Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I reče Gospod Noju: Uđi u kovčeg ti i sav dom tvoj; jer te nađoh pravedna pred sobom ovog veka.

1 Moj. 9:6, 1 Moj. 19:12, Ps. 33:18, Ps. 91:1, Jev. 11:7, 1 Pet. 3:20, 2 Pet. 2:5, 2 Pet. 2:9

2 Uzmi sa sobom od svih životinja čistih po sedmoro, sve mužjaka i ženku njegovu; a od životinja nečistih po dvoje, mužjaka i ženku njegovu,

3 Moj. 11:1, 3 Moj. 11:45

3 Takođe i od ptica nebeskih po sedam, mužjaka i ženku njegovu, da im se sačuva seme na zemlji.

4 Jer ću do sedam dana pustiti dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći, i istrebiću sa zemlje svako telo živo, koje sam stvorio.

Jov 22:16, 2 Pet. 2:5

5 I Noje učini sve što mu zapovedi Gospod.

1 Moj. 6:22, Ps. 119:6

6 A beše Noju šest stotina godina kad dođe potop na zemlju.

7 I uđe Noje u kovčeg i sinovi njegovi i žena njegova i žene sinova njegovih s njim radi potopa.

Jev. 6:18

8 Od životinja čistih i od životinja nečistih i od ptica i od svega što se miče po zemlji,

9 Uđe k Noju u kovčeg po dvoje, muško i žensko, kao što beše Bog zapovedio Noju.

10 A u sedmi dan dođe potop na zemlju.

11 Kad je bilo Noju šest stotina godina, te godine drugog meseca, sedamnaesti dan toga meseca, taj dan razvališe se svi izvori velikog bezdana, i otvoriše se ustave nebeske;

1 Moj. 8:2, Jov 38:25, Ps. 8:3, Ps. 78:23, Priče 3:20, Priče 8:28, Isa. 24:18, Jezek. 26:19, Mal. 3:10

12 I udari dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći.

13 Taj dan uđe u kovčeg Noje i Sim i Ham i Jafet, sinovi Nojevi, i žena Nojeva i tri žene sinova njegovih s njima;

14 Oni, i svakojake zveri po vrstama svojim, i svakojaka stoka po vrstama svojim, i šta se god miče po zemlji po vrstama svojim, i ptice sve po vrstama svojim, i šta god leti i ima krila,

15 Dođe k Noju u kovčeg po dvoje od svakog tela, u kome ima živa duša,

16 Muško i žensko od svakog tela uđoše, kao što beše Bog zapovedio Noju; pa Gospod zatvori za njim.

Ps. 17:8, Ps. 91:1, Ps. 145:20, 1 Pet. 1:5

17 I bi potop na zemlji za četrdeset dana; i voda dođe i uze kovčeg, i podiže ga od zemlje.

18 I navali voda, i usta jako po zemlji, i kovčeg stade ploviti vodom.

Ps. 104:26

19 I navaljivaše voda sve većma po zemlji, i pokri sva najviša brda što su pod celim nebom.

Ps. 104:6

20 Petnaest lakata dođe voda iznad brda, pošto ih pokri.

21 Tada izgibe svako telo što se micaše na zemlji, ptice i stoka, i zveri i sve što gamiže po zemlji, i svi ljudi.

1 Moj. 6:13, 1 Moj. 6:17, Jov 22:16, Jov 34:15, Mt. 24:39, Lk. 17:27, 2 Pet. 3:6

22 Sve što imaše dušu živu u nosu, sve što beše na suvom, pomre.

1 Moj. 2:7, Rim. 5:14

23 I istrebi se svako telo živo na zemlji, i ljudi i stoka i šta god gamiže i ptice nebeske, sve, velim, istrebi se sa zemlje; samo Noje osta i šta s njim beše u kovčegu.

Jezek. 14:14, Mal. 3:17, Jev. 11:7, 1 Pet. 3:20, 2 Pet. 2:5

24 I stajaše voda povrh zemlje sto pedeset dana.

1 Moj. 8:3

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I