Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj u šatoru od sastanka prvi dan drugog meseca druge godine po izlasku njihovom iz zemlje misirske, govoreći:

2 Moj. 19:1, 2 Moj. 25:22, 4 Moj. 9:1

2 Izbrojte sav zbor sinova Izrailjevih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih i po imenima njihovim, sve muškinje, glavu po glavu,

2 Moj. 30:12, 2 Sam. 24:2, 1 Dn. 21:2

3 Od dvadeset godina i više, sve koji mogu ići na vojsku u Izrailju, izbrojte ih po četama njihovim ti i Aron;

2 Dn. 25:5

4 A s vama neka bude po jedan čovek od svakog plemena, koji je poglavar u domu otaca svojih.

4 Moj. 2:2, 4 Moj. 30:2, Is.N. 22:14, 1 Dn. 27:1

5 A ovo su imena ljudi koji će biti s vama: od plemena Ruvimovog Elisur sin Sedijurov;

1 Moj. 29:32, 5 Moj. 33:6, Otk. 7:4

6 Od Simeunovog Salamilo sin Surisadajev;

7 Od Judinog Nason sin Aminadavov;

4 Moj. 7:12, Ruta 4:20, 1 Dn. 2:10, Lk. 3:32

8 Od Isaharovog Natanailo sin Sogarov;

9 Od Zavulonovog Elijav Sin Helonov;

10 Od sinova Josifovih: od plemena Jefremovog Elisama sin Emijudov; od Manasijinog Gamalilo sin Fadasurov;

11 Od Venijaminovog Avidan sin Gadeonijev;

12 Od Danovog Ahijezer sin Amisadajev;

4 Moj. 7:66

13 Od Asirovog Fagailo sin Ehranov;

14 Od Gadovog Elisaf sin Raguilov;

4 Moj. 2:14

15 Od Neftalimovog Ahirej sin Enanov.

16 To su koji se sazivahu na zbor, knezovi u plemenima otaca svojih, hiljadnici Izrailjevi.

1 Moj. 6:4, 2 Moj. 18:21, 2 Moj. 18:25, 3 Moj. 7:2, 4 Moj. 30:2, 5 Moj. 1:15, Sud. 6:15, 1 Sam. 22:7, 1 Dn. 5:24, Mih. 5:2

17 I uze Mojsije i Aron te ljude, koji biše imenovani.

18 I sabraše sav zbor prvi dan drugog meseca, i prepisaše ih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih i po imenima njihovim od dvadeset godina i više, glavu po glavu.

Nem. 7:61, Jev. 7:3

19 Kako beše Gospod zapovedio Mojsiju, tako ih izbroja u pustinji Sinajskoj.

4 Moj. 26:1, 2 Sam. 24:1

20 I beše sinova prvenca Izrailjevog Ruvima, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbroja po imenima s glave na glavu sve muškinje od dvadeset godina i više, što mogaše ići na vojsku,

21 Beše ih izbrojanih od plemena Ruvimovog četrdeset i šest hiljada i pet stotina.

4 Moj. 1:43

22 Sinova Simeunovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbroja po imenima s glave na glavu sve muškinje od dvadeset godina i više, što mogaše ići na vojsku,

2 Sam. 22:35, Ps. 44:3, Ps. 60:12, Ps. 144:1, 1 Kor. 16:13, 2 Kor. 3:5, Ef. 6:12

23 Beše ih izbrojanih od plemena Simeunovog pedeset i devet hiljada i tri stotine.

24 Sinova Gadovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

1 Moj. 30:11, 1 Moj. 49:19, Is.N. 4:12, Jer. 49:1, Otk. 7:5

25 Beše ih izbrojanih od plemena Gadovog četrdeset i pet hiljada, šest stotina i pedeset.

26 Sinova Judinih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

1 Moj. 29:35, 1 Moj. 38:1, 1 Moj. 49:8, 3 Moj. 2:3, 5 Moj. 33:7, 2 Sam. 24:9, 1 Dn. 5:2, Ps. 78:68, Mt. 1:2, Jev. 7:14, Otk. 5:5

