biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Agripa reče Pavlu: "Dopušta ti se, da govoriš za sebe." Onda Pavao pruživši ruku počne se braniti:

2 "Sretnim se smatram, kralju Agripa, što se danas mogu pred tobom braniti za sve, za što me tuže Židovi,

3 A najviše što znam, da ti poznaješ sve židovske običaje i prepiranja. Zato te molim, da me poslušaš strpljivo.

4 Moje dakle življenje od mladosti, što je isprva bilo među narodom mojim u Jerusalemu, znadu svi Židovi,

5 Kako me znadu otprije, mogu ako hoće, posvjedočiti, da sam živio kao farizej po najstrožoj sljedbi naše vjere.

6 I sad stojim pred sudom zbog nade u obećanje, koje Bog obeća ocima našim.

7 Nadajući se, da će ono doći, služi dvanaest plemena naših jednako Bogu noć i dan. Za ovu nadu, kralju, optužen sam od Židova.

8 Što? Zar vi držite za nevjerojatno, da Bog oživljava mrtve?

9 I ja sam nekoć mislio, da mi valja mnoga zla činiti protiv imena Isusa Nazarećanina.

10 To sam i činio u Jerusalemu. I mnoge sam od svetih pozatvarao u tamnice dobivši vlast od glavara svećeničkih, i odobravao sam, kad bi ih ubijali.

11 I kaznio sam ih često po svim sinagogama, i nagonio sam ih, da hule, i bjesneći preko svake mjere progonio sam ih sve do tuđih gradova.

12 Kad sam u tom poslu išao u Damask s vlašću i dopuštenjem glavara svećeničkih,

13 Vidjeh, kralju, na putu, opodne svjetlost s neba veću od sjaja sunčanoga, koja obasja mene i one, što su bili zajedno s menom.

14 I kad mi svi popadasmo na zemlju, čuo sam glas, gdje mi govori hebrejskim jezikom: 'Savle, Savle, zašto me progoniš? Teško ti je proti ostanu praćati se.'

15 A ja rekoh: 'Tko si ti, Gospodine?' A Gospodin reče: 'Ja sam Isus, kojega ti progoniš.

16 Nego ustani i stani na noge svoje; jer ti se zato javih, da te postavim slugom i svjedokom ovome, što si vidio, i onome, što ću ti objaviti.

17 Izbavljat ću te od naroda i od neznabožaca, kojima te sada šaljem,

18 Da im otvoriš oči, da se obrate od tame k svjetlosti i od vlasti sotonine k Bogu, da prime oproštenje grijeha i baštinu među svetima po vjeri u mene.'

19 Zato, kralju Agripa, nijesam bio nepokoran nebeskome viđenju,

20 Nego sam propovijedao najprije onima, koji su u Damasku i u Jerusalemu, potom i po svoj zemlji židovskoj, i neznabošcima, da čine pokajanje i da se obrate k Bogu čineći djela dostojna pokajanja.

21 Zato me Židovi uhvatiše u hramu i htjedoše da me ubiju.

22 Ali uz pomoć Božju stojim do dana današnjega i svjedočim i malom i velikom, ništa drugo ne govoreći, osim što su govorili proroci, da će biti, i Mojsije:

23 Da će Krist trpjeti, da će prvi od mrtvih uskrsnuti, da će navijestiti svjetlost narodu i neznabošcima."

24 Kad je on ovako govorio i obrazložio, reče Festo velikim glasom: "Luduješ, Pavle! Mnoge su te knjige dovele do ludosti."

25 A Pavao reče: "Ne ludujem, čestiti Feste, nego govorim riječi istine i razboritosti.

26 Jer za ovo zna kralj, kojemu i govorim otvoreno; jer ne vjerujem, da mu je što od ovoga skriveno; jer se ništa od ovoga, nije događalo u kutu.

27 Vjeruješ li, kralju Agripa, prorocima? Znam, da vjeruješ."

28 A Agripa će Pavlu: "Za malo, pa me nagovori, da budem kršćanin."

29 A Pavao reče: "Želim od Boga, i za malo i za mnogo, da bi ne samo ti, nego i svi, koji slušaju, postali danas takvi, kao i ja što sam, osim ovih okova."

30 I ustade kralj, i namjesnik, i Berenika, i koji su sjedili s njima.

31 I otišavši razgovarali su se među sobom govoreći: "Ovaj čovjek nije učinio ništa, što zaslužuje smrt ili okove."

32 A Agripa reče Festu: "Ovaj bi čovjek mogao biti pušten, da se nije prizvao na cara."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)