biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U onaj čas pristupiše učenici k Isusu i zapitaše: "Tko je doista najveći u kraljevstvu nebeskom?"

2 Tada on dozva dijete, postavi ga među njih

3 I reče "Zaista, kažem vam: "Ako se ne obratite i ne budete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

4 Tko se dakle drži malenim kao dijete ovo, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom.

5 Tko primi takvo dijete u ime moje, taj primi mene.

6 Tko zavede jednoga od ovih malenih, koji vjeruju u mene, bolje bi mu bilo, da mu se o vrat objesi mlinski kamen i da potone u dubinu morsku.

7 Teško svijetu zbog onoga što navodi svijet na grijeh! Mora doduše tako nešto doći; ali teško onomu čovjeku, po kome to dolazi!

8 Ako te ruka tvoja ili noga tvoja navodi na grijeh, odsijeci je i baci je od sebe! Bolje ti je ući u život hromu ili kljastu, negoli s dvije ruke i dvije noge da budeš bačen u oganj vječni.

9 I ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci ga od sebe! Bolje ti je s jednim okom ući u život, negoli s dva oka da budeš bačen u oganj pakleni.

10 Gledajte, da ne prezrete nijednoga od ovih malenih, jer vam kažem: "Anđeli njihovi na nebesima gledaju uvijek lice Oca mojega, koji je na nebesima.

11 Jer je Sin čovječji došao da spasi, što je bilo izgubljeno.

12 Što vam se čini? Ako ima jedan što ovaca, i jedna od njih zaluta, ne ostavi li on devedeset i će vet u gori i ne ide li da traži onu, što je zalutala?

13 I ako mu pođe za rukom da je nađe, zaista, kažem vam: "On se ovoj više raduje, negoli onima devedeset i devet, što nijesu zalutale.

14 Tako neće ni Otac vaš na nebesima, da se izgubi jedan od ovih malenih.

15 Ako je brat tvoj pogriješio proti tebi, idi i potegni ga na odgovor u četiri oka! Ako te posluša, dobio si brata svojega.

16 Ako te ne posluša, uzmi sobom još jednoga ili druga dva, da se sve ustanovi izjavom dvojice ili trojice svjedoka.

17 Ako ni njih ne posluša, kaži crkvi! Ako li ne posluša ni crkve, neka ti bude kao neznabožac i carinik!

18 Zaista, kažem vam: "Štogod svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i štogod razriješite na zemlji, bit će razriješeno i na nebu.

19 Nadalje vam kažem: "Ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole što mu drago, dat će im Otac moj nebeski.

20 Jer gdje su dvojica ili trojica skupljena u ime moje, ondje sam ja među njima"

21 Tada pristupi k njemu Petar i zapita: "Gospodine, ako brat moj pogriješi proti meni, koliko puta da mu oprostim? Do sedam puta?"

22 Isus mu odgovori: "Velim ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset put sedam puta.

23 Zato je kraljevstvo nebesko kao kralj, koji htjede da se obračuna sa svojim slugama.

24 Kad se počne uračunati, dovedoše mu jednoga, koji mu je bio dužan deset tisuća talenata.

25 A jer nije mogao platiti zapovjedi gospodar, da ga prodadu sa ženom i djetetom i svim imanjem njegovim i stim da se dug izravna.

26 Tada mu se sluga baci pred noge i zamoli: "Gospodaru ima strpljenja s menom sve ću ti platiti!

27 Gospodar se smilova slugi pusti ga i dug mu oprosti.

28 A kad izađe sluga nađe jednoga od svojih drugova, koji mu je bio dužan što denara. Njega uhvati i uze ga daviti govoreći: "Plati, što si dužan!

29 Tada pade pred njega drug njegov i zamoli: "Imaj strpljenja s menom, platit ću ti!

30 Ali on ne htjede, nego ode i dade ga baciti u tamnicu, dok ne plati svojega duga.

31 Kad vidješe drugovi njegovi, što se dogodi, vrlo se ožalostiše. Oni odoše i javiše gospodaru svojemu sav slučaj.

32 Tada ga dozva k sebi gospodar njegov i reče mu: "Zli slugo! Sav sam dug oprostio tebi, jer si me molio.

33 Nijesi li se i ti morao smilovati drugu svojemu, kako sam se ja smilovao tebi?

34 Pun gnjeva predade ga gospodar njegov mučiteljima dok ne plati sav dug.

35 Tako će i Otac moj nebeski postupati s vama, ako svaki od vas ne oprosti od srca bratu svojemu."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)