biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Već u prvoj godini vladanja Medijca Darija stajao sam uz njega kao pomoćnik i zaštitnik.

2 Sad ću ti izreći istinu. Evo, još će se tri kralja perzijska pojaviti. Četvrti će steći veće bogatstvo nego svi drugi. Kad se osili bogatstvom svojim, sve će podignuti na grčko kraljevstvo.

3 Tada će se pojaviti junački kralj i podignuti silno kraljevstvo i sve izvesti što hoće.

4 Ali jedva se pojavi, raspast će se kraljevstvo njegovo i razdijelit će se u četiri vjetra nebeska, ali ne među potomke njegove. I neće više biti tako moćno kao pod vlašću njegovom.

5 Kralj južni postat će jak. Ali jedan od vojskovođa njegovih natkrilit će ga moću i vlast će posvojiti sebi, Kraljevstvo će njegovo biti vrlo veliko.

6 Poslije nekoliko godina oni će se sprijateljiti. Kći južnoga kralja doći će k sjevernom kralju, da uspostavi mir. Ali ona neće zadržati jaku pomoć; jer on i pomoć njegova neće se održati. Dapače ona će biti predana zajedno s pratnjom njezinom, ocem njezinim i pomoćnikom njezinim.

7 Potom će od izdanka iz korijena njezina jedan ustati i staviti se na čelo vojsci, provalit će u tvrđavu sjevernoga kralja, napasti je i zauzeti.

8 I bogove će njihove s livenim likovima njihovim, s dragocjenim posuđem njihovim, srebrom i zlatom odnijeti u Egipat kao plijen. Godine i godine ostat će jači od sjevernoga kralja.

9 Tada će ovaj upasti u kraljevstvo južnoga kralja; ali se mora opet vratiti u svoju zemlju.

10 Ali će se sinovi njegovi naoružati i skupit će silne vojske. Oni će doći sve plaveći i potapajući i ponovno će u boju prodirati do grada njegova.

11 Ogorčen izaći će kralj južni i ratovat će s kraljem sjevernim. Ovaj će podignuti veliku vojsku, ali će se vojska dati u ruke onomu.

12 Pošto bude vojska uništena, ponijet će se srce njegovo. Pobit će deset tisuća; ipak se neće moći držati.

13 Sjeverni će kralj opet dignuti vojsku, veću od prijašnje, i poslije više godina doći će s velikom vojskom i sa silnim blagom.

14 U to će vrijeme mnogi ustati na kralja južnoga, i zlikovci od tvojega naroda podignut će se, da se po njima ispuni proročanstvo, ali će oni pasti.

15 I doći će kralj sjevernoga kraljevstva, načinit će opkope i uzet će jedan tvrdi grad. Čete južne neće odoljeti, ni izabrane čete njegove neće se moći oduprijeti.

16 Tako može onaj, koji je došao proti njemu, činiti što hoće, a da mu se nitko ne opre. I on će se utvrditi u najkrasnijoj od svih zemalja. Uništenje je u ruci njegovoj.

17 Tada naumi da sve njegovo kraljevstvo dobije u svoju vlast. Sklapa s njim ugovor i daje mu kćer za ženu u zloj namjeri. Ali se osnova neće obistiniti i neće mu uspjeti.

18 Tada će se okrenuti na primorske zemlje i mnoge osvojiti. Ali će jedan vojskovođa dokrajčiti njegovo ruganje i njegov rug svaliti na njega.

19 Tada će se okrenuti tvrđavama svoje zemlje. Pritom će se spotaknuti i pasti i zauvijek iščeznuti.

20 Na njegovo će mjesto stupiti drugi, koji šalje nastojnika kroz najkrasniju zemlju kraljevstva svojega. Ali iza nekoliko dana bude umoren, a ne od gnjeva, niti u ratu.

21 Na njegovo će mjesto doći opak čovjek, kome nije bila namijenjena čast kraljevska. On će doći iznenada i spletkama se domoći vlasti.

