biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad je Isus bio svršio ove govore, diže se iz Galileje i pođe u područje Judeje, s onu stranu Jordana.

2 Veliko mnoštvo naroda pošlo je za njim, i on ih je iscjeljivao ondje.

3 Tada pristupiše k njemu farizeji, da ga kušaju. Oni zapitaše: "Je li dopušteno čovjeku pustiti ženu svoju iz kojeg mu drago razloga?"

4 On im odgovori: "Nijeste li čitali, da je Stvoritelj u početku stvorio čovjeka kao muža i ženu i rekao:

5 Zato će muž ostaviti oca i majku i prionuti za ženu svoju i dvoje će biti jedno tijelo?

6 Oni dakle nijesu više dvoje nego jedno tijelo. I što je Bog svezao, ne smije čovjek rastavljati."

7 Oni mu odgovoriše "A zašto je Mojsije zapovjedio, da se dadne ženi knjiga raspusna, i da se tada pusti?"

8 On im reče: "Mojsije je dopustio vama samo zbog tvrdoće srca vašega da puštate svoje žene; iz početka nije bilo tako.

9 Ali vam ja kažem: "Tko pusti svoju ženu - osim zbog preljube - i oženi se drugom, čini preljubu. I tko uzme puštenicu, čini preljubu."

10 Tada mu rekoše učenici: "Ako je to tako između muža i žene, onda nije probitačno ženiti se"

11 On im reče: "Ne shvaćaju to svi, nego samo oni, kojima je dano.

12 Ima ljudi, koji su od krila majčina nesposobni za ženidbu; ima takvih, koji su od ljudi učinjeni nesposobnima; i ima takvih, koji sebe same čine nesposobnima za ženidbu, zbog kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati!"

13 Tada mu donesoše djecu, da metne ruke na njih i da se pomoli. Ali su učenici odbijali ljude.

14 A Isus reče: "Pustite djecu, neka dođu k meni, i ne branite im; jer je takvih kraljevstvo nebesko."

15 Tada metnu na njih ruke i otide dalje.

16 I gle, tada pristupi jedan k njemu i zapita: "Učitelju, što dobra moram činiti, da postignem život vječni?"

17 On mu odgovori: "Što me pitaš za dobro? Samo je jedan dobar. A ako hoćeš ući u život, drži zapovijedi!"

18 Upita ga: "Koje?" Isus odgovori: "Ne ubijaj! Ne čini preljube! Ne kradi! Ne svjedoči lažno!

19 Poštuj oca i majku, i ljubi bližnjega svojega kao samog sebe!"

20 Mladić mu odgovori: "Sve san to držao. Što mi još fali?"

21 Isus mu odgovori: "Ako hoćeš biti savršen, idi prodaj što imaš, i daj utržak siromašnima, i imat ćeš blago na nebu. Onda dođi i idi za mnom!"

22 Na ove riječi otide mladić žalostan; jer je posjedovao mnoga dobra.

23 Tada reče Isus učenicima svojim: "Zaista, kažem vam: "Bogataš će teško ući u kraljevstvo nebesko.

24 Još vam jedanput kažem: "Lakše ide deva kroz iglene uši, negoli bogataš u kraljevstvo Božje."

25 Kad to čuše učenici, posve se smetoše i upitaše: "Tko se onda može spasiti?"

26 A Isus ih pogleda i reče Im: "Ljudima je to nemoguće, a Bogu je sve moguće."

27 Tada progovori Petar i reče mu: "Mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom. Što će nam za to dopasti?"

28 Isus im reče: "Zaista, kažem vam: "Vi, koji pođoste za mnom, kod obnove svijeta kad Sin čovječji sjedne na prijestolje slave svoje, isto ćete tako sjesti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih.

29 Jest, svaki, koji ostavi kuću, brata, sestru, oca, majku, dijete i polje zbog imena mojega, primit će stostruko za to i baštinit će život vječni.

30 Mnogi, koji su prvi, bit će posljednji, i mnogi, koji su posljednji, bit će prvi.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)