Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj druge godine po izlasku njihovom iz zemlje Misirske prvog meseca, govoreći:

2 Neka slave sinovi Izrailjevi pashu u određeno vreme.

2 Moj. 12:1, 2 Moj. 12:6, 3 Moj. 23:5, 4 Moj. 28:16, 5 Moj. 16:1, Jev. 10:1

3 Četrnaestog dana ovog meseca uveče slavite je u određeno vreme, po svim zakonima i po svim uredbama njenim slavite je.

4 I reče Mojsije sinovima Izrailjevim da slave pashu.

5 I slavite pashu prvog meseca četrnaestog dana uveče u pustinji Sinajskoj; kako beše Gospod zapovedio Mojsiju, sve onako učiniše sinovi Izrailjevi.

Is.N. 5:10

6 A behu neki koji se oskvrniše o mrtvaca te ne mogahu slaviti pashe onaj dan; i dođoše isti dan pred Mojsija i pred Arona;

2 Moj. 18:15, 4 Moj. 5:2, 4 Moj. 6:6, Jn. 18:28

7 I rekoše mu ljudi oni: Mi smo nečisti od mrtvaca; zašto da nam nije slobodno prineti žrtvu Gospodu u vreme zajedno sa sinovima Izrailjevim?

1 Kor. 5:7

8 A Mojsije im reče: Stanite da čujem šta će zapovediti Gospod za vas.

Ps. 25:14, Ps. 85:8, Priče 3:5, Jn. 7:17, Ef. 1:9, Ef. 1:18, Jev. 3:5

9 A Gospod reče Mojsiju govoreći:

10 Kaži sinovima Izrailjevim i reci: Ko bi bio nečist od mrtvaca ili bi bio na dalekom putu između vas ili između vašeg natražja, neka slavi pashu Gospodu,

2 Dn. 30:2, 2 Dn. 30:18

11 Drugog meseca četrnaestog dana uveče neka je slave s presnim hlebom i s gorkim zeljem neka je jedu.

2 Moj. 12:8, 2 Dn. 30:2

12 Neka ne ostavljaju od nje ništa do jutra i kosti da joj ne prelome, po svemu zakonu za pashu neka je slave.

2 Moj. 12:10, 2 Moj. 12:43, Jn. 19:36

13 A ko je čist i nije na putu, pa bi propustio slaviti pashu, da se istrebi duša ona iz naroda svog, jer ne prinese Gospodu žrtve na vreme, greh svoj neka nosi onaj čovek.

1 Moj. 17:14, 2 Moj. 12:15, 3 Moj. 17:4, 3 Moj. 17:10, 3 Moj. 17:14, 4 Moj. 5:31, Gal. 3:10, Jev. 6:6, Jev. 10:26, Jev. 12:25

14 I ako bi među vama živeo stranac i slavio bi pashu Gospodu, po zakonu i uredbi za pashu neka je slavi; a zakon da vam je jednak i strancu i onome ko se rodio u zemlji.

2 Moj. 12:49, 4 Moj. 15:15

15 A u koji dan bi podignut šator, pokri oblak šator nad naslonom od svedočanstva; a uveče beše nad šatorom kao oganj do jutra.

2 Moj. 13:21

16 Tako beše jednako: oblak ga zaklanjaše, ali noću beše kao oganj.

2 Moj. 13:21, 5 Moj. 1:33, Nem. 9:12

17 I kad bi se oblak podigao iznad šatora, tada polažahu sinovi Izrailjevi, a gde bi stao oblak, onde se zaustavljahu sinovi Izrailjevi.

2 Moj. 40:36, 4 Moj. 10:11, 4 Moj. 33:1, 4 Moj. 33:34, Ps. 78:14, Isa. 49:10, Jn. 10:4

18 Po zapovesti Gospodnjoj polažahu sinovi Izrailjevi, i po zapovesti Gospodnjoj ustavljahu se; dokle god stajaše oblak nad šatorom, oni stajahu u logoru,

1 Kor. 10:1

19 I kad oblak dugo stajaše nad šatorom, tada svršivahu sinovi Izrailjevi šta treba svršivati Gospodu i ne polažahu.

3 Moj. 8:35

20 I kad oblak beše nad šatorom malo dana, po zapovesti Gospodnjoj stajahu u logoru i po zapovesti Gospodnjoj polažahu.

Ps. 48:14, Priče 3:5

21 Kad bi, pak, oblak stajao od večera do jutra, a ujutro bi se podigao oblak, tada polažahu; bilo danju ili noću, kad bi se oblak podigao, oni polažahu.

Mt. 28:20

22 Ako li bi dva dana ili mesec dana ili godinu oblak stajao nad šatorom, stajahu u logoru sinovi Izrailjevi i ne polažahu, a kako bi se podigao, oni polažahu.

2 Moj. 40:36, Ps. 73:24, Isa. 63:14

23 Po zapovesti Gospodnjoj stajahu u logor, i po zapovesti Gospodnjoj polažahu; i svršivahu šta treba svršivati Gospodu, kao što beše zapovedio Gospod preko Mojsija.

Ps. 73:24, Isa. 63:14

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I