22 Vojne sile bit će od njega poplavljene i uništene zajedno s knezom zavjeta.

23 I proti onomu, koji se udruži s njim, čini prijevaru. On će doći i nadvladat će unatoč neznatnim četama svojim.

24 Iznenada će upasti u najrodnije krajeve u zemlji i počiniti zlodjela, kakvih nijesu počinili ni oci ni djedovi njegovi. Grabež i plijen i blago razdijelit će među njih rasipno. Proti tvrdim mjestima smišljat će osnove svoje, ali samo još za neko vrijeme.

25 Potom će podignuti moć svoju i hrabrost svoju proti kralju južnome s velikom vojskom. Kralj će južni doći u boj s velikom, vrlo jakom vojskom, ali neće moći odoljeti; jer će se skovati spletke proti njemu.

26 Njegovi drugovi za stolom navući će mu slom. Njegove čete bit će poplavljene, i mnogi će biti pobijeni i pasti.

27 Obadva kralja misle na prijevaru. Za jednim stolom sjede i lažu jedan drugome. Ali im osnove njihove ne polaze za rukom; jer će kraj još biti u određeno vrijeme.

28 I vraća se s velikim blagom u svoju zemlju i upravlja svoju misao proti svetom zavjetu. Kad izvrši svoju osnovu, vratit će se u svoju zemlju.

29 U urečeno će vrijeme opet poči na jug. Ali drugi put neće biti kao prvi put.

30 Jer će izaći proti njemu lađe iz Kitima. On će se zastrašiti i povratiti i sad će gnjev svoj iskaliti na svetom zavjetu. On će se opet obazreti na one, koji ostavljaju sveti zavjet.

31 Vojska, koju je poslao, nastupit će, oskvrnit će svetište i tvrđavu, prestat će prinositi žrtvu svagdanju i postaviti sramotnu gnusobu idolsku.

32 Riječima laskavim privodi k otpadu one, koji su se ogriješili o zavjet. Ali mnoštvo onih, koji poznaju Boga svojega, ostat će tvrdo i činit će pravo.

33 Razumni u narodu osvijestit će mnoge, ali će biti donekle duboko satrti mačem i plamenom, ropstvom i grabežem.

34 Ali dok budu duboko satrti, pružit će im se malo pomoći. Tada će im se licemjerski priključiti vrlo mnogi.

35 I još neki od razumnih će pasti, da se drugi okušaju, očiste i ubijele do posljednjeg vremena; jer će za to još biti određeno vrijeme.

36 l kralj će činiti što hoće. On će se oholo podignuti proti svakome bogu. Proti Bogu nad bogovima drsko će govoriti i nekažnjen ostati, dok se ne napuni mjera gnjeva; jer će se izvršiti što je zaključeno.

37 I Boga otaca svojih neće štovati, niti će mariti za ljubimca boga žena, niti za ikojega drugog boga; jer će se dignuti iznad sviju.

38 Mjesto toga štovat će boga tvrđava; boga, kojega oci njegovi nijesu poznavali, štuje zlatom, srebrom i dragim kamenjem i drugim dragocjenostima.

39 Podignut će tvrda mjesta u čast tuđemu bogu. Tko prizna ovoga, njemu će iskazati veliku čast. Podijelit će im vlast nad mnogima i dati im zemlju kao plaću.

40 U posljednje vrijeme južni će se kralj sukobiti s njim. Na njega će kralj sjeverni navaliti s kolima, konjima i mnogim lađama i sve plaveći i potapajući provalit u zemlje.

41 Pritom će upasti i u najkrasniju od svih zemalja. Deset tisuća past će. Samo će se ovi izbaviti od njega: "Edom, Moab i veći dio Amonaca.

42 Tada će posegnuti rukom svojom na zemlje i Egipat neće mu umaknuti.

43 Osvojit će blago u zlatu i u srebru i sve dragocjenosti Egipta. Libijci i Etiopljani u pratnji su njegovoj.

44 Tada će ga uplašiti glasovi s istoka i sa sjevera. S velikim će gnjevom izaći i mnoge će pogubiti i uništiti.

45 Razapet će sjajne šatore svoje između mora i svete, krasne gore. Ipak će ga dostići njegov kraj, a da mu nitko ne donese pomoći.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)