Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo su putevi sinova Izrailjevih kad izađoše iz zemlje misirske u četama svojim pod upravom Mojsijevom i Aronovom.

2 I Mojsije popisa kako iziđoše i gde stajaše po zapovesti Gospodnjoj; i ovo su putevi njihovi kako putovaše.

3 Pođoše iz Ramese prvog meseca petnaesti dan, sutradan posle pashe, i iziđoše sinovi Izrailjevi rukom podignutom pred očima svih Misiraca.

1 Moj. 47:11, 2 Moj. 1:11, 2 Moj. 12:2, 2 Moj. 14:8, Ps. 105:38, Isa. 52:12, Mih. 2:13

4 A Misirci pogrebavahu prvence koje pobi Gospod među njima, kad i na bogovima njihovim izvrši Gospod sudove.

2 Moj. 12:12, Isa. 19:1, Sof. 2:11, Otk. 12:8

5 I otišavši sinovi Izrailjevi iz Ramese stadoše u logor u Sohotu.

2 Moj. 12:37

6 A iz Sohota otišavši stadoše u logor u Etamu, koji je na kraj pustinje.

1 Moj. 33:17, 2 Moj. 13:20, Is.N. 13:27, 1 Car. 7:46, Ps. 60:6

7 A iz Etame otišavši saviše k Irotu, koji je prema Velsefonu i stadoše u logor pred Magdalom.

2 Moj. 13:17, 2 Moj. 14:2

8 A od Irota otišavši pređoše preko mora u pustinju, i išavši tri dana preko pustinje Etama stadoše u logor u Meri.

2 Moj. 14:22, 2 Moj. 15:23

9 A iz Mere otišavši dođoše u Elim, gde beše dvanaest studenaca i sedamdeset palmovih drveta, i onde stadoše u logor.

10 A iz Elima otišavši stadoše u logor kod Crvenog Mora.

11 I otišavši od Crvenog Mora stadoše u logor u pustinji Sinu.

2 Moj. 16:1

12 A iz pustinje Sina otišavši stadoše u logor u Rafaku.

13 A iz Rafaka otišavši stadoše u logor u Elusu.

14 A iz Elusa otišavši stadoše u logor u Rafidinu, gde nemaše narod vode da pije.

2 Moj. 17:1

15 A iz Rafidina otišavši stadoše u logor u pustinji Sinajskoj.

2 Moj. 16:1

16 A iz pustinje Sinajske otišavši stadoše u logor u Kivrot-Atavi.

4 Moj. 11:34

17 A iz Kivrot-Atave otišavši stadoše u logor u Asirotu.

18 A iz Asirota otišavši stadoše u logor u Ratamu.

4 Moj. 13:1, 5 Moj. 1:1

19 A iz Ratama otišavši stadoše u logor u Remnon-Faresu.

20 A iz Remnon-Faresa otišavši stadoše u logor u Lemvonu.

5 Moj. 1:1

21 A iz Lemvona otišavši stadoše u logor u Resanu.

22 A iz Resana otišavši stadoše u logor u Makelatu.

23 A iz Makelata otišavši stadoše u logor kod gore Safera.

24 A od gore Safera otišavši stadoše u logor u Haradu.

25 A iz Harada otišavši stadoše u logor u Makidotu.

26 A iz Makidota otišavši stadoše u logor u Katatu.

27 A iz Katata otišavši stadoše u logor u Taratu.

28 A iz Tarata otišavši stadoše u logor u Meteku.

29 A iz Meteka otišavši stadoše u logor u Aselmonu.

30 A iz Aselmona otišavši stadoše u logor u Mosirotu.

5 Moj. 10:6

31 A iz Mosirota otišavši stadoše u logor u Vanakanu.

32 A iz Vanakana otišavši stadoše u logor na planini Gadadu.

1 Moj. 36:27, 5 Moj. 10:6, 5 Moj. 10:7, 1 Dn. 1:42

33 A sa planine Gadada otišavši stadoše u logor u Etavati.

