biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Sad ćeš biti potlačena, ti tlačiteljice: "Nasip su oko nas povukli. Po obrazu udaraju štapom vladaoca Izraelova.

2 A ti, Betleheme-Efrato, među krajevima Judinim najmanji, iz tebe će mi izaći onaj, koji će biti vladalac u Izraelu. Njegov je početak iz davne davnine, iz dana vječnosti.

3 Zato ih On predaje, do vremena, kad rodi, koja rađa. Tada se vraća ostatak braće njegove k djeci Izraelovoj.

4 On se pojavljuje i vlada u snazi Gospodnjoj, u veličanstvu imena Gospoda, Boga svojega. Oni će u sigurnosti stanovati; jer će se on tada pokazati velik do krajeva zemaljskih.

5 I On će biti mir. Dođe li tada Asirac u našu zemlju i prodre li u tvrđave naše, to ćemo postaviti suprot njemu sedam pastira i osam kneževskih ljudi.

6 Oni će opasti zemlju Asiriji mačem i zemlju Nimrodovu oštracem. Tako će nas on izbaviti od Asirije, ako dođe u našu zemlju i stupi na međe naše.

7 Tada će ostatak Jakovljev biti među mnogim narodima kao rosa od Gospoda, kao dažd po zelenoj travi, što ne čeka čovjeka, niti se uzda u djecu čovječju.

8 Tada će ostatak Jakovljev biti među neznabošcima usred mnogih naroda kao lav među životinjama šumskim, kao lavić među stadima ovaca, koji gazi, kad prodre, rastrga - i nitko ne može izbaviti!

9 Ruka će tvoja pobijediti neprijatelje tvoje. Svi će se protivnici tvoji istrijebiti.

10 "U onaj će se dan dogoditi", govori Gospod, "i ja ću utamaniti u tebe konje tvoje, potrt ću kola tvoja.

11 Zatrt ću tvrđave u tvojoj zemlji i porušit ću sva tvrda mjesta tvoja.

12 Istrijebit ću čaranje iz ruke tvoje. Nećeš više imati gatara.

13 Utamanit ću u tebe rezane likove tvoje i kamene stupove tvoje. Nećeš se više klanjati lošemu djelu ruku svojih.

14 Porušit ću u tebe Ašere tvoje i utamanit ću idolske likove tvoje.

15 lzvršit ću osvetu u plamenoj ljutini na narodima koji ne htjedoše slušati."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)