biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad siđe s gore, išlo je za njim veliko mnoštvo naroda.

2 Tada dođe jedan gubavac, pade pred njega ničice i zamoli: "Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti."

3 On pruži ruku svoju, dotače ga se i reče: "Hoću, očisti se! I odmah se očisti od gube svoje.

4 I reče mu Isus: "Pazi, da ne govoriš nikomu! Nego idi, pokaži se svećeniku i žrtvuj dar, što ga je propisao Mojsije! To neka im služi kao svjedočanstvo!"

5 Kad onda dođe u Kafarnaum, pristupi k njemu jedan satnik,

6 I zamoli: "Gospodine, sluga moj leži kod kuće uzet i muči se vrlo,"

7 On mu reče: "Ja ću doći i ozdravit ću ga."

8 Satnik odgovori: "Gospodine, nijesam dostojan, da uđeš pod krov moj; nego samo reci riječ, i ozdravit će sluga moj.

9 I ja, premda samo podložnik, reknem jednome od vojnika, koji su poda mnom: 'Idi!' i on ide; drugome: 'Dođi!' i on dođe; i slugi svojemu: 'Učini to!' i on učini!"

10 Kad je to čuo Isus, začudi se i reče onima, koji su išli za njim: "Zaista, kažem vam, tolike vjere ne nađoh u Izraelu.

11 Ali vam kažem, mnogi će doći od istoka i od zapada i sjedit će za stolom s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom.

12 A djeca kraljevstva bit će izbačeni u tamu. Ondje će biti jauk i škrgut zuba."

13 A satniku reče Isus: "Idi; neka ti bude, kako si vjerovao!" U isti čas ozdravi sluga.

14 Onda dođe Isus u kuću Petrovu. Nađe punicu njegovu gdje leži bolesna od groznice.

15 Tada je uze za ruku, i pusti je groznica. Ona ustade, i služila mu.

16 Uveče donesoše mu mnoge opsjednute. On istjera duhove svojom riječju i izliječi sve bolesnike.

17 Tako se je imala ispuniti riječ proroka Izaije, koji veli: "On uzima naše nemoći i nosi naše boli."

18 Kad vidje Isus veliko mnoštvo naroda oko sebe, dade da se odveze na drugu obalu.

19 Tada pristupi jedan književnik i reče mu: "Učitelju, hoću da idem za tobom, kamo god ti pođeš."

20 Isus mu reče: "Lisice imaju svoje jame, ptice nebeske svoja gnijezda, a Sin čovječji nema gdje da nasloni glavu svoju."

21 Drugi, jedan od učenika njegovih, reče mu: "Gospodine, dopusti mi, da najprije otidem i pokopam oca svojega.

22 Isus mu reče: "Hajde za mnom i ostavi, neka mrtvi pokapaju svoje mrtvace!"

23 Tada uđe u lađicu, i pođoše za njim učenici njegovi.

24 I gle, podiže se silna bura na moru, tako da se je lađica pokrila valovima. A on je spavao.

25 Tada pristupiše učenici njegovi k njemu, probudiše ga i povikaše: "Gospodine, izbavi nas, izgibosmo!"

26 A on im reče: "Što ste tako strašljivi, malovjerni?" Tada ustade, zapovjedi vjetru i moru, i postade tišina velika.

27 Puni začudenja rekoše ljudi: "Tko je ipak ovaj? I vjetar i more slušaju ga!"

28 Sad dođe na drugu obalu u gadarenski kraj, dotrčaše mu u susret dva opsjednuta koji su izašli iz grobova kamenitih. Oni su bili tako divlji, da nitko nije mogao ići onim putem.

29 Oni povikaše: "Što mi imamo s tobom, Sine Božji! Jesi li došao ovamo, da nas mučiš prije vremena?"

30 Nedaleko od njih pasao je veliko krdo svinja.

31 Zli dusi zamoliše ga: "Ako nas istjeraš daj nam da idemo u krdo svinja."

32 On im reče: "Idite!" Tada izađoše i uđoše u svinje. I gle, cijelo krdo navali niz obronak u more i izginu u vodi.

33 A Pastiri otrčaše, odoše u grad i propovijedaše sve, i što se je bilo dogodilo opsjednutima

34 Tada izađe sav grad, u susret Isusu. Kad ga vidješe, zamoliše ga, da bi se udaljio iz njihova kraja.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)