biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad se približiše k Jerusalemu i dođoše u Betfagu na Maslinskoj gori, onda posla Isus dva učenika

2 I naloži im: "Idite u selo, što je pred vama! Odmah ćete naći magaricu privezanu i magare s njom. Odvežite je i dovedite je k meni!

3 Ako vam tko rekne što, kažite: "Gospodin ih treba. Odmah će ih pustiti."

4 Stim se imala ispuniti riječ proroka: "

5 Kažite kćeri sionskoj: "kralj tvoj dolazi k tebi pun krotkosti. Sjedi na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu."

6 Učenici odoše i učiniše, kako im je bio zapovjedio Isus

7 Dovedoše magaricu i magare, metnuše na njih haljine svoje, i on sjede na njih.

8 Veoma mnogi iz naroda prostriješe haljine svoje po putu, drugi su rezali granje od drveća i prostirali po putu.

9 Mnoštvo naroda, što je išlo pred njim i za njim, vikalo je iza glasa: "Hosana sinu Davidovu! Blagoslovljen je koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana na visini!"

10 Kad uđe u Jerusalem, uzbuni se sav glad. "Tko je to?" pitali su.

11 Mnoštvo je naroda govorilo: "To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji!"

12 Potom uđe Isus u hram Božji, istjera van sve kupce i prodavce u hramu, isprevrnu stolove mjenjačima i klupe trgovcima golubova

13 I reče im: "Stoji pisano: "Kuća moja neka se zove kuća molitve! A vi načiniste od nje špilju razbojničku."

14 U hramu dođoše k njemu slijepi i hromi, i iscijeli ih

15 Kad vidješe glavari svećenički i književnici čudesa, što ih učini, i djecu, što su vikala u hramu: "Hosana sinu Davidovu!", rasrdiše se

16 I rekoše mu: "Čuješ li, što viču ovi?" Isus im reče: "Da. Zar nijeste nikad čitali: "Iz usta djece i nejačadi navješćuješ hvalu svoju?"

17 Stim ih ostavi, izađe iz grada u Betaniju i ostade ondje.

18 Kad se je rano ujutro vraćao u grad, ogladnje.

19 Tada vidje smokvu jednu kraj puta. Dođe k njoj, ali nađe na njoj samo lišće. Tada joj reče: "Neka nikada na tebi više ne bude roda!" Odmah usahnu smokva.

20 Kad to vidješe učenici, upitaše začuđeni: "Kako je mogla smokva odmah usahnuti?"

21 Isus im odgovori: "Zaista, kažem vam: "Ako imate vjere i ne sumnjate, onda ćete ne samo učiniti, što se je dogodilo smokvi, nego ako reknete onoj gori tamo: "Digni se i baci se u more!, to će se dogoditi.

22 Sve, što zamolite pouzdano u molitvi, dobit ćete."

23 Tada otide u hram i počne učiti. I pristupiše k njemu glavari svećenički i starješine narodne i upitaše: "Kojom vlasti to činiš Tko ti je dao vlast za to?"

24 Isus im reče: "Ja ću vama staviti jedno pitanje. Kad mi odgovorite na, to, reći ću vam, kojom vlasti ja ovo činim.

25 Odakle je bilo krštenje Ivanovo? S neba ili od ljudi?" Oni su razmišljali među se: "

26 Ako reknemo: "S neba, reći će nam: "Zašto mu onda nijeste vjerovali? Ako reknemo: "Od ljudi bojimo se naroda, jer svi Ivana drže za proroka.

27 I odgovoriše Isusu: "Mi to ne znamo." Tada im on reče: "Onda ni ja vama neću reći, kojom vlasti ovo činim.

28 Što vam se čini? Čovjek neki imao je dva sina. On ode k prvome i reče: "Sine, idi i radi danas u vinogradu!

29 On odgovori: "Da, gospodaru, ali ne otide.

30 Tada ode k drugome i reče isto tako. On odgovori: "Neću; ali poslije mu bi žao, i on ipak otide.

31 Tko je od ove dvojice ispunio volju očevu?" Odgovoriše: "Drugi." Tada im reče Isus: "Zaista, kažem vam: Carinici i bludnice dolaze još prije vas u kraljevstvo Božje.

32 Ivan dođe i pokaza vam put pravednosti, ali mu vi nijeste vjerovali Nasuprot carinici i bludnice vjerovali su mu. Vi ste to vidjeli, ali se ipak iza toga nijeste obratili i nijeste mu vjerovali.

33 Čujte još drugu prispodobu: "Jedan domaćin posadi vinograd. Ogradi ga plotom, iskopa u njemu tijesak i sagradi kulu. Tada ga dade u zakup vinogradarima i otide izvan zemlje.

34 Kad dođe vrijeme berbi, posla sluge svoje k vinogradarima, da prime dio roda,

35 A vinogradari napadoše na sluge njegove: "jednoga izbiše, drugoga ubiše, trećega kamenovaše.

36 Tada posla druge sluge, više nego prije. Ovima učiniše isto tako.

37 Naposljetku posla k njima sina svojega rekavši: "Pred sinom mojim imat će strah.

38 Ali kad vinogradari ugledaše sina, rekoše među sobom: "Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i baštinu njegovu zaposjednemo!

39 Uhvatiše ga dakle, izbaciše ga iz vinograda i ubiše ga.

40 Kad dođe dakle gospodar vinograda, što će učiniti vinogradarima onim?"

41 Odgovoriše mu: "Zločince će zlom smrti pogubiti i svoj će vinograd dati u zakup drugim vinogradarima, koji će mu davati dio roda u pravo vrijeme."

42 Tada im reče Isus: "Zar nijeste nikad čitali u Pismu: 'Kamen koji odbaciše graditelji, postade kamen ugaoni; to je djelo Gospodnje, kao čudo stoji to pred očima našim?

43 Zato vam kažem: "Kraljevstvo Božje uzet će vam se i dat će se narodu, koji donosi rodove njegove.

44 Tko padne na ovaj kamen, razbit će se; na koga on padne, satrt će ga."

45 Kad čuše glavari svećenički i farizeji priče njegove, opaziše, da misli na njih.

46 Zato su gledali da ga uhvate; ali su se bojali naroda, jer ga je držao za proroka.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)