biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U ono vrijeme išao je Isus u subotu kroz usjeve. Učenici njegovi bili su gladni, trgali su klasje i jeli.

2 Farizeji su to vidjeli i rekli mu: "Eto, učenici tvoji čine, što je zabranjeno u subotu."

3 On im reče: "Nijeste li čitali, što je učinio David, kad je ogladnio, on i družina njegova?

4 Kako je ušao u kuću Božju i pojeo kruhove postavljene, kojih on i družina njegova nijesu smjeli jesti, nego samo svećenici?

5 Ili nijeste li čitali u zakonu, da svećenici u hramu u subotu ruše počinak subotni pa su bez krivnje?

6 A ja vam kažem: "Ovdje je više nego hram

7 Kad biste ipak razumjeli riječ: "Milosrđe hoću, a ne žrtvu, onda ne biste osuđivali nedužnih.

8 Jer je Sin čovječji gospodar subote."

9 Odatle otide dalje i dođe u sinagogu njihovu.

10 Tu je bio čovjek s rukom suhom. Zapitaše ga: "Smije li se u subotu liječiti?" Tražili su naime kakav uzrok, da bi ga optužili.

11 On im reče: "Ako jednome od vas u subotu njegova jedina ovca upadne u jamu, neće li je on prihvatiti i izvaditi?

12 A koliko je čovjek vredniji od ovce? Dakle se smije u subotu dobro činiti"

13 Tada reče čovjeku: "Pruži ruku svoju!" On je pruži, i postade opet zdrava kao druga.

14 A farizeji izađoše i među se razmisliše, kako bi ga mogli uništiti.

15 Kada to saznade Isus, ukloni se odatle. Mnogi pođoše za njim, i on Ih sve ozdravi.

16 Ali im zabrani, da ga ne razglašuju.

17 Tako se je imala ispuniti riječ proroka Izaije, koji govori:

18 "Eto, to je sluga moj, koga sam izabrao. Ljubimac moj, na kojem se veseli srce moje. Stavit ću duh svoj na njega, i on će navješćivati pravdu među narodima.

19 Neće se prepirati i neće bučiti, nitko neće po ulicama čuti glasa njegova.

20 Trske stučene neće prelomiti i stijenja što tinja neće ugasiti, dok pravdu ne privede pobjedi.

21 U ime njegovo uzdat će se narodi."

22 Tada mu dovedoše opsjednuta, koji je bio slijep i nijem. On ga iscijeli, tako da je nijemi mogao govoriti i vidjeti!

23 Sav se je narod divio i govorio: "Nije li ovo Sin Davidov?"

24 A farizeji, koji su to čuli, rekoše: "Taj izgoni đavle samo po Beelzebubu, poglavici zlih duhova.

25 Isus prozre misli njihove i reče im: "Svako kraljevstvo, što je u sebi razdijeljeno, raspada se; ni jedan grad, nijedna kuća, što je u sebi razdijeljena, ne može postojati.

26 Ako sotona izgoni sotonu, onda je razdijeljen sam u sebi: "kako će tada postojati kraljevstvo njegovo?

27 I ako ja izgonim đavle po Beelzebubu, po kojemu ih tada izgone sinovi vaši? Oni će vam zato biti suci vaši.

28 Ako li ja izgonim đavle Duhom Božjim, onda je stim došlo k vama kraljevstvo Božje.

29 Ili kako može tko provaliti u kuću jakoga i ugrabiti mu imanje njegovo, ako nije najprije svezao jakoga Istom tada može oplijeniti kuću njegovu.

30 Tko nije s menom, proti meni je; tko ne skuplja s menom, rasipa.

31 Zato vam kažem: "Svaki grijeh i psovka oprostit će se ljudima. Ali psovka na Duha neće se oprostiti.

32 Tko rekne riječ na Sina čovječjega, oprostit će mu se. A tko rekne riječ na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom ni na onom svijetu.

33 Priznate li, da je drvo dobro, onda morate i plod njegov držati dobrim. A priznate li, da je drvo zlo, onda morate i plod njegov držati zlim, jer se po plodu poznaje drvo.

34 Vi zmijino leglo, kako možete dobro govoriti, kad ste zli? Jer čega je srce puno, o tome govore usta.

35 Dobar čovjek iz dobre riznice iznosi dobro, zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo.

36 A ja vam kažem: "Za svaku praznu riječ, koju reknu ljudi, moraju u dan suda dati račun.

37 Jer ćeš po riječima svojim biti proglašen pravednim, po svojim riječima bit ćeš osuđen."

38 Neki književnici i farizeji rekoše mu: "Učitelju, htjeli bismo vidjeti od tebe koji čudesni znak!"

39 On im reče: "Zao i preljubotvoran rod traži znak. Ali mu se neće dati drugi znak osim znaka proroka Jone.

40 Kao što je Jona bio u utrobi morske nemani tri dana i tri noći, tako će biti i Sin čovječji u krilu zemlje tri dana i tri noći.

41 Ljudi iz Ninive pojavit će se s tim rodom pred sudom i osudit će ga, jer se oni obratiše na propovijed Joninu. A ovdje je više nego Jona!

42 Kraljica juga pojavit će se s tim rodom pred sudom i osudit će ga, jer ona dođe s krajeva svijeta, da čuje mudrost Salomonovu. A ovdje je više nego Salomon!

43 Kada nečisti duh izađe iz čovjeka, luta kroz pustoši i traži kakvo mjesto pokoja, ali ga ne nalazi.

44 Onda pomisli: "Vratit ću se u kuću svoju, iz koje sam izašao. I on dođe, nađe je praznu, lijepo pometenu i ukrašenu.

45 Tada otide i dovede još sedam drugih duhova, koji su gori od njega. Oni uđu i nastane se u njoj. I potonje čovjeku onome bude gore od prvoga. Isto će tako biti i ovome rodu zlome.

46 Dok je on još govorio narodu, stajali su vani majka njegova i braća njegova i htjeli su da govore s njime.

47 Netko mu reče: "Majka tvoja i braća tvoja stoje vani i hoće da govore s tobom."

48 A on reče onome, koji mu je to javio: "Tko je moja majka, i tko su braća moja?"

49 Tada pruži ruku na učenike svoje i reče: "Evo majka moja i braća moja! Jer tko čini volju Oca mojega na nebesima, taj mi je brat, sestra i majka."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)