biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada Isusa odvede Duh u pustinju, da ga kuša đavao.

2 Postio je četrdeset dana i četrdeset noći. Tada ogladnje.

3 Onda pristupi k njemu kušač i reče: "Ako si Sin Božji, zapovjedi, da ovo kamenje postane kruh!"

4 On mu odgovori: "Stoji pisano: Čovjek ne živi samo o kruhu, nego o svakoj riječi, što dolazi iz usta Božjih."

5 Tada ga uze đavao sobom u Sveti grad, postavi ga navrh hrama

6 i reče mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje, jer stoji pisano: Anđelima svojim naložio je za tebe. Oni će te nositi na rukama svojim, da ne zapneš za kamen nogom svojom."

7 Isus mu reče: "Stoji i pisano: "Ne kušaj Gospodina, Boga svojega!"

8 Tada ga uze đavao sobom na goru vrlo visoku. Tamo mu pokaza sva kraljevstva svijeta s krasotom njihovom

9 i reče mu: "Sve ovo dat ću tebi, ako padneš ničice i pokloniš mi se."

10 Tada mu zapovjedi Isus: "Odstupi, sotono! Stoji pisano: "Gospodinu, Bogu svojemu, klanjaj se i njemu jedino služi!"

11 Tada ga ostavi đavao, i gle, anđeli pristupiše, i služili su mu.

12 Kad je čuo Isus, da je Ivan zatvoren, skloni se u Galileju.

13 Ostavi Nazaret i nastani se u Kafarnaumu primorskom, u području Zebulunovu i Naftalijevu.

14 Tako se je imala ispuniti riječ proroka Izaije:

15 "Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, kraj prema moru, s one strane Jordana, pokrajina neznabožačka:

16 Narod, koji sjedi u tami, vidi svjetlost veliku; nad onima koji stoje u zemlji smrtne sjene, sja svjetlost."

17 Otada počne Isus propovijedati. Njegova je vijest bila: "Obratite se; jer je blizu kraljevstvo nebesko."

18 Kad je išao pokraj mora Galilejskoga, vidje, kako dva brata, Simon, koji se zove Petar, i njegov brat Andrija, baciše mrežu svoju u more. Oni su bili ribari.

19 On im reče: "Hajdete za mnom! Učinit ću vas lovcima ljudi."

20 Smjesta ostaviše oni mreže svoje i pođoše za njim.

21 Kad je odatle otišao dalje, vidje druga dva brata, Jakova, sin Zebedejeva, i njegova brata Ivana, kako su svojim ocem Zebedejem popravljali u lađici mreže svoje. I pozva ih.

22 Smjesta ostaviše oni lađicu i oca svojega i pođoše za njim.

23 Isus je prolazio po svoj Galileji. Učio je u sinagogama, navješćivao radosnu vijest o kraljevstvu i liječio svaku bolest i svaku nemoć u narodu.

24 Glas o njemu raširio se po svoj Siriji. Donosili su mu sve, koji su trpjeli od različitih bolesti i muka, i opsjednute, mjesečnjake i uzete, i on ih je izliječio.

25 Za njim je išlo veliko mnoštvo naroda iz Galileje i Dekapolisa i iz Jerusalema, Judeje i iz zemlje s onu stranu Jordana.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)