Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A potom pođe narod od Asirota, i stadoše u pustinji Faranskoj.

4 Moj. 33:18

2 I Gospod reče Mojsiju govoreći:

3 Pošlji ljude da uhode zemlju hanansku, koju ću dati sinovima Izrailjevim; po jednog čoveka od svakog plemena otaca njihovih pošljite, sve glavare između njih.

4 Moj. 32:8, 5 Moj. 1:22, 5 Moj. 1:23

4 I posla ih Mojsije iz pustinje Faranske po zapovesti Gospodnjoj; i svi ljudi behu glavari sinova Izrailjevih.

5 Moj. 1:23

5 A ovo su im imena: od plemena Ruvimovog Samuilo sin Zahurov;

6 Od plemena Simeunovog Safat sin Surin;

7 Od plemena Judinog Halev sin Jefonijin;

4 Moj. 14:6, 4 Moj. 14:30, 4 Moj. 26:65, 4 Moj. 34:19, Is.N. 14:6

8 Od plemena Isaharovog Igal sin Josifov;

9 Od plemena Jefremovog Avsije sin Navin;

10 Od plemena Venijaminovog Faltije sin Rafujev;

11 Od plemena Zavulonovog Gudilo sin Sudin;

12 Od plemena Josifovog, od plemena Manasijinog Gadije sin Susin;

13 Od plemena Danovog Amilo sin Gamalin.

14 Od plemena Asirovog Satur sin Mihailov;

15 Od plemena Neftalimovog Navija sin Savin;

16 Od plemena Gadovog Gudilo sin Mahilov.

17 To su imena ljudima koje posla Mojsije da uhode zemlju. I nazva Mojsije Avsija sina Navinog Isus.

2 Moj. 17:9

18 I šaljući ih Mojsije da uhode zemlju hanansku reče im: idite ovuda na jug, pa iziđite na goru;

1 Moj. 14:10, 4 Moj. 14:40, 5 Moj. 1:19, Sud. 1:9, Sud. 1:19

19 I vidite zemlju kakva je i kakav narod živi u njoj, je li jak ili slab, je li mali ili velik;

20 I kakva je zemlja u kojoj živi, je li dobra ili rđava; i kakva su mesta u kojima živi, eda li pod šatorima ili u tvrdim gradovima;

21 I kakva je sama zemlja, je li rodna ili nerodna, ima li u njoj drveta ili nema; budite slobodni, i uzmite roda one zemlje. A tada beše vreme prvom grožđu.

5 Moj. 8:7, 5 Moj. 31:6, Is.N. 1:6, Is.N. 1:9, Nem. 9:25, Nem. 9:30, Jezek. 20:6, Jezek. 34:14, Jev. 13:6

22 I otišavši uhodiše zemlju od pustinje sinske do Reova kako se ide u Emat.

23 I otidoše na jug, i dođoše do Hevrona, gde behu Ahiman i Sesije i Teliman, sinovi Enakovi. A Hevron beše sazidan na sedam godina pre Soana misirskog.

Is.N. 11:21, Is.N. 15:13, Sud. 1:10, Ps. 78:12, Isa. 19:11, Isa. 30:4

24 Potom dođoše do potoka Eshola, i onde odsekoše lozu s grozdom jednim, i ponesoše ga dvojica na moci; tako i šipaka i smokava.

25 I prozva se ono mesto potok Eshol od grozda, koji onde odsekoše sinovi Izrailjevi.

26 I posle četrdeset dana vratiše se iz zemlje koju uhodiše.

27 I vrativši se dođoše k Mojsiju i Aronu i ka svemu zboru sinova Izrailjevih u pustinju Faransku, u Kadis; i pripovediše njima i svemu zboru stvar, i pokazaše im rod one zemlje.

Ps. 29:8

28 I pripovedajući im rekoše: Idosmo u zemlju u koju si nas poslao; doista teče u njoj mleko i med, i evo roda njenog.

2 Moj. 3:8, 2 Moj. 13:5, 2 Moj. 33:3, 5 Moj. 1:25

29 Ali je jak narod koji živi u onoj zemlji, i gradovi su im tvrdi i vrlo veliki; a videsmo onde i sinove Enakove.

5 Moj. 1:28, 5 Moj. 9:1

30 Amalik živi na južnoj strani; a Heteji i Jevuseji i Amoreji žive u planini, a Hananeji žive na moru i na Jordanu.

2 Moj. 17:8, 4 Moj. 14:43, Is.N. 5:1, Is.N. 10:5, Sud. 6:3, 1 Sam. 14:48, 1 Sam. 15:3

31 A Halev utišavaše narod pred Mojsijem; i govoraše: hajde da idemo da je uzmemo, jer je možemo pokoriti.

Is.N. 14:7, Sud. 18:9, Ps. 60:12, Ps. 118:10, Isa. 11:10, Rim. 8:31, Filip. 4:13, Jev. 11:33

32 Ali drugi ljudi koji idoše s njim govorahu: Ne možemo ići na onaj narod, jer je jači od nas.

4 Moj. 14:36, Is.N. 14:8

33 I prosuše zao glas o zemlji koju uhodiše među sinovima Izrailjevim govoreći: Zemlja koju prođosmo i uhodismo zemlja je koja proždire svoje stanovnike, i sav narod koji videsmo u njoj jesu ljudi vrlo veliki.

Jezek. 36:13, Amos 2:9, Mt. 23:18

34 Videsmo onde i divove, sinove Enakove, roda divovskog, i činjaše nam se da smo prema njima kao skakavci, takvi se i njima činjasmo.

1 Sam. 17:4, Isa. 40:22

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I