biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada će biti kraljevstvo nebesko kao deset djevica, koje uzeše svjetiljke svoje i izađoše u susret zaručniku.

2 Pet od njih bile su lude, pet mudre,

3 Lude uzeše svjetiljke svoje, ali ne uzeše sobom ulja.

4 A mudre uzeše sa svjetiljkama i ulje u posudama svojim.

5 Kako se je dolazak zaručnikov otegnuo, zadrijemaše sve i pozaspaše.

6 I ponoći odjeknu poziv: "Zaručnik dolazi! Izlazite mu u susret!

7 Tada se digoše sve djevice one i prirediše svjetiljke svoje.

8 A lude rekoše mudrima: "Dajte nam od ulja svojega! Svjetiljke naše hoće da se ugase.

9 Mudre odvratiše: "Da ne bi možda nedostalo nama i vama, idite radije k trgovcima i kupite sebi!

10 Dok otidoše da kupe, dođe zaručnik. Koje su bile spremne, uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.

11 Napokon dođoše i druge djevice i povikaše: "Gospodaru, Gospodaru, otvori nam!

12 A on reče: "Zaista, kažem vam, ne poznajem vas.

13 Budite dakle budni; jer ne znate ni dana ni časa!

14 Dogodi se kao čovjeku, koji htjede da ide u tuđinu. On dozva k sebi sluge svoje i predade im imovinu svoju.

15 Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, trećemu jedan, svakomu prema njegovoj vrsnoći. Tada otputova odmah.

16 Koji je bio primio pet talenata, otišao je, radio je s njima i dobio još drugih pet.

17 Isto tako dobio je onaj su dva talenta još druga dva.

18 Koji je bio primio jedan, otide, iskopa zemlju i skrio u nju novac gospodara svojega.

19 Iza dugog vremena dođe natrag gospodar onih sluga i počne se računati s njima

20 Koji je bio primio pet talenata pristupi, donese sobom još pet daljnih talenata i reče: "Gospodaru, predao si mi pet talenata. Evo, dobio sam još pet daljnih talenata.

21 Tada mu reče gospodar njegov: "Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost gospodara svojega!

22 Tada pristupi onaj su dva talenta i reče: "Gospodaru, predao si mi dva talenta. Evo, dobio sam još dva daljna talenta."

23 Tada mu reče gospodar njegov: "Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost gospodara svojega!

24 Napokon pristupi i onaj s jednim talentom i reče: "Gospodaru, znam te, ti si čovjek tvrd, žanješ, gdje nijesi sijao, i kupiš, gdje nijesi vijao.

25 Zato se pobojah, odoh i zakopah talenat tvoj u zemlju. Ovdje imaš što je tvoje.

26 Tada mu odgovori gospodar: "Zli i lijeni slugo, znao si, da ja žanjem, gdje nijesam sijao, i kupim, gdje nijesam vijao.

27 Tada bi bio morao novac svoj uložiti kod mjenjača, ja bih mogao pri svojemu povratku podignuti svoje s kamatima.

28 Uzmite mu zato talenat i podajte ga onome, koji ima deset talenata!

29 Jer tko ima, njemu će se dati, i obilovat će; a tko nema, njemu će se još uzeti što ima.

30 A nekorisnog slugu bacite u tamu 'Ondje će biti jauk i škrgut zuba.

31 Kad dođe Sin čovječji u slavi svojoj i svi anđeli s njime, onda će sjesti na prijestolje slave svoje.

32 Svi će se narodi pred njim skupiti. On će ih razlučiti jedne od drugih, kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.

33 Postavit će ovce s desne sebi, jarce s lijeve sebi.

34 Tada će kralj reći onima s desne strane: "Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u posjed kraljevstvo, koje vam je pripravljeno od stvorenja svijeta!

35 Jer sam bio gladan, i dali ste mi jesti, žedan, i dali ste mi piti. Bio sam stranac, i primili ste me na konak,

36 Go, i zaodjeli ste me. Bio sam bolestan, i pohodili ste me, u tamnici, i došli ste k meni.

37 Tada će ga upitati pravednici: "Gospodine, kad smo te vidjeli gladna, i dali ti jesti, ili žedna, i dali ti piti?

38 Kad smo te vidjeli stranca, i primili te na konak? ili gola, i zaodjeli te?

39 Kad smo te vidjeli bolesna ili u tamnici, i došli k tebi?

40 Kralj će im odgovoriti: "Za "ista, kažem vam: "Što ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće, to ste učinili meni.

41 Tada će reći onima na lijevoj strani: "Idite od mene, prokleti, u oganj vječni, što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim!

42 Bio sam gladan, i nijeste mi dali jesti, žedan, i nijeste mi dali piti.

43 Bio sam stranac, i nijeste me primili na konak, go, i nijeste me zaodjeli. Bio sam bolestan i u tamnici, i nijeste me pohodili.

44 Tada će ga upitati i oni: "Gospodine, kada smo te vidjeli gladna ili žedna ili stranca ili gola ili bolesna ili u tamnici, i nijesmo te poslužili?

45 Ali će im on odgovoriti: "Zaista, kažem vam: "Što nijeste učinili jednomu od ovih najmanjih, to nijeste učinili ni meni.

46 Ovi će ući u muku vječnu, a pravednici u život vječni.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)