Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:

2 Sinovi Izrailjevi neka staju u oko svaki kod svoje zastave sa znakom doma otaca svojih, prema šatoru od sastanka unaokolo.

4 Moj. 1:4, 4 Moj. 1:52, 4 Moj. 24:2

3 S istoka neka staje u oko zastava vojske Judine po četama svojim s vojvodom sinova Judinih Nasonom sinom Aminadavovim;

4 Moj. 10:5, 4 Moj. 10:14, Ruta 4:20, 1 Dn. 2:10, Mt. 1:4, Lk. 3:32

4 A u vojsci njegovoj sedamdeset i četiri hiljade i šest stotina izbrojanih.

4 Moj. 1:43

5 A do njega neka staje u logor pleme Isaharovo s vojvodom sinova Isaharovih Natanailom, sinom Sogarovim;

4 Moj. 7:18, 4 Moj. 7:23

6 A u vojsci njegovoj pedeset i četiri hiljade i četiri stotine izbrojanih.

4 Moj. 26:25

7 Pa onda pleme Zavulonovo s vojvodom sinova Zavulonovih Elijavom, sinom Helonovim;

1 Moj. 49:13, 5 Moj. 33:18

8 A u vojsci njegovoj pedeset i sedam hiljada i četiri stotine izbrojanih.

9 Svega izbrojanih u vojsci Judinoj sto i osamdeset i šest hiljada i četiri stotine po četama njihovim. Oni neka idu napred.

4 Moj. 10:14, 1 Dn. 5:2, Ps. 78:52

10 A zastava vojske Ruvimove po četama svojim neka bude s juga, s vojvodom sinova Ruvimovih Elisurom sinom Sedijurovim;

5 Moj. 33:6, 1 Dn. 5:1

11 A u vojsci njegovoj četrdeset i šest hiljada i pet stotina izbrojanih.

12 A do njega neka staje u logor pleme Simeunovo s vojvodom sinova Simeunovih Salamilom sinom Surisadajevim;

13 A u vojsci njegovoj pedeset i devet hiljada i tri stotine izbrojanih.

14 Pa onda pleme Gadovo s vojvodom sinova Gadovih Elisafom, sinom Raguilovim;

15 A u vojsci njegovoj četrdeset i pet hiljada i šest stotina i pedeset izbrojanih.

16 A svega izbrojanih u vojsci Ruvimovoj sto i pedeset i jedna hiljada i četiri stotine i pedeset po četama njihovim. I oni neka idu drugi.

1 Moj. 49:3, 4 Moj. 10:18, 1 Dn. 5:1

17 Potom neka ide šator od sastanka s vojskom sinova Levijevih usred ostale vojske; kako u logor staju tako neka i idu, svaki svojim redom pod svojom zastavom.

4 Moj. 3:38, Dela 7:44, 1 Kor. 14:40, Jev. 8:2

18 Zastava vojske Jefremove po četama svojim neka bude sa zapada, s vojvodom sinova Jefremovih Elisamom sinom Emijudovim;

1 Moj. 48:14, 1 Moj. 48:18, 4 Moj. 10:22, 5 Moj. 33:17, Ps. 80:1, Jer. 31:9, Jer. 31:18, Jer. 31:21, Os. 11:3, Zah. 9:9, Zah. 9:16

19 A u vojsci njegovoj četrdeset hiljada i pet stotina izbrojanih.

20 A do njega pleme Manasijino s vojvodom sinova Manasijinih, Gamalilom, sinom Fadasurovim;

21 A u njegovoj vojsci trideset i dve hiljade i dvesta izbrojanih.

22 Pa onda pleme Venijaminovo s vojvodom sinova Venijaminovih, Avidanom sinom Gadeonijevim;

Ps. 68:27, Otk. 7:8

23 A u vojsci njegovoj trideset i pet hiljada i četiri stotine izbrojanih.

24 A svega izbrojanih u vojsci Jefremovoj sto i osam hiljada i sto po četama njihovim. I oni neka idu treći.

4 Moj. 10:22

25 Zastava vojske Danove po četama svojim neka bude sa severa s vojvodom sinova Danovih Ahijezerom, sinom Amisadajevim;

5 Moj. 32:22

26 A u vojsci njegovoj šezdeset i dve hiljade i sedam stotina izbrojanih.

27 A do njega neka staje u logor pleme Asirovo s vojvodom sinova Asirovih Fagailom, sinom Ehranovim;

28 A u vojsci njegovoj četrdeset i jedna hiljada i pet stotina izbrojanih.

29 Za njima pleme Neftalimovo s vojvodom sinova Neftalimovih Ahirejem, sinom Enanovim;

1 Moj. 30:8, 1 Moj. 49:21, 2 Car. 15:29, Otk. 7:6

30 A u njegovoj vojsci pedeset i tri hiljade i četiri stotine izbrojanih.

31 A svega izbrojanih u vojsci Danovoj sto i pedeset i sedam hiljada i šest stotina. I oni neka idu najposle uza zastave svoje.

4 Moj. 10:25

32 To su sinovi Izrailjevi koji biše izbrojani po domovima otaca svojih. Svega izbrojanih u celoj vojsci po četama njihovim šest stotina i tri hiljade i pet stotina i pedeset.

2 Moj. 12:37, 4 Moj. 1:46, 4 Moj. 11:21

33 Ali Leviti ne biše brojani među sinove Izrailjeve, kao što Gospod beše zapovedio Mojsiju.

4 Moj. 1:47, 4 Moj. 3:5, 4 Moj. 3:49, 4 Moj. 26:57, 1 Dn. 6:1

34 I učiniše sinovi Izrailjevi sve; kako zapovedi Gospod Mojsiju, tako stajahu u logor, i tako iđahu svaki po porodici svojoj i po domu otaca svojih.

2 Moj. 39:42, 4 Moj. 10:28, 4 Moj. 24:2, 4 Moj. 24:9, Ps. 119:6, Pes. 6:9, Isa. 45:12, Lk. 1:6, 1 Kor. 14:40

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I