biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I kad se navrši pedeset dana, bili su svi zajedno na istom mjestu.

2 I ujedanput postade šum s neba, kao kad dolazi silan vjetar, i napuni svu kuću, gdje su sjedili,

3 I pokazaše im se razdijeljeni jezici kao od ognja, i sjede po jedan na svakoga od njih.

4 I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim jezicima, kao što im je Duh (Sveti) davao da govore.

5 A u Jerusalemu su stanovali Židovi, ljudi pobožni iz svakoga naroda pod nebom.

6 A kad postade ovaj glas, skupi se mnoštvo i smete se, jer je svaki od njih slušao, gdje oni govore njegovim jezikom.

7 Svi su se divili i čudili i govorili su: "Nijesu li svi ovi, što govore, Galilejci,

8 Pa kako mi čujemo svaki svoj jezik, u kojem smo se rodili?

9 Parćani i Međani, i Elamljani, i stanovnici iz Mezopotamije, iz Judeje i Kapadocije, iz Ponta i Azije.

10 Iz Frigije i Pamfilije, iz Egipta i krajeva Libije, što su oko Cirene, i pridošlice Rimljani i Židovi i došljaci,

11 Krećani i Arapi; čujemo ih gdje govore našim jezicima veličine Božje."

12 Svi su se divili i čudili, i jedan su drugome govorili: "Što li će ovo biti?"

13 A drugi su se podsmijevali i govorili su: "Napili su se slatkoga vina."

14 Tada Petar stade s jedanaestoricom i podiže glas svoj, i progovori im: "Ljudi Židovi i vi svi, koji stanujete u Jerusalemu! Ovo neka vam je na znanje, i poslušajte riječi moje!

15 Nijesu ovi pijani, kao što vi mislite, jer je istom treća ura dana;

16 Nego je ovo, što reče prorok Joel:

17 I bit će u posljednje dane, govori Bog: "izlit ću od Duha svojega na svako tijelo, i prorokovat će sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići vaši vidjet će viđenja, i starci vaši sanjat će sve.

18 I na sluge svoje i na sluškinje svoje u one dare izlit ću od Duha svojega, i prorokovat će.

19 I dat ću čudesa gore na nebu i znake dolje na zemlji: krv i oganj, i sukljanje dima.

20 Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv, prije nego dođe dan Gospodnji veliki i strašni.

21 I bit će: svaki, koji zazove ime Gospodnje, spasit će se.

22 Ljudi Izraelci, poslušajte riječi ove! Isus Nazarećanin bio je od Boga među vama potvrđen silama, i čudesima, i znacima, koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate.

23 Njega ste određenom odlukom i predznanju Božjem predali i rukama bezbožnika pribili ga križ i ubili.

24 Ali ga Bog odriješio veze smrti, i njega je oživio, jer je bilo nemoguće, da ona njim vlada.

25 David naime govori za njega: Uvijek imam Gospodina pred očima. On mi stoji zdesna, da se ne pomaknem.

26 Zato se raduje srce moje, i veseli se jezik moj. I tijelo će moje počivati u sigurnosti,

27 Jer nećeš ostaviti duše moje u podzemnom svijetu, niti ćeš dati, da Svetac tvoj vidi truhlosti.

28 Pokazao si mi putove života i napunit ćeš me veselja s licem svojim.

29 Ljudi braćo, neka je slobodno reći vam za patrijarha Davida. On je umro i pokopan, i grob je njegov među nama do današnjega dana.

30 Jer je dakle bio prorok i znao, da mu je Bog bio zakletvom potvrdio, da će jednoga od njegovih tjelesnih potomaka podignuti na prijestolje njegovo.

31 To je on, gledajući proročki, govorio za uskrsnuće Kristovo, da se on neće ostaviti u podzemnom svijetu, i da tijelo njegovo neće vidjeti truhlosti.

32 Ovoga je Isusa oživio Bog, čemu smo svi mi svjedoči.

33 Desnicom dakle Božjom podignut primio je od Oca obećanoga Duha Svetoga, i sad ga je izlio, kako vidite i čujete.

34 David naime nije uzašao na nebo, nego sam govori: Reče Gospodin Gospodinu mojemu: 'Sjedi s desnu moju,'

35 Dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim.

36 Tvrdo dakle neka zna sva kuća Izraelova: Ovoga Isusa, kojega vi pribiste na križ, učinio je Bog Gospodinom i Kristom."

37 Kad su to čuli, ražali im se u srcu, i rekoše Petru i ostalim apostolima: "Što da činimo, ljudi braćo?"

38 Petar im reče: "Obratite se, i svaki od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha svojih, i primit ćete dar Duha Svetoga;

39 Jer je za vas obećanje i za djecu vašu i za sve daljne, koje će god dozvati Gospodin Bog naš."

40 I drugim mnogim riječima svjedočio je i opominjao ih; "Spasite se od ovoga pokvarenoga roda!"

41 Koji dakle primiše riječ njegovu, krstiše se; i pristade u onaj dan oko tri tisuće duša.

42 A bili su postojani u nauci apostoli, u zajednici, u lomljenju kruha i u molitvama.

43 A uđe strah u svaku dušu, jer su apostoli činili mnoga čudesa, i znake u Jerusalemu; i veliki je strah bio u svima.

44 I svi, koji su vjerovali, bili su zajedno, i imali su sve zajedno.

45 Prodavali bi svoje imanje i dobro, i dijelili svima, kako bi koji trebao.

46 I svaki dan bili su jednako jednodušno u hramu, i lomili su kruh po kućama i primali hranu s radošću i priprosta srca.

47 Hvalili su Boga i imali milost u svega naroda. A Gospodin je svaki dan umnožavao broj onih, koji su bili na putu spasenja.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)