biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo su imena plemenima: Na skrajnom sjeveru od mora u Hetlon do ondje, gdje se ide u Hamat, do u Hasar-Enon - područje Damaska ostaje prema sjeveru - uz Hamat od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Dan plemensko područje!

2 Uz područje Danovo i od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Ašer plemensko područje.

3 Uz područje Ašerovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Naftali plemensko područje.

4 Uz područje Naftalijevo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Manaseh plemensko područje.

5 Uz područje Manasehovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Efraim plemensko područje.

6 Uz područje Efraimovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Ruben plemensko područje.

7 Uz plemensko područje Rubenovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Juda plemensko područje.

8 Uz područje Judino od istočne strane do zapadne strane ležat će sveto zemljište, koje posvećujete Gospodu, dvadeset i pet tisuća lakata u širinu i u dužinu kao drugi plemenski dijelovi od istočne strane do zapadne strane. U sredini njegovoj stajat će svetište.

9 Sveto zemljište, koje ćete posvetiti Gospodu, neka bude dvadeset i pet tisuća lakata dugo i deset tisuća lakata široko!

10 Sveto će zemljište pripadati ovima: Pripast će svećenicima na sjevernoj strani komad od dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, na zapadnoj strani od deset tisuća lakata u širinu, na istočnoj strani od deset tisuća lakata u širinu i na južnoj strani od dvadeset i pet tisuća lakata u širinu. Usred njega stajat će svetište Gospodnje.

11 Svećenicima posvećenim, sinovima Sadokovim, koji su činili moju službu i nijesu zastranili, kao leviti, kad su zastranili Izraelci,

12 Njima će pripasti posvećeni komad, najsvetiji dio posvećenoga zemljišta uz područje Levita.

13 Levitima će pripasti komad što odgovara području svećenika dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, deset tisuća lakata u širinu, sve skupa dužina od dvadeset i pet tisuća lakata i širina od deset tisuća lakata.

14 Oni ne smiju ništa od toga prodati ni zamijeniti, niti ne smiju prenijeti ovaj posvećeni dio zemlje u tuđe ruke; jer je svet Gospodu.

15 Pet tisuća lakta, što još preostane od širine uz dvadeset i pet tisuća lakata, nije sveto, nego je određeno za grad kao prebivalište i slobodan prostor. Usred toga neka stoji grad!

16 Ovo su mjere njegove: Sjeverna strana ima četiri tisuće; pet stotina lakata, južna strana četiri tisuće i pet stotina, istočna strana četiri tisuće i pet stotina, zapadna strana četiri tisuće i pet stotina.

17 Slobodni prostor grada iznosit će sa sjevera dvjesta i pedeset lakata, s juga dvjesta i pedeset s istoka dvjesta i pedeset i sa so pada dvjesta i pedeset

18 što još preostane od dužine uz sveto zemljište, naime deset tisuća lakata na istoku i deset tisuća lakata na zapadu, neka služi za uzdržavanje stanovnika u gradu!

19 Stanovnici grada bit će iz svih plemena Izraelovih.

20 Sve posvećeno zemljište iznosit će dvadeset i pet tisuća lakata u četvorini, naime posvećeno zemljište s posjedom gradskim.

21 . Što ostane pripast će knezu s obje strane posvećenog zemljišta i gradskog vlasništva uz dvadeset i pet tisuća lakata do istočne međe i sa zapada uz dvadeset i pet tisuća lakata do zapadne međe prema plemenskim dijelovima. To neka pripadne knezu, i usred toga neka budu posvećeno zemljište i hramsko svetište!

22 I od posjeda Levita i od posjeda grada, što su usred onoga, što pripada knezu, ima sve, što je između područja Judina i područja Benjaminova, pripasti knezu.

23 Ovo su ostala plemena: Od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Benjamin plemensko područje

24 Uz područje Benjaminovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Simeon plemensko, područje.

25 Uz područje Simeonovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Isakar plemensko područje.

26 Uz područje Isakarovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Zebulun plemensko područje.

27 Uz područje Zebulunovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Gad plemensko područje.

28 Uz područje Gadovo s južne strane, na jug, ima ići međa od Tamara do Meraba Kadeša, onda do na potok i do velikoga mora

29 "To je zemlja, koju ćete ždrijebom razdijeliti među plemena Izraelova kao baštinski posjed, i to imaju biti baštinski dijelovi njihovi, govori svemogući Gospod.

30 Ovo su izlazi grada: sa sjeverne strane, koja ima četiri tisuće i pet stotina lakata,

31 - Vrata gradska nazvana su po imenima plemena Izraelovih - nalaze se troja vrata sa sjevera: vrata Rubenova, vrata Judina, vrata Levijeva.

32 S istočne strane, koja ima četiri tisuće i pet stotina lakata, nalaze se troja vrata: "vrata Josipova, vrata Benjaminova, vrata Danova.

33 S južne strane, koja ima četiri tisuće i pet stotina lakata, nalaze se troja rata: vrata Simeonova, vrata Isakarova, vrata Zebulunova.

34 Zapadna strana, koja je duga četiri tisuće i pet stotina lakata, imaju troja vrata: vrata Gadova, vrata Ašerova, vrata Naftalijeva.

35 Opseg iznosi osamnaest tisuća lakata. Ime će gradu ubuduće biti: "Gospod je ovdje."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)