biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Poslije toga opet se javi Isus na Tiberijadskome moru. A javi se ovako:

2 Bili su zajedno Simon Petar i Toma, koji se zove Blizanac, i Natanael, koji je bio iz Kane galilejske, i sinovi Zebedejevi, i druga dvojica od učenika njegovih.

3 Reče im Simon Petar: "Idem da hvatam ribe." Rekoše mu: "Idemo i ml s tobom. Izađoše i uđoše u lađicu; ali onu noć ne uhvatiše ništa.

4 A kad bi jutro, stajao je Isus na obali; ali učenici ne poznaše, da je Isus.

5 Tada im reče Isus: "Djeco, imate li što za jelo?" odgovoriše mu: "Nemamo."

6 A on im reče: "Bacite mrežu na desnu stranu lađice, i naći ćete." Onda baciše, i već je nijesu mogli vući od mnoštva riba.

7 Tada učenik onaj, koga je ljubio Isus, reče Petru: "Gospodin je!" A Simon Petar kad je čuo da je Gospodin, baci na se košulju - jer je bio go - i skoči u more.

8 Drugi učenici dođoše na lađici, jer nijesu bili daleko od zemlje, nego oko dvjesta lakata, a vukli su mrežu s ribama.

9 A kad izađoše na zemlju, vidješe žeravicu postavljenu, i ribu na njoj, i kruh.

10 Isus im reče: "Donesite od riba, što ih sad uhvatiste!"

11 Ode Simon Petar i izvuče na zemlju mrežu, punu velikih riba sto i pedeset i tri; i premda ih je bilo toliko, mreža se nije prodrla.

12 Isus im reče: "Dođite, objedujte!" I ni jedan se od učenika ne usudi da ga upita: "Tko si ti?" Znali su, da je Gospodin.

13 Dođe Isus i uze kruh, i dade im, tako i ribu.

14 Ovo se već treći put javi Isus učenicima svojim, pošto je bio uskrsnuo od mrtvih.

15 Iza objeda reče Isus Simonu Petru: "Simone Jonin, ljubiš li me više nego ovi?" Reče mu: "Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim." Reče mu: "Pasi jaganjce moje!"

16 Reče mu opet drugi put: "Simone Jonin, ljubiš li me?" Reče mu: "Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim." Reče mu: "Pasi jaganjce moje!"

17 Reče mu treći put: "Simone Jonin, ljubiš li me?" Ožalosti se Petar, što mu reče po treći put: "Ljubiš li me?" i reče mu: "Gospodine, ti sve znaš, ti znaš, da te ljubim." Reče mu Isus: "Pasi ovce moje!

18 Zaista, zaista, kažem ti: "Kad si bio mlađi, opasivao si se sam, i hodio si, kamo si htio; a kad ostariš, raširit ćeš ruke svoje, i drugi će te opasivati i odvesti, kamo nećeš."

19 A ovim riječima htjede označiti, kakvom će smrti proslaviti Boga. Nato mu reče: "Hajde za mnom!"

20 Petar se obazre i vidje, gdje za njim ide onaj učenik, koga je Isus ljubio, koji se je i na večeri naslonio na grudi njegove i rekao: "Gospodine, tko je taj, koji će te izdati?"

21 Kad ga ugleda Petar, reče Isusu: "Gospodine, a što će ovaj?"

22 Reče mu Isus: "Ako hoću, da on ostane, dok ne dođem, što je tebi do toga. Ti hajde za mnom!"

23 Tako izađe među braćom ova riječ, da onaj učenik neće umrijeti. A Isus mu ne reče, da neće umrijeti, nego: "Ako hoću, da on ostane, dok ne dođem, što je tebi do toga?"

24 Ovo je onaj učenik, koji svjedoči za ovo, i koji napisa ovo; i znamo, da je istinito svjedočanstvo njegovo.

25 A ima i drugo mnogo, što učini Isus. I kad bi se to pojedince popisalo, mislim, da ni sav svijet ne bi mogao obuhvatiti knjige, koje bi se napisale.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)