Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I Gospod reče Mojsiju govoreći:

2 Prvi dan prvog meseca podigni šator, šator od sastanka,

2 Moj. 12:2, 2 Moj. 13:4, 2 Moj. 25:9, 2 Moj. 26:1, 2 Moj. 26:30, 4 Moj. 7:1, 4 Moj. 9:1, Dela 7:44, Jev. 8:2, Jev. 9:2, Jev. 9:11, Otk. 21:3

3 I metni onde kovčeg od svedočanstva, i zakloni ga zavesom.

4 Moj. 4:5

4 I unesi sto, i uredi šta treba urediti na njemu; unesi i svećnjak, i zapali žiške na njemu.

2 Moj. 26:35, 3 Moj. 24:5

5 I namesti zlatni oltar kadioni pred kovčegom od svedočanstva; i obesi zaves na vratima od šatora.

Jev. 9:24, Jev. 10:19

6 I metni oltar za žrtvu paljenicu pred vrata šatoru, šatoru od sastanka,

7 I metni umivaonicu između šatora od sastanka i oltara, i u nju nalij vode.

2 Moj. 30:18

8 I podigni trem unaokolo, i metni zaves na vrata od trema.

9 I uzmi ulje pomazanja, i pomaži šator i sve što je u njemu, i osveti ga i sve sprave njegove, i biće svet.

2 Moj. 30:23

10 Pomaži i oltar za žrtvu paljenicu i sve sprave njegove, te ćeš osvetiti oltar, i oltar će biti svetinja nad svetinjom.

2 Moj. 29:36, 2 Moj. 29:37

11 Pomaži i umivaonicu i podnožje njeno, i osveti je.

12 I kaži Aronu i sinovima njegovim da pristupe na vrata šatora od sastanka, i umij ih vodom;

3 Moj. 8:1

13 I obuci Arona u svete haljine i pomaži ga i osveštaj ga, da mi vrši službu svešteničku.

2 Moj. 28:41, 3 Moj. 7:36, 4 Moj. 18:8, Ps. 133:2

14 I sinovima njegovim zapovedi neka mi pristupe, i obuci im košulje.

Jev. 7:23

15 I pomaži ih, kao što pomažeš oca njihovog, da mi vrše službu svešteničku; i pomazanje njihovo biće im, za večno sveštenstvo od kolena do kolena.

4 Moj. 18:8, 4 Moj. 25:13, Jev. 7:11, 1 Pet. 2:5, 1 Pet. 2:9, Otk. 1:6

16 I učini Mojsije sve, kako mu zapovedi Gospod tako učini.

17 I podiže se šator druge godine prvog meseca prvi dan.

4 Moj. 7:1

18 I Mojsije podiže šator, i podmetnu mu stopice, i namesti daske, i povuče prevornice, i ispravi stupove.

19 Pa razape naslon nad šator, i metnu pokrivač na naslon ozgo, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

20 I uzevši svedočanstvo metnu ga u kovčeg, i provuče poluge na kovčegu, i metnu zaklopac ozgo na kovčeg.

2 Moj. 25:16, 5 Moj. 10:5, Ps. 78:5, Isa. 8:20

21 I unese kovčeg u šator, i obesi zaves, te zakloni kovčeg sa svedočanstvom, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

2 Moj. 35:12

22 I namesti sto u šatoru od sastanka na severnu stranu šatora pred zavesom,

2 Moj. 26:35

23 I postavi na njemu hleb pred Gospodom kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

24 I namesti svećnjak u šatoru od sastanka, prema stolu na južnu stranu šatora.

2 Moj. 26:35

25 I zapali žiške na njemu pred Gospodom, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

2 Moj. 25:37, 4 Moj. 8:2

26 I namesti oltar zlatni u šatoru od svedočanstva pred zavesom.

2 Moj. 30:6

27 I pokadi na njemu kadom mirisnim, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

28 I obesi zaves na vrata od šatora.

2 Moj. 26:36

29 I oltar za žrtvu paljenicu namesti na vrata od šatora, šatora od sastanka, i prinese na njemu žrtvu paljenicu, i dar, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

2 Moj. 29:38

30 I metnu umivaonicu između šatora od sastanka i oltara, i nali u nju vode za umivanje.

2 Moj. 30:18

31 I praše iz nje ruke i noge svoje Mojsije i Aron i sinovi njegovi.

2 Moj. 30:19

32 Kad ulažahu u šator od svedočanstva i kad pristupahu k oltaru, umivahu se najpre, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

33 I podiže trem oko šatora i oltara, i metnu zaves na vrata tremu. Tako svrši Mojsije posao taj.

2 Moj. 27:9

34 Tada oblak pokri šator od sastanka, i napuni se šator slave Gospodnje.

3 Moj. 16:2, 4 Moj. 9:15, 1 Car. 8:10, 1 Dn. 17:5, 2 Dn. 7:2, Isa. 6:4, Jezek. 43:4, Otk. 15:8

35 I ne mogaše Mojsije ući u šator od sastanka, jer beše na njemu oblak, i slave Gospodnje beše pun šator.

1 Car. 8:11, 2 Dn. 5:14, Ps. 78:14

36 A kad se podizaše oblak sa šatora, tada polažahu sinovi Izrailjevi, dokle god putovahu.

4 Moj. 10:11, Nem. 9:19

37 A kad se ne podizaše oblak, onda ni oni ne polažahu do dana kad se podiže.

4 Moj. 9:19

38 Jer oblak Gospodnji beše na šatoru danju, a noću oganj beše na njemu pred očima svega doma Izrailjevog, dokle god putovahu.

2 Moj. 13:21, 4 Moj. 9:15

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I