biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A preporučujem vam Febu, sestru našu, koja je u službi crkve u Kenhreji,

2 Da i e primite u Gospodinu, kako dolikuje svetima, i da joj budete u pomoći u svemu, što od vas zatreba; jer je i ona pomogla mnogima i samome meni.

3 Pozdravite Prisku i Akvilu, suradnike moje u Kristu Isusu,

4 Koji za dušu moju vrat svoj položiše, kojima ne ja jedini zahvaljujem, nego i sve crkve neznabožačke,

5 I domaću crkvu njihovu. Pozdravite mojega ljubljenoga Epeneta, koji je prvenac Azije za Krista!

6 Pozdravite Mariju, koja se je mnogo trudila za vas!

7 Pozdravite Andronika i Juniju, moje rođake i moje drugove u sužanjstvu, koji su ugledni među apostolima, koji i prije mene vjerovaše u Krista!

8 Pozdravite mojega u Gospodinu ljubljenog Amplijata!

9 Pozdravite Urbana, pomoćnika našega u Kristu, i mojega ljubljenog Stahisa!

10 Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu! Pozdravite ukućane Aristobulove!

11 Pozdravite Herodiona, rođaka mojega! Pozdravite ukućane Narcisove, koji su u Gospodinu!

12 Pozdravite Trifenu i Trifozu, koje se trude u Gospodinu! Pozdravite Persidu ljubeznu, koja se je mnogo trudila u Gospodinu!

13 Pozdravite Rufa, izabranoga u Gospodinu, i majku njegovu i moju!

14 Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Hermasa, Patrobu, Hermesa i braću, koja su s njima!

15 Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i sestru njegovu, i Olimpu, i sve svete, koji su s njima!

16 Pozdravite jedan drugoga cjelovom svetim! Pozdravljaju vas sve crkve Kristove.

17 A molim vas, braćo, da pazite na one, koji čine razmirice i smutnje protiv nauka, koji vi naučiste, i klonite se njih!

18 Jer ovakvi ne služe Gospodinu našemu Kristu, nego svojemu trbuhu; i slatkim riječima i blagoslovima zavode srca bezazlenih.

19 Vaša se je poslušnost razglasila posvuda; zato se radujem za vas; ali želim, da ste vi mudri na dobro, a bezazleni za zlo.

20 A Bog mira satrt će skoro sotonu pod nogama vašim. Milost Gospodina našega Isusa Krista s vama!

21 Pozdravlja vas Timotej, suradnik moj, i Lucije, i Jason i Sosipater, rođaci moji.

22 Pozdravljam vas ja Tercije, koji napisa ovu poslanicu, u Gospodinu.

23 Pozdravlja vas Gaj, domaćin moj i cijele crkve. Pozdravlja vas Erast, blagajnik gradski, i brat Kvart.

24 Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama! Amen.

25 A onome, koji vas može utvrditi po evanđelju mojemu i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju tajne, koja je bila skrivena od vječnih vremena,

26 A sad se javila i kroz Pisma proročka upoznala, po zapovijedi vječnoga Boga, da se pokore vjeri svi narodi,

27 Jedinome mudrome Bogu, po Isusu Kristu, njemu čast i slava u vijeke vjekova! Amen.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)