere Gospod Bog tvoj; i sutradan vrativši se idi u svoje šatore.

2 Moj. 12:8, 2 Car. 23:23, 2 Dn. 35:13, Jn. 2:13

8 Šest dana jedi presne hlebove, a sedmi dan da je praznik Gospodnji, tada ne radi ništa.

2 Moj. 12:16, 3 Moj. 23:8

9 Sedam nedelja nabroj; kad stane srp raditi po letini, onda počni brojati sedam nedelja.

2 Moj. 23:16, 3 Moj. 23:15, 4 Moj. 28:26, Dela 2:1

10 Tada praznuj praznik nedelja Gospodu Bogu svom; šta možeš prinositi dragovoljno kako te bude blagoslovio Gospod Bog tvoj.

Priče 10:22, Joilo 2:14, 1 Kor. 16:2

11 I veseli se pred Gospodom Bogom svojim ti i sin tvoj i kći tvoja i sluga tvoj i sluškinja tvoja, i Levit koji bude u mestu tvom, i došljak i sirota i udovica, što budu kod tebe, na mestu koje izabere Gospod Bog tvoj da onde nastani ime svoje.

Lk. 14:12

12 I opominji se da si bio rob u Misiru, te čuvaj i tvori uredbe ove.

1 Moj. 15:13, 5 Moj. 15:15, 5 Moj. 25:6, Ps. 105:23, Ps. 105:25

13 Praznik senica praznuj sedam dana, kad zbereš s gumna svog i iz kace svoje.

3 Moj. 23:24, 4 Moj. 29:12, Jer. 40:10

14 I veseli se na praznik svoj ti i sin tvoj i sluga tvoj i sluškinja tvoja, i Levit i došljak i sirota i udovica, što budu u mestu tvom.

5 Moj. 26:11, Nem. 8:9, Prop. 9:7, Isa. 12:1, Isa. 25:6, Isa. 30:29

15 Sedam dana praznuj praznik Gospodu Bogu svom na mestu koje izabere Gospod, kad te blagoslovi Gospod Bog tvoj u svakoj letini tvojoj i u svakom poslu ruku tvojih; i budi veseo.

16 Tri puta u godini neka dođe svako muško pred Gospoda Boga tvog na mesto koje izabere: na praznik presnih hlebova, na praznik nedelja i na praznik senica, ali niko da ne dođe prazan pred Gospoda;

2 Moj. 34:23, 1 Sam. 6:3, Ps. 84:8

17 Nego svaki s darom od onog što ima, prema blagoslovu Gospoda Boga tvog kojim te je darivao.

18 Sudije i upravitelje postavi sebi po svim mestima koja ti da Gospod Bog tvoj po plemenima tvojim, i neka sude narodu pravo.

1 Sam. 8:1, 2 Dn. 19:8, Jezd. 7:25

19 Ne izvrći pravde i ne gledaj ko je ko; ne primaj poklona. jer poklon zaslepljuje oči mudrima i izvrće reči pravednima.

2 Moj. 23:2, 2 Moj. 23:8, 3 Moj. 19:15, 1 Sam. 8:3, Jov 31:21, Priče 17:23, Priče 24:23, Prop. 7:7, Isa. 1:17, Isa. 1:23, Dela 10:34

20 Sasvim idi za pravdom, da bi bio živ i nasledio zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj.

5 Moj. 4:1, 5 Moj. 16:18, Jezek. 18:5

21 Ne sadi luga ni od kakvih drveta kod oltara Gospoda Boga svog, koji načiniš;

2 Moj. 34:13, Sud. 3:7, 1 Car. 14:15, 2 Car. 17:16, 2 Dn. 33:3

22 I ne podiži nikakav lik; na to mrzi Gospod Bog tvoj.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I