biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom se nađoše kod njega farizeji i neki književnici, što su bili došli iz Jerusalema.

2 Oni opaziše, kako su neki od učenika njegovih objedovali nečistim, to jest neopranim rukama.

3 A Farizeji i uopće Židovi ne jedu, a da prije ne operu svoje ruke, držeći običaje starih.

4 Kad dođu s trga ne jedu ako prije ne operu. Tako ima još mnogo drugih običaja, što su primili te drže: pranje čaša, vrčeva i kotlova.

5 Tada ga upitaše farizeji i književnici: "Zašto se učenici tvoji ne drže predaje starih, nego jedu nečistim rukama?"

6 On im odgovori: "Zgodno je Izaija rekao o vama licemjerima u Pismu:, Ovaj me narod štuje samo usnama, a srce je njegovo daleko od mene.

7 Uzalud me poštuje, nauka je njegova samo čovječja ustanova.

8 Zapovijed Božju ostavljate, čvrsto se držite čovječjih ustanova. Pranje vrčeva, čaša i drugo tako što činite toliko."

9 Tada nastavi: "Dobro razumijete ne osvrtati se na zakon Božji, da očuvate predaju svoju.

10 Tako Mojsije reče: "Poštuj oca svojega i majku svoju, i: "Tko opsuje oca ili majku, smrću neka umre!

11 A vi kažete: "Ako jedan rekne ocu ili majci: "Čim bih ja tebi imao pomoći, jest korban, to znači: "posvetni dar,

12 Onda mu više ne dadoste ništa učiniti za oca ili majku.

13 Stim dokidate zapovijed Božju svojom predajom, koju vi postaviste. I tako još mnogo koješta činite."

14 Tada dozva opet narod i reče mu: "Poslušajte me svi i razumijte!

15 Što izvana ulazi u čovjeka, ne može ga učiniti nečistim; samo to izlazi iz čovjeka, to čini čovjeka nečistim.

16 Tko ima uši, neka čuje!"

17 Kad je bio došao od naroda a kuću, upitaše ga učenici njegovi za prispodobu,

18 Odgovori im: "Tako ste zar i vi još nerazumni" Ne uviđate li, da sve, što izvana ulazi u čovjeka, ne može ga učiniti nečistim?

19 Jer mu to ne dolazi u srce, nego u želudac i ide svojim naravnim putem, koji izlučuje sve ostatke.

20 A što," nastavi on, "izlazi iz čovjeka, to čini čovjeka nečistim.

21 Jer iz nutarnjosti, iz srdaca ljudskih, dolaze zle misli, blud, krađa, umorstvo,

22 Preljuba, lakomost, pakost, lukavstvo, razuzdanost, zavist, psovka, oholost, bezumlje.

23 Sve to zlo izlazi iznutra i čini čovjeka nečistim."

24 Odatle se podiže i zaputi u područje Tira Sidona, Uđe u je dnu kuću i ne htjede da bude prepoznat. Ali ipak nije mogao ostati skriven,

25 Jer čim je za njega čula žena, kojoj je kćerka bila opsjednuta od duha nečistoga, odmah dođe i baci mu se pred noge.

26 Ta je žena bila poganka i rodom iz Sirofenicije. Ona ga zamoli, da istjera đavla iz kćeri njezine.

27 On joj reče: "Pusti, da se najprije djeca nasite; jer nije pravo uzimati kruh od djece i bacati ga psićima."

28 "Da, Gospodine", odgovori mu ona; "ali psići pod stolom dobiju ipak od mrvica dječjih."

29 Tada, joj reče: "Zbog te riječi idi; zao duh izašao je iz kćeri tvoje."

30 Ona otide kući i nađe dijete gdje leži na postelji. Zao duh bio je izašao.

31 On otide opet iz područja Tira i dođe preko Sidona na Galilejsko more posred područja Dekapolisa.

32 Tada donesoše k njemu gluhonijema i zamoliše, da metne na njega ruku.

33 On ga uze iz naroda nasamo, stavi mu prste svoje u uši i pljuvačkom se dotače jezika njegova.

34 Tada uzdahnuvši pogleda na nebo i reče mu: "Effata", to jest: "Otvori se!"

35 Odmah se otvoriše uši njegove, Sveza jezika njegova razriješi se, i mogao je lijepo govoriti.

36 A on im zabrani, da nikome ne govore ništa o tom. Ali što im je on strože zabranjivao, to su oni još revnije pripovijedali,

37 Vrlo zadivljeni govorili su: "On čini sve dobro: "gluhe čini da čuju i nijeme da govore."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)