biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad je Isus bio svršio ove pouke dvanaestorici učenika svojih, otide odatle dalje, da uči i propovijeda po tamošnjim gradovima.

2 Kad je Ivan u tamnici čuo o djelovanju Kristovu, posla dvojicu učenika svojih

3 I upita ga: "Jesi li ti onaj, koji ima doći, ili drugoga da čekamo?"

4 Isus im odgovori: "Idite i javite Ivanu, što čujete i vidite: "

5 Slijepi vide, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se navješćuje Radosna vijest.

6 Blagoslovljen je onaj, kome ja nisam povod spoticanja!"

7 Kad oni odoše, reče Isus mnoštvu naroda o Ivanu: "Što ste izašli u pustinju? Da vidite zar trsku, koju ljulja vjetar tamo i vamo?

8 Ili što ste izašli? Da vidite zar čovjeka u mekim haljinama? Ne, ljudi, koji nose meke haljine, na kraljevskim su dvorima

9 Što ste dakle izišli? Da vidite zar proroka? Da, ja vam kažem, više nego proroka.

10 On je onaj, o kojem stoji pisano:, Eto, ja šaljem glasnika svojega pred tobom, da pripravi put tvoj pred tobom.,

11 Zaista, kažem vam: "Između onih, koji su rođeni od žene, nije ustao veći od Ivana Krstitelja. Ipak je najmanji u kraljevstvu nebeskom veći od njega.

12 Od dana Ivana Krstitelja do sada trpi kraljevstvo nebesko silu, i silnici gledaju da ga ugrabe.

13 Jer su svi proroci i zakon do Ivana proricali o tom.

14 A on je, ako hoćete prihvatiti, Ilija, koji ima doći

15 Tko ima uši, neka čuje!

16 S kim da prispodobim ovaj rod? On je kao djeca, što sjede na trgu i dovikuju drugima: "

17 , Mi smo vam zasvirali, i vi nijeste igrali; mi smo tužaljke zapjevali, i vi nijeste plakali.,

18 Ivan je došao: "on nije jeo i nije pio; i reklo se je: "On je opsjednut od đavla.

19 Sin čovječji došao je, on jede i pije, i kaže se: "Gle izjelice i pijanice, prijatelja carinicima i grješnicima! Ali mudrost opravdaše djela njezina."

20 Tada uze koriti gradove, u kojima su se bila dogodila mnoga čudesa njegova, a koji se ipak nijesu bili obratili.

21 "Teško tebi, Korozaine! Teško tebi, Betsaido, jer da bi se bila dogodila u Tiru i Sidonu čudesa, što su se dogodila u vama, oni bi već davno bili činili pokajanje u vreći i pepelu.

22 Ali vam kažem: "Tiru i Sidonu lakše će biti u dan suda negoli vama.

23 I ti, Kafarnaume, zar ćeš se do nebesa podići? U podzemni svijet sići ćeš, jer da bi se bila u Sodomi dogodila čudesa, što su se dogodila u tebi, stajala bi još do današnjega dana.

24 Ali vam kažem: "Zemlji Sodomi lakše će biti u dan suda negoli tebi."

25 U ono vrijeme progovori Isus i reče: "Slavim te, Oče, Gospodine neba i zemlje, što si ovo skrio od mudrih i razumnih, a objavio malenima.

26 Da, Oče, tako je bilo tebi milo.

27 Sve je meni predano od Oca mojega. Nitko ne pozna Sina, nego jedino Otac, i nitko ne pozna Oca, nego jedino Sin i onaj, kojemu to Sin hoće objaviti.

28 Dođite k meni svi, koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti.

29 Uzmite jaram moj na sebe i učite se od mene; jer sam ja krotak i ponizan srcem naći ćete pokoj dušama svojim.

30 Jer je jaram moj blag i breme moje lagano."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)