27 Beše ih izbrojanih od plemena Judinog sedamdeset i četiri hiljade i šest stotina.

28 Sinova Isaharovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

29 Beše ih izbrojanih od plemena Isaharovog pedeset i četiri hiljade i četiri stotine.

30 Sinova Zavulonovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

31 Beše ih izbrojanih od plemena Zavulonovog pedeset i sedam hiljada i četiri stotine.

32 Od sinova Josifovih: sinova Jefremovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

1 Moj. 30:24, 1 Moj. 48:19, 4 Moj. 2:18, Sud. 12:6, Ps. 60:7, Jer. 7:15, Avd. 1:19

33 Beše ih izbrojanih od plemena Jefremovog četrdeset hiljada i pet stotina.

34 Sinova Manasijinih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

35 Beše ih izbrojanih od plemena Manasijinog trideset i dve hiljade i dvesta.

36 Sinova Venijaminovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

1 Moj. 35:16, 1 Moj. 44:20, 4 Moj. 26:41, Sud. 20:44, 2 Dn. 17:17, Ps. 68:27, Otk. 7:8

37 Beše ih izbrojanih od plemena Venijaminovog trideset i pet hiljada i četiri stotine.

38 Sinova Danovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

1 Moj. 30:5, 1 Moj. 46:23, 4 Moj. 2:25

39 Beše ih izbrojanih od plemena Danovog šezdeset dve hiljade i sedam stotina,

40 Sinova Asirovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

41 Beše ih izbrojanih od plemena Asirovog četrdeset i jedna hiljada i pet stotina.

42 Sinova Neftalimovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

43 Beše ih izbrojanih od plemena Neftalimovog pedeset i tri hiljade i četiri stotine.

44 Ovo su oni koje Mojsije i Aron izbrojaše s knezovima izrailjskim, s dvanaest ljudi, koji behu po jedan za svaki dom otaca svojih.

4 Moj. 26:64

45 I svega beše sinova Izrailjevih izbrojanih po domovima otaca svojih od dvadeset godina i više, svih što mogahu ići na vojsku,

46 Beše ih izbrojanih šest stotina i tri hiljade i pet stotina i pedeset.

1 Moj. 13:16, 2 Moj. 12:37, 4 Moj. 26:51, 5 Moj. 10:22, 1 Car. 4:20

47 Ali Leviti po plemenu otaca svojih ne biše brojani među njih.

4 Moj. 2:33, 4 Moj. 3:1, 1 Dn. 6:1, 1 Dn. 21:6

48 Jer Gospod reče Mojsiju govoreći:

49 Plemena Levijevog nemoj brojati, niti broj njihov sastaviti sa sinovima Izrailjevim.

4 Moj. 26:62

50 Nego postavi Levite nad šatorom od svedočanstva i nad svim posuđem u njemu i nad svim što pripada njemu; oni neka nose šator i sve posuđe njegovo, neka služe u njemu, i staju oko šatora.

2 Moj. 3:18, 2 Moj. 37:5, 4 Moj. 3:7, 4 Moj. 3:23, 4 Moj. 4:15, 4 Moj. 4:25, 4 Moj. 26:1, 4 Moj. 26:27, 4 Moj. 26:33, 4 Moj. 29:1, 4 Moj. 29:35, 4 Moj. 29:38, Otk. 15:5

51 I kad se šator krene, neka ga slože Leviti; i kad šator stane, onda neka ga razapnu Leviti. A ko bi drugi pristupio da se pogubi.

4 Moj. 10:17, 4 Moj. 10:21

52 I sinovi Izrailjevi neka staju svaki u svom logoru i svaki kod svoje zastave po četama svojim.

4 Moj. 2:2, 4 Moj. 2:34

53 A Leviti neka staju oko šatora od svedočanstva, da ne dođe gnev na zbor sinova Izrailjevih; i neka Leviti rade šta treba oko šatora od svedočanstva.

3 Moj. 10:6, 4 Moj. 3:29, 4 Moj. 3:35, 4 Moj. 3:38, 4 Moj. 8:19, 4 Moj. 8:24, 4 Moj. 8:26, 4 Moj. 16:46, 4 Moj. 18:3, 1 Sam. 6:19, 1 Dn. 23:32, 2 Dn. 13:10

54 I učiniše sinovi Izrailjevi kako Gospod zapovedi, sve tako učiniše.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I