Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

2 Načini sebi dve trube od srebra, kovane da budu; njima ćeš sazivati zbor i zapovedati da polazi vojska.

Ps. 81:3, Ps. 89:15, Isa. 1:13, Os. 8:1, Joilo 1:14

3 Kad obe zatrube, tada neka se skuplja k tebi sav zbor na vrata šatora od sastanka.

Ps. 22:22, Ps. 35:18, Ps. 36:7, Isa. 55:1, Jer. 4:5, Joilo 2:15, Zah. 8:21, Otk. 22:17

4 A kad jedna zatrubi, tada neka se skupljaju k tebi knezovi, glavari od hiljada Izrailjevih.

2 Moj. 18:21, 4 Moj. 1:16

5 A kad zatrube potresajući, tada neka se kreće logor koji leži prema istoku.

4 Moj. 2:3

6 A kad zatrubite drugi put potresajući, onda neka se kreće logor koji je na jugu; potresajući neka se trubi kad treba da pođu.

7 A kad sazivate zbor, trubite, ali ne potresajući.

Joilo 2:1

8 A neka trube u trube sinovi Aronovi sveštenici; to da vam je uredba večna od kolena do kolena.

4 Moj. 31:6, Is.N. 6:4, 1 Dn. 15:24, 2 Dn. 13:12

9 I kad pođete na vojsku u zemlji svojoj na neprijatelja koji udari na vas, trubite u trube potresajući; i Gospod Bog vaš opomenuće vas se, i sačuvaćete se od neprijatelja svojih.

1 Moj. 8:1, Sud. 2:18, Sud. 3:27, Sud. 6:9, 1 Sam. 10:18, 1 Car. 8:44, Ps. 106:4, Ps. 106:42

10 Tako i u dan veselja svog i na praznike svoje i početke meseca svojih trubite u trube prinoseći žrtve svoje paljenice i žrtve svoje zahvalne, i biće vam spomen pred Bogom vašim. Ja sam Gospod Bog vaš.

2 Moj. 28:29, 3 Moj. 23:24, Is.N. 4:7, 1 Dn. 15:24, 2 Dn. 7:6, Jezd. 3:10, Nem. 12:35, Ps. 81:3, 1 Kor. 11:24

11 I u dvadeseti dan drugog meseca druge godine podiže se oblak iznad šatora od svedočanstva.

4 Moj. 9:17, 5 Moj. 1:6

12 I pođoše sinovi Izrailjevi svojim redom iz pustinje Sinajske, i ustavi se oblak u pustinji Faranskoj.

2 Moj. 40:36, 4 Moj. 1:1, 4 Moj. 13:1, 4 Moj. 13:4, 4 Moj. 13:26, 5 Moj. 1:1, 5 Moj. 1:6, 5 Moj. 33:2, 1 Sam. 25:1, Avak. 3:3

13 Tako pođoše prvi put, kao što Gospod zapovedi preko Mojsija.

4 Moj. 2:34

14 I pođe napred zastava vojske sinova Judinih u četama svojim; i nad vojskom njihovom beše Nason, sin Aminadavov;

15 A nad vojskom plemena sinova Isaharovih Natanailo, sin Sogarov;

16 A nad vojskom plemena sinova Zavulonovih Elijav, sin Helonov.

17 I složiše šator, pa pođoše sinovi Girsonovi i sinovi Merarijevi noseći šator.

4 Moj. 1:51, 4 Moj. 4:24, 4 Moj. 4:31

18 Potom pođe zastava vojske sinova Ruvimovih, a nad njihovom vojskom beše Elisur, sin Sedijurov,

19 A nad vojskom plemena sinova Simeunovih Salamilo, sin Surisadajev,

20 A nad vojskom plemena sinova Gadovih Elisaf sin Raguilov.

21 I pođoše sinovi Katovi noseći svetinju, da bi oni podigli šator dokle ovi dođu.

22 Potom pođe zastava vojske sinova Jefremovih u četama svojim, a nad vojskom njihovom beše Elisama, sin Emijudov,

23 A nad vojskom plemena sinova Manasijinih Gamalilo sin Fadasurov,

24 A nad vojskom plemena sinova Venijaminovih Avidan sin Gadeonijev.

25 Najposle pođe zastava vojske sinova Danovih u četama svojim, zadnja vojska, i nad vojskom njihovom beše Ahijezer, sin Amisadajev,

Is.N. 6:9

26 A nad vojskom plemena sinova Asirovih Fagailo, sin Ehranov,

27 A nad vojskom plemena sinova Neftalimovih Ahirej, sin Enanov.

28 Tim redom pođoše sinovi Izrailjevi u četama svojim, i tako iđahu.

Ps. 80:1, Pes. 6:9

29 A Mojsije reče Jovavu, sinu Raguilovom Madijaninu tastu svom: Idemo na mesto za koje reče Gospod: Vama ću ga dati. Hajde s nama, i dobro ćemo ti učiniti, jer je Gospod obećao Izrailju mnogo dobra.

1 Moj. 12:7, 1 Moj. 32:12, 2 Moj. 2:18, Sud. 1:16, Sud. 4:11

30 A on mu reče: Neću ići, nego idem u svoju zemlju i u rod svoj.

2 Moj. 18:27

31 A Mojsije reče: Nemoj nas ostaviti, jer znaš mesta u pustinji gde bismo mogli stajati, pa nam budi vođ.

Jov 29:15

32 I ako pođeš s nama kad dođe dobro koje će nam učiniti Gospod, učinićemo ti dobro.

Sud. 1:16

33 I tako pođoše od gore Gospodnje, i iđahu tri dana, i kovčeg zaveta Gospodnjeg iđaše pred njima tri dana tražeći mesto gde bi počinuli.

2 Moj. 3:1, 5 Moj. 1:33, Jer. 31:2

34 I oblak Gospodnji beše nad njima svaki dan kad polažahu s mesta, gde behu u logoru.

Nem. 9:12, Nem. 9:19, Ps. 105:39

35 I kad polažaše kovčeg, govoraše Mojsije: Ustani Gospode, i neka se razaspu neprijatelji Tvoji, i neka beže ispred Tebe koji mrze na Te.

Ps. 68:1, Ps. 132:8, Isa. 51:9

36 A kad se ustavljaše, govoraše: Uvrati se, Gospode, k mnoštvu hiljada Izrailjevih.

Ps. 90:14, Ps. 132:8

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I