biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Farizeji i saduceji pristupiše k njemu, da a kušaju. Zatražiše od njega, da im pokaže znak s neba.

2 A on im reče: "Uveče govorite: "Bit će lijepo vrijeme; jer je nebo crveno.

3 Ujutro: "Danas će biti kišovito vrijeme; jer je nebo crveno i mutno. Lice nebesko znate protumačiti, a znake vremena ne razumijete?

4 Rod zao i preljubotvoran traži znak. Ali neće mu se dati drugi znak osim znaka Jone." Stim ih ostavi i otide.

5 Učenici dođoše na drugu obalu, a bili su zaboravili uzeti sobom kruha.

6 Tada im reče Isus: "Pazite i čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog!"

7 Oni su razmišljali u sebi i rekoše: "Nijesmo uzeli sobom kruh."

8 Isus opazi to i reče: "Malovjerni, što razmišljate u sebi o tom, što nemate uza se kruha?

9 Zar još jednako ne shvaćate? Zar više ne mislite na pet kruhova za pet tisuća, i koliko košarica nakupiste?

10 Ni na sedam kruhova za četiri tisuće, i koliko košarica nakupiste?

11 Zašto ne shvaćate, da vam ne rekoh za kruh? Čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog!"

12 Tada shvatiše, da nije bio mislio, da se čuvaju kvasca krušnoga, nego nauke farizejske i saducejske.

13 Kad dođe Isus u okolinu Cezareje Filipove, upita učenike svoje: "Za koga drže ljudi Sina čovječjega?"

14 Oni odgovoriše: "Jedni za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, opet drugi za Jeremiju ili za kojega od proroka."

15 On ih upita: "A vi, za koga me vi držite?"

16 Simon Petar odgovori: "Ti si Krist, Sin Boga živoga.

17 Tada mu reče Isus: "Blagoslovljen si ti, Simone, sine Jonin, jer tijelo i krv nijesu to tebi objavili, nego Otac moj, koji je na nebesima.

18 I ja tebi kažem: "Ti si Petar. Na toj hridini sagradit ću Crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.

19 Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga. Štogod svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, i štogod razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima."

20 Tada naloži učenicima, da nikomu ne govore, da je on Krist.

21 Otada počne Isus objašnjavati učenicima svojim, da mora ići u Jerusalem, da će mnogo trpjeti od starješina, glavara svećeničkih i književnika i da će ubijen biti, ali treći dan da će uskrsnuti.

22 Petar ga uze nasamo, počne ga nagovarati i reče: "Bože sačuvaj, Gospodine! Daleko neka bude to od tebe!"

23 A on se okrenu i reče Petru: "Idi od mene, sotono! Ti si mi na smetnju. Ne držiš s Bogom, nego s ljudima."

24 Tada reče Isus učenicima svojim: "Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče sebe, uzme na se križ svoj i tako ide za mnom!

25 Jer tko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj zbog mene, naći će ga.

26 Jer što koristi čovjeku, ako dobije sav svijet, a pritom izgubi dušu svoju? Što može dati čovjek kao otkup za dušu svoju?

27 Jer će doći Sin čovječji s anđelima svojim u slavi Oca svojega i tada će vratiti svakome po djelima njegovim.

28 Zaista, kažem vam: "Od onih, što stoje ovdje, neće neki okusiti smrti, dok ne vide Sina čovječjega, gdje dolazi u kraljevstvu svojemu."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)