biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U one dane pojavi se Ivan Krstitelj, i propovijedao je u pustinji judejskoj:

2 "Obratite se; jer je blizu kraljevstvo nebesko."

3 Na njega naime misli prorok Izaija, kad veli: "Glas onoga, što viče u pustinji: Popravite put Gospodnji! Poravnajte staze njegove!"

4 Ivan je nosio haljinu od dlake devine i pojas kožan oko bedara svojih. Hrana je njegova bila skakavci i med divlji.

5 Tada je izlazio k njemu Jerusalem, sva Judeja i sva okolina jordanska.

6 Ori su se dali u Jordanu krstiti od njega i priznavali su pritom grijehe svoje.

7 Kad je on vidio i mnoge farizeje i saduceje gdje dolaze na njegovo krštenje, reče im: "Vi leglo zmijino! Tko vas je uputio, da biste mogli umaći gnjevu što dolazi?

8 Donesite dakle rod dostojan obraćenja!

9 Jer ne mislite da smijete govoriti: Mi imamo Abrahama sa oca, jer vam kažem: Bog može od kamenja ovoga podignuti djecu Abrahamu.

10 Već je sjekira stavljena na korijen drveću. Svako drvo, koje ne rada dobra roda, siječe se i u oganj se baca.

11 Ja vas krstim samo vodom, da se obratite. A onaj, koji dolazi za mnom, moćniji je od mene. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

12 Vijačom u ruci on će očistiti gumno svoje; skupit će pšenicu u svoju žitnicu, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim."

13 Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Ivanu, da se dadne krstiti od njega.

14 Ali Ivan, htjede da ga odvrati od toga i reče: "Ja bih trebao da budem kršten od tebe, a ti dolaziš k meni?"

15 Isus mu odgovori: "Samo pripusti to! Dolikuje nam, da ispunimo sve, što je pravo." Tada ga pripusti.

16 Kad se je bio Isus pokrstio, izađe odmah iz vode. Tada mu se otvoriše nebesa. On vidje Duha Božjega gdje silazi kao golub i dolazi na njega.

17 I glas s neba povika: "Ovo je Sin moj ljubljeni, koji se dopada meni."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)