34 A iz Etavate otišavši stadoše u logor i Evronu.

35 A iz Evrona otišavši stadoše u logor u Gesion-Gaveru.

5 Moj. 2:8, 1 Car. 9:26, 1 Car. 22:49

36 A iz Gesion-Gavera otišavši stadoše u logor u pustinji Sinu, a to je Kadis.

4 Moj. 13:22, 4 Moj. 20:1, 4 Moj. 27:14, 4 Moj. 34:3, 5 Moj. 32:51, Is.N. 15:1

37 A iz Kadisa otišavši stadoše u logor kod gore Ora ne međi zemlje edomske.

4 Moj. 20:22, 4 Moj. 21:4

38 I iziđe Aron sveštenik na goru Or po zapovesti Gospodnjoj, i umre onde četrdesete godine po izlasku sinova Izrailjevih iz zemlje misirske, prvi dan petog meseca.

4 Moj. 20:25, 4 Moj. 20:28, 5 Moj. 1:3, 5 Moj. 10:6, 5 Moj. 32:50

39 A Aronu beše sto i dvadeset i tri godine kad umre na gori Oru.

40 Tada ču Hananej, car aradski, koji življaše na jugu u zemlji hananskoj, da idu sinovi Izrailjevi.

4 Moj. 21:1

41 Potom otišavši od gore Ora stadoše u logor u Selmonu.

42 A iz Selmona otišavši stadoše u logor u Finonu.

43 A iz Finona otišavši stadoše u logor u Ovotu.

44 A iz Ovota otišavši stadoše u logor na humovima avarimskim na međi moavskoj.

45 A od tih humova otišavši stadoše u logor u Devon-Gadu.

4 Moj. 32:34

46 A iz Devon-Gada otišavši stadoše u logor u Gelmon-Devlataimu.

Jer. 48:22

47 A iz Gelmon-Devlataima otišavši stadoše u logor u planinama avarimskim prema Navavu.

4 Moj. 21:20

48 A iz planina avarimskih otišavši stadoše u logor u polju moavskom na Jordanu prema Jerihonu.

4 Moj. 22:1

49 I stajahu u logoru kraj Jordana od Esimota do Vel-Satima u polju moavskom.

50 I reče Gospod Mojsiju u polju moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći:

51 Kaži sinovima Izrailjevim i reci im: Kad pređete preko Jordana u zemlju hanansku,

5 Moj. 7:1, 5 Moj. 9:1

52 Oterajte od sebe sve koji žive u onoj zemlji, i potrite sve slike njihove rezane, i sve slike njihove livene potrite, i sve visine njihove oborite.

2 Moj. 23:24, 2 Moj. 34:12, 2 Moj. 34:13, 2 Moj. 34:15, 2 Moj. 34:17, 5 Moj. 7:2, 5 Moj. 7:5, 5 Moj. 7:25, 5 Moj. 12:2, 5 Moj. 12:30, 5 Moj. 20:16, 5 Moj. 20:18, Is.N. 11:12, Sud. 2:2

53 A kad ih isterate iz zemlje, naselite se u njoj; jer sam vama dao onu zemlju da je vaša.

5 Moj. 10:14, Jov 41:2, Ps. 24:1, Dan. 4:35

54 I razdelite je u nasledstvo žrebom na porodice svoje; kojih ima više, njima veće nasledstvo podajte; a kojih ima manje, njima podajte manje nasledstvo; koje mesto kome žrebom dopadne, ono neka mu bude; na plemena otaca svojih razdelite nasledstvo.

4 Moj. 26:53, 4 Moj. 26:54

55 Ako li ne oterate od sebe onih koji žive u onoj zemlji, onda će oni koje ostavite biti trnje očima vašim i ostani vašim bokovima, i pakostiće vam u zemlji u kojoj ćete živeti.

Is.N. 23:13, Ps. 106:34, Jezek. 28:24

56 I šta sam mislio učiniti njima, učiniću vama.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I