Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Josifa odvedoše u Misir; i Petefrije dvoranin Faraonov, zapovednik stražarski, čovek Misirac, kupi ga od Ismailjaca, koji ga odvedoše onamo.

1 Moj. 37:36, Ps. 37:28, Ps. 105:17

2 I Gospod beše s Josifom, te bi srećan, i živeše u kući gospodara svog Misirca.

1 Moj. 21:22, 1 Moj. 26:24, 1 Moj. 26:28, 1 Moj. 28:15, 1 Sam. 16:18, 1 Sam. 18:14, 1 Sam. 18:28, Jov 17:9, Ps. 5:12, Priče 3:7, Priče 3:9, Priče 3:10, Priče 3:33, Priče 30:5, Dela 7:9

3 I gospodar njegov vide da je Gospod s njim i da sve što radi Gospod vodi u napredak u ruci njegovoj.

Ps. 1:3, Priče 10:6, Priče 10:22, Priče 28:20

4 I Josif steče milost u njega, i dvoraše ga; a najposle postavi ga nad celim domom svojim, i šta god imaše njemu dade u ruke.

1 Moj. 18:3, 1 Moj. 19:19, 1 Moj. 24:2

5 A kad ga postavi nad domom svojim i nad svim što imaše, od tada Gospod blagoslovi dom toga Misirca radi Josifa; i blagoslov Gospodnji beše na svemu što imaše u kući i u polju.

1 Moj. 30:27, 5 Moj. 28:3

6 I ostavi u Josifovim rukama sve što imaše, i ne razbiraše nizašta osim jela koje jeđaše. A Josif beše lepog stasa i lepog lica.

1 Sam. 16:12

7 I dogodi se posle, te se žena gospodara njegovog zagleda u Josifa, i reče: Lezi sa mnom.

2 Sam. 13:11

8 A on ne hte, nego reče ženi gospodara svog: Eto gospodar moj ne razbira nizašta šta je u kući, nego šta god ima dade meni u ruke.

9 Ni sam nije veći od mene u ovoj kući, i ništa ne krije od mene osim tebe, jer si mu žena; pa kako bih učinio tako grdno zlo i Bogu zgrešio?

1 Moj. 20:6, 3 Moj. 6:2, 2 Sam. 12:13, Ps. 51:4, Priče 6:29, Priče 6:32

10 I ona govoraše takve reči Josifu svaki dan, ali je ne posluša da legne s njom ni da se bavi kod nje.

11 A jedan dan kad dođe Josif u kuću da radi svoj posao, a ne beše nikoga od domašnjih u kući,

Priče 7:19

12 Ona ga uhvati za haljinu govoreći: Lezi sa mnom. Ali on ostavivši joj u rukama haljinu svoju pobeže i otide.

2 Sam. 13:11, Priče 7:13

13 A kad ona vide gde joj ostavi u rukama haljinu svoju i pobeže,

14 Viknu čeljad svoju, i reče im govoreći: Gledajte, doveo nam je čoveka Jevrejina da nas sramoti; dođe k meni da legne sa mnom, a ja povikah glasno;

15 A on kad ču gde vičem, ostavi haljinu svoju kod mene i pobeže i otide.

16 I ona ostavi haljinu njegovu kod sebe dok mu gospodar dođe kući.

17 A tada mu reče ovako govoreći: Sluga Jevrejin, koga si nam doveo, dođe k meni da me osramoti;

2 Moj. 23:1, Ps. 120:3, Priče 6:25, Priče 23:27, Priče 26:28, Priče 30:23

18 A ja povikah glasno, te on ostavi haljinu svoju kod mene i pobeže.

19 A kad gospodar njegov ču reči žene svoje gde mu reče: To mi je učinio sluga tvoj, razgnevi se vrlo.

Priče 6:34

20 I gospodar Josifov uhvati ga, i baci ga u tamnicu, gde ležahu sužnji carski: i bi onde u tamnici.

1 Moj. 40:3, 1 Moj. 41:14, Ps. 105:18, Amos 5:8, 1 Pet. 2:19

21 Ali Gospod beše s Josifom i raširi milost svoju nad njim i učini te omile tamničaru.

2 Moj. 3:21, 2 Moj. 11:3, 2 Moj. 12:36, Nem. 1:11, Ps. 106:46, Priče 16:7, Dan. 1:9, Dela 7:9

22 I poveri tamničar Josifu sve sužnje u tamnici, i šta je god trebalo onde činiti on uređivaše.

1 Moj. 40:3

23 I tamničar ne nadgledaše ništa što beše u Josifovoj ruci, jer Gospod beše s njim; i šta god činjaše, Gospod vođaše u napredak.

1 Moj. 39:2, Priče 11:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I