biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Što ćemo dakle reci! Zar da ostanemo u grijehu, da se milost umnoži? Bože sačuvaj!

2 Jer koji umrijesmo grijehu, kako ćemo još živjeti u njemu?

3 Ili zar ne znate, da smo svi mi, koji smo kršteni u Kristu Isusu, u smrt njegovu kršteni?

4 S njim smo dakle pokopani krštenjem u smrt, da kao što uskrsnu Krist od mrtvih slavom Očevom, tako i mi u novom životu da hodimo.

5 Jer kad smo s njim najbliže združeni sličnosću smrti njegove, bit ćemo i uskrsnućem;

6 Znajući ovo, da je stari naš čovjek raspet s njime, da se uništi griješno tijelo, te mi ne robujemo grijehu.

7 Jer koji umrije, oslobodi se od grijeha.

8 A ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo, da ćemo i živjeti s njim,

9 Znajući da Krist uskrsnuvši od mrtvih više ne umire, smrt više ne vlada njime.

10 Jer što umrije, grijehu umrije jedanput, a što živi, Bogu živi.

11 Tako i vi držite sebe, da ste mrtvi grijehu, a živi Bogu, u Kristu Isusu Gospodinu našemu.

12 Neka ne vlada dakle grijeh u vašemu smrtnom tijelu, da slušate požude njegove.

13 Niti dajite udova svojih grijehu za oružje nepravde, nego dajite sebe Bogu, kao koji ste uskrsnuli na život od mrtvih, i udove svoje Bogu za oružje pravde.

14 Jer grijeh neće vama ovladati, jer nijeste pod zakonom, nego pod milošću.

15 Što dakle? Zar ćemo griješiti, kad nijesmo pod zakonom, nego pod milošću? Bože sačuvaj!

16 Ne znate li, da kojemu dajete sebe za sluge u pokornost, sluge ste onoga, kojemu se pokoravate, ili grijeha za smrt, ili pokornosti za pravdu?

17 A hvala Bogu, što ste bili robovi grijehu, ali poslušaste od srca ono pravilo nauke, kojemu ste predani.

18 A oslobodivši se od grijeha postadoste sluge pravdi.

19 Kao čovjek govorim zbog vašega tijela, jer kao što dadoste udove svoje u službu nečistoći i bezakonju na bezakonje, tako sad dajite udove svoje u službu pravdi na posvećenje!

20 Jer kad ste bili sluge grijehu, bili ste slobodni od pravde.

21 Kakav dakle onda imadoste plod od onoga, za što se sad stidite? Jer je onome kraj smrt.

22 A sad oslobođeni od grijeha i postavši sluge Božje, imate plod svoj na posvećenje, a kraj život vječni.

23 Jer je plača za grijeh smrt; a milost Božja: "Život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)