biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad vidje Isus mnoštvo naroda, popne se na goru i sjede. Učenici njegovi pristupiše k njemu.

2 Tada je otvorio usta svoja i učio ih:

3 "Blagoslovljeni su siromašni u duhu! Njihovo je kraljevstvo nebesko.

4 Blagoslovljeni su žalosni! Oni će se utješiti.

5 Blagoslovljeni su krotki! Oni će posjedovati zemlju.

6 Blagoslovljeni su, koji gladuju i žeđaju pravde! Oni će se nasititi.

7 Blagoslovljeni su milosrdni! Oni će postići milosrđe.

8 Blagoslovljeni su koji su čista srca! Oni će Boga gledati.

9 Blagoslovljeni su mirotvorci! Oni će se zvati sinovi Božji.

10 Blagoslovljeni su, koji trpe progonstvo zbog pravde! Njihovo je kraljevstvo nebesko.

11 Blagoslovljeni ste vi kad vas ljudi zbog mene grde i progone i za vama lažno sve zlo govore!

12 Radujte se i veselite se; jer je velika plaća vaša na nebesima, jer su isto tako progonili i proroke prije vas.

13 Vi ste sol zemlji. Ako li sol obljutavi, čim će se onda osoliti? Ne valja više ni za što; izbacuje se i ljudi je pogaze.

14 Vi ste svjetlost svijetu. Grad, koji stoji na gori, ne može se skriti.

15 Niti se užiže svijeća i meće pod sud, nego na svijećnjak. Tada svijetli svima u kući.

16 Tako neka se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega na nebesima.

17 Ne mislite, da sam došao ukloniti zakon ili proroke. Nijesam došao da ih uklonim, nego da ih ispunim.

18 Jer zaista, kažem vam: Dok stoji nebo i zemlja, neće nestati nijedne crtice slova ili točke iz zakona, dok se sve ne ispuni.

19 Tko dakle ukine jednu od ovih zapovijedi, pa bilo i najmanju, i tako uči ljude, zvat će se najmanji u kraljevstvu nebeskom. A tko ih drži i uči držati, zvat će se velik u kraljevstvu nebeskom.

20 Jer vam kažem: Ako pravednost vaša ne bude savršenija negoli književnika i farizeja, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

21 Čuli ste, da je bilo rečeno starima: Ne ubijaj! Tko ubije, bit će kriv sudu.

22 A ja vam kažem: Svaki, koji se gnjevi na brata svojega, bit će kriv sudu. Tko rekne bratu svojemu: Budalo! bit će kriv visokomu vijeću. A tko mu rekne: Bezbožniče! bit će kriv ognju paklenomu.

23 Ako dakle prineseš dar svoj k žrtveniku i ondje se sjetiš, da brat tvoj ima nešto proti tebi,

24 ostavi ondje dar svoj pred žrtvenikom, otidi prije i pomiri se s bratom svojim; onda dođi i žrtvuj dar svoj!

25 Sporazumi se bez otezanja s protivnikom svojim, dok si još usput s njim. Inače mogao bi te protivnik predati sucu i sudac slugi sudskome, i onda bi te bacili u tamnicu.

26 Zaista, kažem ti, nećeš izaći odanle, dok ne platiš posljednje pare.

27 Čuli ste, da je bilo rečeno: Ne čini preljube!

28 A ja vam kažem: Svaki, koji pogleda na ženu požudno, već je u srcu svojemu učinio s njom preljubu.

29 Ako te dakle sablažnjava oko tvoje desno, iskopaj ga i baci ga od sebe, jer je bolje za te, da propadne jedan od udova tvojih, negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao.

30 I ako te sablažnjava desna tvoja ruka, odsijeci je i baci je od sebe, jer je bolje za te, da propadne jedan od udova tvojih, negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao.

31 Nadalje je bilo rečeno: Tko hoće da pusti ženu svoju, neka joj dadne knjigu raspusnu!

32 A ja vam kažem: Svaki, koji pusti ženu svoju - osim zbog preljube - ,navodi je, da čini preljubu; i tko puštenicu uzme za ženu, čini preljubu.

33 Još ste čuli, da je bilo rečeno: Ne kuni se krivo, i: Drži, što si se zakleo Gospodinu!

34 A ja vam kažem: Ne kunite se nikako, ni nebom, jer je prijestolje Božje.

35 Ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovim, ni Jerusalemom, jer je grad velikoga kralja.

36 Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš ni dlake jedne učiniti bijele ili crne.

37 Nego vaša riječ neka bude: Da, da - ne, ne. Što je više od toga, oda zla je.

38 Čuli ste, da je bilo rečeno: Oko za oko, zub za zub!

39 A ja vam kažem: Ne opirite se zlu, nego ako te tko udari po desnom obrazu, obrni mu i drugi!

40 Hoće li tko da se pravda s tobom i košulju tvoju da uzme, pusti mu i kabanicu!

41 Primora li te tko da ideš s njim jednu milju daleko, idi s njim dvije!

42 Tko te moli, podaj mu; tko hoće da uzajmi od tebe, ne odbijaj ga!

43 Čuli ste, da je bilo rečeno: Ljubi bližnjega svojega i mrzi na neprijatelja svojega!

44 A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje svoje i molite se za one, koji vas progone!

45 Tada ćete biti djeca Oca svojega nebeskoga, koji pušta da sunce njegovo izlazi nad dobre i zle i daje da daždi nad pravedne i grješnike.

46 Jer ako ljubite samo one, koji vas ljube, kakvu ćete plaću imati? Ne čine li to i carinici?

47 I ako pozdravljate samo prijatelje svoje, što osobito činite? Ne čine li to i neznabošci?

48 Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski!Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)