Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Vi ste sinovi Gospoda Boga svog; nemojte se rezati niti brijati među očima za mrtvacem.

1 Moj. 6:2, 1 Moj. 6:4, 3 Moj. 19:28, 3 Moj. 21:5, 1 Car. 18:28, Ps. 82:6, Jer. 3:19, Jer. 16:6, Os. 1:10, Rim. 1:10, Rim. 8:16, Gal. 3:26, 1 Sol. 4:13, 1 Jn. 3:1

2 Jer si narod svet Gospodu Bogu svom, i tebe izabra Gospod da si mu narod osobit između svih naroda na zemlji.

3 Moj. 11:45, 3 Moj. 19:2, 3 Moj. 20:26, Isa. 62:12, Dan. 8:24, Rim. 12:1, 1 Pet. 2:9

3 Ne jedi ništa gadno.

3 Moj. 11:10, Isa. 65:4, Jezek. 4:14, Dela 10:13, Rim. 14:14

4 Ovo su životinje koje ćete jesti: goveče, ovcu, kozu,

3 Moj. 11:2

5 Jelena, srnu, bivola, divokozu, jednoroga i kozu kamenjaču;

5 Moj. 12:15, Jov 39:4

6 I sve životinje koje imaju papke rascepljene na dvoje, i koje preživaju između životinja, njih jedite.

7 Ali ne jedite one koje samo preživaju ili koje samo imaju papke rascepljene na dvoje, kao: kamilu, zeca, pitomog zeca, jer preživaju, a nemaju papke razdvojene; da vam je nečisto;

8 Ni svinjče, jer ima razdvojene papke, ali ne preživa; da vam je nečisto; meso od njega ne jedite, i strva se njegovog ne dohvatajte.

9 A između onih što su u vodi, jedite ove: šta god ima pera i ljuske, jedite;

10 A što nema pera i ljuske, ne jedite; da vam je nečisto.

11 Sve ptice čiste jedite;

12 A ove ne jedite: orla, ni jastreba, ni morskog orla,

3 Moj. 11:13

13 Ni sokola, ni eju, ni kraguja po vrstama njihovim,

14 Ni gavrana po vrstama njegovim,

15 Ni ćuka, ni sovuljagu, ni lisku, ni kopca po vrstama njegovim,

16 Ni buljinu, ni ražnja, ni labuda,

17 Ni gema, ni svraku, ni gnjurca,

18 Ni rodu, ni čaplju po vrstama njenim, ni pupavca, ni ljiljka.

19 I sve bubine krilate da su vam nečiste; ne jedite ih.

Dela 11:6

20 I sve ptice čiste jedite.

21 Ništa mrcino ne jedite; došljaku koji je kod tebe podaj neka jede, ili prodaj tuđinu; jer si narod svet Gospodu Bogu svom; ne kuvaj jare u mleku matere njegove.

2 Moj. 22:31, 3 Moj. 11:40, 3 Moj. 17:15, 3 Moj. 22:8, Jezek. 4:14

22 Desetak daj od svega roda useva svog, što dođe s njive tvoje svake godine.

3 Moj. 27:30, 5 Moj. 12:6, 5 Moj. 12:17, Nem. 10:37

23 I jedi pred Gospodom Bogom svojim na mestu koje izabere da onde nastani ime svoje, desetak od žita svog, od vina svog i ulja svog, i prvine stoke svoje krupne i sitne, da se učiš bojati se Gospoda Boga svog svagda.

Ps. 2:11, Ps. 5:7, Ps. 111:10, Ps. 147:11, Priče 3:13, Isa. 8:13, Jer. 32:38, Jev. 12:28

24 Ako bi ti put bio dalek, te ne bi mogao odneti zato što je daleko od tebe mesto, koje izabere Gospod Bog tvoj da onde namesti ime svoje, kad te Gospod Bog tvoj blagoslovi,

5 Moj. 12:21

25 Onda užini u novac, i uzevši u ruku svoju otidi u mesto koje izabere Gospod Bog tvoj,

26 I za te novce uzmi šta zaželi duša tvoja, goveda, ovaca, vina ili drugog jakog pića, i šta god bi zaželela duša tvoja, pa jedi onde pred Gospodom Bogom svojim, i veseli se ti i dom tvoj.

5 Moj. 12:7

27 Ali Levita koji bi bio u mestu tvom, nemoj ostaviti jer nema deo ni nasledstvo s tobom.

4 Moj. 18:20, 5 Moj. 12:19, 5 Moj. 18:1, Rim. 13:4, Rim. 15:27, 1 Kor. 9:1, 1 Kor. 9:9

28 Svake treće godine odvoj sav desetak od dohodaka svojih one godine, i ostavi ga u svom mestu.

5 Moj. 26:12, Amos 4:4

29 Pa neka dođu Leviti (jer nemaju deo ni nasledstvo s tobom) i došljaci i sirote i udovice što su u mestu tvom, i neka jedu i nasite se, da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u svakom poslu ruku tvojih, koji bi radio.

5 Moj. 10:18, 5 Moj. 15:10, Ps. 41:1, Ps. 94:6, Priče 3:9, Priče 11:24, Isa. 58:7, Isa. 58:11, Mal. 3:10, Lk. 11:41, Lk. 14:12, 2 Kor. 9:6, 2 Kor. 9:10, Jev. 13:2

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I