biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Vidio sam Svemogućega gdje stoji na žrtveniku i govori: "Udari na glavicu stupa, da se zatresu grede, i razmrskaj ih, da padnu na glavu svima! Mačem ću pobiti, što ostanu živi. Neće uteći između njih ni jedan! Ni jedan, koji je umaknuo od njih, neće se moći spasiti!

2 I ako bi provalili u svijet mrtvih, i odatle će ih izvaditi ruka moja. I da bi se popeli do na nebo, i odatle ću ih skinuti.

3 I kad bi se sakrili gore na Karmelu, tamo ću ih pronaći i uzeti. I da se skriju ispred mene na dnu mora, ondje ću zapovjediti životinjama morskim, da ih unište.

4 I da otidu u ropstvo pred neprijateljima svojim, i ondje ću zapovjediti maču, da ih pobije. Upravit ću oko svoje njima na nesreću, a ne na spasenje.

5 Svemogući Gospod nad vojskama, koji se dotakne zemlje, tako da se ona rastapa i tuguju svi stanovnici njezini, da se diže posvuda kao Nil i spušta se kao Nil u Egiptu.

6 On, koji je sagradio u nebu odaje svoje, svod svoj osnovao na zemlji. On, koji zovne vode morske i izlijeva ih po zemlji: "Gospod" je ime njegovo!

7 "Vrijedite li mi više, sinovi Izraelovi, negoli Kušiti?" govori Gospod. "Jest, izveo sam Izraela iz Egipta, ali isto tako Filistejce iz Kaftora i Sirijce iz Kira.

8 Gle, na griješno kraljevstvo oči su svemogućega Gospoda upravljene. Sa zemlje ću ga zatrti, ali neću sasvim zatrti kuće Jakovljeve, govori Gospod.

9 "Jer evo, dat ću naputak i rastrest ću među sve neznabožačke narode I kuću Izraelovu, kao što se trese žito u rešetu; nijedno dobro zrno neće pasti na zemlju.

10 Od mača će poginuti svi zlikovci u narodu mojem, koji sad govore: "Nas neće pogoditi nesreća! Neće nas dostignuti!'"

11 U ono vrijeme podignut ću raspali šator Davidov, zatvorit ću pukotine njegove, popravit ću ruševine njegove sagradit ću ga, kao što je bio u dane prošlosti,

12 Da posjeduju, što je ostalo od Edoma, i sve neznabožačke narode, nad kojima se izvikalo ime moje, govori Gospod, koji izvršuje ovo.

13 "Evo, doći će dani, govori Gospod, "kad će orač stizati žeteoca, gnječilac grožđa sijača. Gore će kapati slatkim vinom, i svi će se humovi rastapati.

14 Tada ću okrenuti sudbinu Izraela, naroda svojega: oni će posagraditi opustošene gradove i stanovati u njima, nasadit će vinograde i piti vino iz njih, nasadit će vrtove i uživati plodove njihove.

15 Posadit ću ih u zemlju njihovu, da se više ne iščupaju iz zemlje svoje, koju sam im dao," govori Gospod, Bog tvoj.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)