biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Efraim me opkoljava lažju, kuća Izraelova prijevarom. Ali Juda još uvijek hoda prema Bogu, prema Svecu, koji je vjeran.

2 Efraim pase vjetar, hlepi za jugom, čini neprestano mnogu laž i tlačenje. Sklapaju savez s Asirijom, nose ulje kao danak u Egipat.

3 Ozbiljnu riječ ima Gospod da progovori s Judom. On mora Jakovu platiti prema putovima njegovim, kazniti ga po djelima njegovim.

4 Već u krilu materinu prevario je on brata. U muževnoj snazi svojoj borio se je s Bogom.

5 Borio se je s anđelom i nadvladao. Plakao je i molio mu se. U Betelu našao ga je opet. Tamo je govorio s njim.

6 Gospod, Bog nad vojskama - "Gospod" je ime njegovo -:

7 "Tako se imaš i ti vratiti k Bogu svojemu. Čini ljubav i pravicu! Uzdaj se vazda u Boga svojega!"

8 Lažnu tezulju ima on u ruci kao kakav Kanaanac. Voli prevariti.

9 Efraim govori: "Ipak sam se obogatio, stekao sam imetak. Sav posjed moj ne iskazuje mi nepravde, što bi zaslužila poravnanje."

10 "A ja, Gospod, Bog tvoj od zemlje Egipta, dajem ti opet da stanuješ u šatorima kao u vrijeme susretanja.

11 Govorio sam prorocima, ja sam, koji sam dao mnoga viđenja, i u pričama sun govorio preko proroka.

12 Kad su činili gnusobe u Gileadu, imale su se i uništiti! Prinosili su žrtvene junce u Gilgali. Zato imaju i žrtvenici njihovi postati kao gomile kamenja po brazdama na njivama."

13 U poljane sirijske pobjegao je Jakov. Za ženu služio je Izrael. Za ženu postao je pastir.

14 Po proroku izveo je Gospod Izraela iz Egipta. Po proroku bio je čuvan.

15 Ali mu je Efraim pripravio gorku brigu. Zato Svemogući tovari na njega krvno djelo njegovo, platit će mu sramotu njegovu.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)