biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 On uđe u lađicu, prijeđe i dođe u svoj grad.

2 Ondje mu donesoše uzeta, koji je ležao na postelji. Kad je Isus vidio vjeru njihovu, reče uzetome: "Utješi se, sinko, oprošteni su ti grijehi tvoji!"

3 Tada su neki od književnika pomislili u sebi: "Ovaj huli na Boga!"

4 Isus prozre pomisli njihove i reče: "Zašto zlo mislite u srcima svojim?

5 Što je lakše reći: 'Oprošteni su ti grijehi tvoji?' ili reći: 'Ustani i hodi?'

6 Ali znajte, da Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe!" I tada reče uzetome: "Ustani, uzmi postelju svoju i idi kući!"

7 On ustade i ode kući.

8 A mnoštvo naroda kad to vidje, poboja se i uze slaviti Boga, koji je vlast takvu dao ljudima.

9 Kad je Isus odatle otišao dalje, vidje čovjeka po imenu Mateja gdje sjedi na carini. Reče mu: "Hajde za mnom!" On ustade i ode za njim.

10 Kad je onda u njegovoj kući sjedio za stolom, dođoše mnogi carinici i grješnici i posadiše se za sto s Isusom i s učenicima njegovim.

11 Farizeji vidješe to i rekoše učenicima njegovim: "Zašto jede učitelj vaš s carinicima i grješnicima?"

12 Isus je to čuo i reče: "Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni.

13 Idite i naučite se što znači: "milosrđe hoću, a ne žrtvu, jer ja nijesam došao da dozovem pravednike, nego grješnike."

14 Tada dođoše k njemu učenici Ivanovi i upitaše: "Zašto postimo mi i farizeji, a učenici tvoji ne poste?"

15 Isus im odgovori: "Mogu li svatovi tugovati, dok je s njima zaručnik? Ali će doći dani, kad će se oteti od njih zaručnik. Onda će postiti.

16 Nitko ne meće zakrpe od nova sukna na staru haljinu; inače se razdere zakrpa od haljine, i rupa bude još veća.

17 Također se ne lijeva vino novo u mjehove stare; inače se prodru mjehovi, vino se prolije, mjehovi se pokvare. Nego se lijeva vino novo u mjehove nove. Tada se sačuva oboje"

18 Dok je tako govorio njima, dođe neki poglavar, baci se pred njega ničice i reče: "Kći je moja upravo sada umrla. Ali dođi i metni na nju ruku svoju! Tada će opet živjeti."

19 Isus ustade i pođe za njim s učenicima svojim.

20 Tada žena, koja je već dvanaest godina bolovala od tečenja krvi, pristupi otraga i dotače se skuta haljine njegove.

21 Jer je rekla u sebi: "Ako se samo dotaknem haljine njegove, ozdravit ću."

22 Isus se obazre, ugleda je i reče: "Utješi se, kćeri, vjera te je tvoja ozdravila." Od toga časa bila je žena zdrava.

23 Kad je onda došao Isus u kuću poglavarevu i ugledao svirače i svijet gdje buči, reče: "

24 "Odstupite, jer djevojka nije mrtva, ona samo spava." Tada su mu se oni podsmijevali.

25 A on istjera ljude van i uđe u sobu. Uhvati djevojku za ruku, i ustade djevojka

26 Glas o tom raširi se po svemu onom kraju.

27 Kad je Isus odatle otišao dalje, išla su za njim dva slijepca. Vikali su: "Sine Davidov, smiluj nam se!"

28 Jedva je došao kući, pristupiše k njemu slijepci. Isus ih upita: "Vjerujete li, da mogu to Učiniti?" Oni mu odgovoriše: "Da, Gospodine!"

29 Tada se dotače očiju njihovih i reče: "Kako vjerujete, tako neka vam bude!"

30 Tada se otvoriše oči njihove. A Isus im dade strogi naputak: "Gledajte, da nitko ne dozna!"

31 Oni odoše i raširiše glas o njemu po svemu onom kraju.

32 Kad su bili otišli, donesoše mu čovjeka nijema, koji je bio opsjednut od đavla.

33 Čim je bio istjeran đavao, mogao je nijemi govoriti. Pun uzbuđenja povika narod: "Još nikada nije se tako što dogodilo u Izraelu l"

34 A farizeji rekoše: "Pomoću poglavice zlih duhova izgoni zle duhove."

35 Isus je prolazio po svim gradovima i selima. Učio je u sinagogama, navješćivao je radosnu vijest o kraljevstvu i liječio svaku bolest i svaku nemoć.

36 A kad je vidio mnoštvo naroda, sažali mu se; jer su bili kao ovce bez pastira, bijedni i zapušteni.

37 I on reče učenicima svojim: "Žetva je velika, a poslenika je malo.

38 Molite zato gospodara žetve, da pošalje poslenike u žetvu svoju!"Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)