Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Čuj, Izrailju! Ti danas prelaziš preko Jordana da uđeš i naslediš narode veće i jače od sebe, gradove velike i ograđene do neba.

5 Moj. 1:28, 5 Moj. 4:38, 5 Moj. 7:1

2 Velik i visok narod, sinove Enakove, koje znaš i za koje si slušao:

4 Moj. 13:23

3 Znaj dakle danas da je Gospod Bog tvoj, koji ide pred tobom, oganj koji spaljuje; On će ih istrebiti i On će ih oboriti pred tobom, i izgnaćeš ih i istrebiti brzo, kao što ti je kazao Gospod.

2 Moj. 23:31, 5 Moj. 4:24, 5 Moj. 31:3, Is.N. 8:18, Isa. 30:27, Mih. 2:13, Naum 1:5, 2 Sol. 1:8, Jev. 12:29, Otk. 19:11

4 Kad ih Gospod Bog tvoj otera ispred tebe, nemoj da kažeš u srcu svom: Za pravdu moju uvede me Gospod u ovu zemlju da je nasledim; jer Gospod tera one narode ispred tebe za nevaljalstvo njihovo!

1 Moj. 15:16, 3 Moj. 18:24, 5 Moj. 8:11, 5 Moj. 8:17, 5 Moj. 18:12, Rim. 11:6, 1 Kor. 4:4

5 Ne ideš za pravdu svoju ni za čistotu srca svog da naslediš tu zemlju; nego za nevaljalstvo tih naroda Gospod Bog tvoj otera ih ispred tebe, i da održi reč za koju se zakleo ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu.

1 Moj. 12:7, 1 Moj. 13:15, 1 Moj. 15:7, 1 Moj. 17:8, 1 Moj. 26:4, 1 Moj. 28:13, 2 Moj. 32:13, Lk. 1:5, Lk. 1:54, Dela 13:32, Rim. 11:28, Rim. 15:8, 2 Tim. 1:9, Titu 3:5

6 Znaj, dakle, da ti Gospod Bog tvoj ne daje te dobre zemlje za pravdu tvoju da je naslediš, jer si tvrdovrat narod.

7 Pamti i ne zaboravi kako si gnevio Gospoda Boga svog u pustinji; od onog dana kad iziđoste iz zemlje misirske pa dokle dođoste na ovo mesto, nepokorni bejaste Gospodu.

2 Moj. 14:11, 4 Moj. 11:4

8 I kod Horiva razgneviste Gospoda, i od gneva htede vas Gospod da istrebi.

2 Moj. 32:4, Ps. 106:19

9 Kad iziđoh na goru da primim ploče kamene, ploče zaveta, koji s vama učini Gospod, tada stajah na gori četrdeset dana i četrdeset noći hleba ne jedući ni vode pijući.

2 Moj. 24:18, 2 Moj. 32:1, Lk. 4:1

10 I dade mi Gospod dve ploče kamene, ispisane prstom Gospodnjim, na kojima behu reči sve koje vam izgovori Gospod na gori isred ognja na dan zbora vašeg.

5 Moj. 18:16

11 Posle četrdeset dana i četrdeset noći dade mi Gospod dve ploče kamene, ploče zavetne.

12 I reče mi Gospod: Ustani, siđi brže odavde; jer se pokvari narod tvoj koji si izveo iz Misira, siđoše brzo s puta koji im zapovedih, i načiniše sebi liven lik.

2 Moj. 32:7, 5 Moj. 31:29, Sud. 2:17

13 Još mi reče Gospod govoreći: Pogledah ovaj narod, i eto je narod tvrdog vrata.

2 Moj. 32:9, 5 Moj. 10:16, 5 Moj. 31:27, 2 Car. 17:14

14 Pusti me da ih istrebim i ime njihovo zatrem pod nebom; a od tebe ću učiniti narod jači i veći nego što je ovaj.

5 Moj. 29:20, Ps. 9:5, Ps. 109:13

15 I ja se vratih i siđoh s gore, a gora ognjem goraše, i dve ploče zavetne behu mi u rukama.

16 I pogledah, a to zgrešiste Gospodu Bogu svom salivši sebi tele, i brzo siđoste s puta koji vam beše zapovedio Gospod.

17 Tada uzeh one dve ploče i bacih ih iz ruku svojih, i razbih ih pred vama.

Ps. 25:5, Ps. 119:139

18 Potom padoh i ležah pred Gospodom kao pre, četrdeset dana i četrdeset noći, hleba ne jedući ni vode pijući, radi svih greha vaših, kojima se ogrešiste učinivši što je zlo pred Gospodom i razgnevivši Ga.

2 Moj. 34:28, Ps. 106:23

19 Jer se bojah gneva i jarosti, kojom se beše Gospod razljutio na vas da vas istrebi; i usliši me Gospod i tada.

2 Moj. 32:10, 2 Moj. 32:14, 5 Moj. 10:10, Ps. 106:23, Amos 7:1, Jev. 12:29, Jak. 5:15

20 Beše se Gospod i na Arona razgnevio veoma da ga htede ubiti; ali se molih tada i za Arona.

21 I uzeh greh vaš koji učiniste, tele, i sažegoh ga ognjem, i razbih ga i satrh ga u prah, i prosuh prah njegov u potok, koji teče s one gore.

2 Moj. 32:20, Isa. 2:18, Isa. 30:22, Isa. 31:7, Os. 8:11

22 I u Taveri i u Masi i u Kivrot-Atavi gneviste Gospoda.

2 Moj. 17:7, 4 Moj. 11:1, 4 Moj. 11:4

23 I kad vas posla Gospod u Kadis-Varniju govoreći: Idite i uzmite tu zemlju koju sam vam dao, opet se suprotiste reči Gospoda Boga svog, i ne verovaste Mu i ne poslušaste glas Njegov.

4 Moj. 13:4, Ps. 78:22, Ps. 106:24, Jev. 3:19, Jev. 4:2

24 Nepokorni bejaste Gospodu od kad vas poznah.

5 Moj. 31:27

25 Zato padoh i ležah pred Gospodom četrdeset dana i četrdeset noći, jer beše rekao Gospod da će vas potrti.

26 I molih se Gospodu i rekoh: Gospode, Gospode! Nemoj potrti narod svoj i nasledstvo svoje, koje si izbavio veličanstvom svojim, koje si izveo iz Misira krepkom rukom.

1 Sam. 7:9, Priče 15:29, Jer. 15:1

27 Opomeni se sluga svojih Avrama, Isaka i Jakova, ne gledaj na tvrđu naroda ovog, na nevaljalstvo njegovo i na grehe njegove;

28 Da ne kažu koji žive u zemlji odakle si nas izveo: Nije ih mogao Gospod uvesti u zemlju koju im obeća, ili mrzeo je na njih, zato ih izvede da ih pobije u pustinji.

1 Moj. 41:57, 4 Moj. 14:16, 5 Moj. 32:26, 5 Moj. 32:27, Is.N. 7:7, 1 Sam. 14:25, Ps. 115:1, Isa. 48:9

29 Jer su Tvoj narod i Tvoje nasledstvo, koje si izveo silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom.

5 Moj. 4:20, 1 Car. 8:51, Nem. 1:10, Ps. 95:7

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I