biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Presuda. Riječ Gospodnja o Izraelu. Govori Gospod, koji je razapeo nebo, osnovao zemlju i stvorio duh čovjeka u nutrini njegovoj:

2 "Evo, ja ću učiniti Jerusalem čašom opojnom za sve narode unakolo; a ide se i proti Judi, kad se spsjeda Jerusalem.

3 U onaj ću dan učiniti Jerusalem vrlo teškim kamenom za sve narode. Svi, koji ga dižu, satrt će se, i ako se proti njemu skupljaju svi narodi zemaljski.

4 U onaj ću dan", govori Gospod, "učiniti da svi konji budu plašljivi i njihovi jahači bezumni. Nad kućom ću Judinom bdjeti, a udarit ću sve konje narodima sljepoćom.

5 Tada će knezovi Judini misliti u sebi: 'Snagu nalaze stanovnici Jerusalema u Gospodu nad vojskama, Bogu svojemu.'

6 U onaj ću dan učiniti da knezovi Judini budu kao žeravnica u drvlju, kao ognjena zublja u stogu, žderat će zdesna i slijeva sve narode unaokolo. A Jerusalem će i opet biti nastanjen na svojemu mjestu u Jerusalemu.

7 A najprije će Gospod spasenje dati šatorima Judinim, da se ponos kuće Davidove i ponos stanovnika jerusalemskih ne digne nad Judu.

8 U onaj će dan Gospod zaštititi stanovnike jerusalemske. Najslabiji među njima bit će u onaj dan kao David i kuća Davidova kao Bog, kao anđeo Gospodnji pred njima.

9 U onaj ću dan gledati da uništim svaki narod, koji dolazi proti Jerusalemu.

10 A na kuću Davidovu i na stanovnike jerusalemske izlit ću duh milosti i molitve. Oni će pogledati na mene, kojega su proboli, i tugovat će za njim, kao što se tuguje za prvorođencem.

11 U onaj će dan biti tužnjava velika u Jerusalemu kao tužnjava u Hadad-Rimonu u dolini Megidu.

12 Tada će tugovati zemlja, svaka porodica za se: porodica kuće Davidove za se i žene njihove za se, porodica kuće Natanove za se i žene njihove za se,

13 Porodica kuće Levijeve za se i žene njihove za se, porodica Šimejeva za se žene njihove za se,

14 I sve druge porodice za se, porodica za porodicu, i žene njihove za se.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)