biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Skupite se! Jest, skupite se, narode, koji se nikada više ne može ljubiti! - :

2 Prije nego se ispuni odluka - kao pljeva prođe dan - prije nego još dođe na vas plameni gnjev Gospodnji, prije nego još dođe na vas dan gnjeva Gospodnjega.

3 Tražite Gospoda, svi ponizni u zemlji, koji izvršujete zakon njegov! Težite za pravednošću! Nastojte oko poniznosti! Može biti da nađete zaklon na dan gnjeva Gospodnjega!

4 Jest, Gaza će postati pustinja, i Aškelon će opustjeti. Ašdod će se odagnati u po bijela lana, Ekron će se iz temelja razrušiti.

5 Teško vama, stanovnici krajeva na moru, narode Krećana! Riječ Gospodnja dolazi proti vama: "Kanaane, zemlji Filistejaca! Ja ću te zatrti, da ne ostane više ni jedan stanovnik."

6 Krajevi na moru bit će pašnjaci za pastire, torovi za ovce.

7 Tada će ovi krajevi pripasti ostatku kuće Judine. Tamo će goniti stada. U kućama će Aškelon lijegati uveče, jer će ih pohoditi Gospod, Bog njihov, i okrenut će sudbinu njihovu.

8 "Čuo sam rug Moabov, porugu Amonaca, kojima su ružili moj narod i razmetali se proti zemlji njegovoj.

9 Zato, tako ja bio živ!" govori Gospod nad vojskama, Bog Izraelov, "Moab će biti kao Sodoma, sinovi Amonovi kao Gomora: polje kopriva, rudnik soli, pustinja zauvijek! Ostatak naroda mojega oplijenit će ih. Preostatak naroda mojega posjedovat će ih."

10 To će biti dio njihov za oholost njihovu, jer su ružili i razmetali se proti narodu Gospoda nad vojskama.

11 Strašan će im biti Gospod; jer će istrijebiti sve bogove zemaljske. Tada će se klanjati njemu svi otoci naroda, svaki iz svojega mjesta.

12 "I vi, Kušiti, bit ćete probodeni mačem mojim."

13 Ruku svoju pružit će proti sjeveru i uništit će Asirsku. Ninivu će opustiti, da bude suha kao pustinja.

14 U njoj će ležati stada, mnoge životinje svakojake. Čaplje i pelikani će stanovati na jabukama stupova. Sova će krečati u prozornim šupljinama. Gavran e sjediti na pragu, jer će se poskidati cedrovina.

15 To je bučni grad, koji je stanovao u sigurnosti, koji je mislio: "Ja sam, i drugo je sve ništa." Kako je on postao pustinjom, brlogom zvjeradi! Tko prođe pokraj njega, zviždat će mu i mahati rukom svojom.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)