biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 On pozva k sebi svojih dvanaest učenika i dade im vlast da izgone duhove nečiste i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.

2 Imena dvanaest apostola jesu: "Na prvom mjestu Simon s pridjevkom Petar i njegov brat Andrija; Jakov, sin Zebedejev, i njegov brat Ivan;

3 Filip i Bartolomej; Toma; Matej, carinik; Jakov, sin Alfejev, i Tadej;

4 Simon Revnitelj i Juda Iskariot, koji postade izdajnik njegov.

5 Ovih dvanaest posla Isus i zapovjedi im: "Ne idite k neznabošcima i ne ulazite ni u koji grad samarijski!

6 Nego idite k izgubljenim ovcama kuće Izraelove!

7 Idite i navješćujte: "Blizu je kraljevstvo nebesko.

8 Liječite bolesne, dižite mrtve čistite gubave i izgonite đavle! Zabadava ste dobili, zabadava dajite!

9 Ne uzimajte sobom u pojasima svojim ni zlata ni srebra ni drugoga novca,

10 Ni putne torbe, ni dvoje haljine, ni obuće, ni štapa; jer je poslenik dostojan prehrane svoje.

11 Kad dođete u koji grad ili u koje selo, ispitajte, tko je u njemu dostojan! Ostanite ondje, dok ne pođete dalje!

12 Kad uđete u koju kuću, pozdravite je!

13 Je li kuća dostojna toga, doći će na nju vaš pozdrav mira; nije li dostojna toga, vaš pozdrav mira vratit će se k vama.

14 A gdje vas ne prime i ne poslušaju riječi vaših, ondje ostavite kuću i grad i otresite prah s nogu svojih!

15 Zaista, kažem vam: "Zemlji Sodomi i Gomori u dan suda bit će lakše negoli gradu takvu!

16 Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi!

17 Čuvajte se od ljudi! Oni će vas predavati sudovima i bičevat će vas u sinagogama.

18 Jest, zbog mene vodit će vas pred namjesnike i kraljeve, da svjedočanstvo dadnete pred njima i pred neznabošcima.

19 A kad vas predadu, ne brinite se, kako ili što ćete govoriti! U onaj čas dat će vam se, što ćete govoriti.

20 Jer nijeste vi, koji govorite, nego Duh Oca vašega govori preko vas.

21 Brat brata, otac sina svojega predavat će na smrt. Djeca će ustajati na roditelje svoje i dovoditi ih u smrt.

22 Zbog imena mojega bit ćete omraženi svima. Ali tko ustraje do kraja, spasit će se.

23 Kad vas progone u jednom gradu, bježite u koji drugi! Zaista, kažem vam: "Nećete još biti pri kraju s gradovima Izraelovim, dok ne dođe Sin čovječji

24 Učenik nije nad učiteljem, ni sluga nad gospodarom svojim.

25 Učenik mora biti zadovoljan, ako mu je kao učitelju njegovu, i sluga, ako mu je kao gospodaru njegovu. Kad su domaćina grdili kao Beelzebuba, koliko će više grditi domaće njegove!

26 Ne bojte ih se dakle, jer nema ništa skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi doznalo

27 Što vam govorim u tami, to navješćujte na svjetlosti; što vam se šapće na uho, to propovijedajte na krovovima!

28 Ne bojte se onih, koji doduše mogu ubiti tijelo, ali duše ne mogu ubiti! Nego se bojte onoga, koji može dušu i tijelo pogubiti u paklu!

29 Ne kupuju li se dva vrapca za pet para? A ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega.

30 A u vas je dapače izbrojena sva kosa na glavi vašoj.

31 Ne bojte se dakle! Vi ste više vrijedni, negoli mnogi vrapci.

32 Tkogod prizna mene pred ljudima, toga ću i ja priznati pred Ocem svojim na nebesima

33 A tko zataji mene pred ljudima, toga ću i ja zatajiti pred Ocem svojim na nebesima.

34 Ne mislite, da sam ja došao da donesem mir na zemlju! Nijesam došao da donesem mir, nego mač.

35 Jer sam došao da rastavim sina od oca njegova, kćer od matere njezine, snahu od svekrve njezine.

36 Tako neprijatelji čovjeku postaju njegovi vlastiti domaći.

37 Tko ljubi oca ili mater više nego mene, nije mene dostojan! Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan.

38 Tko ne uzme na se križ svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan!

39 Tko gleda da dobije život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj zbog mene, dobit će ga.

40 Tko vas prima; mene prima. Tko prima mene, prima onoga, koji me je poslao.

41 Tko prima proroka, jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika, jer je pravednik, primit će plaću pravedničku.

42 Tko jednome od ovih malenih ovdje pruži samo čašu hladne vode da se napije, jer je moj učenik, zaista kažem vam: "On neće izgubiti plaću svoju."



Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)