biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovako veli svemogući Gospod: 'Istočna vrata od unutarnjeg trijema imaju biti zatvorena u šest radnih dana. A u subotu i na mlađak neka se otvaraju!

2 Knez neka uđe izvana kroz trijem od vrata i neka stane kod dovratnika! Svećenici neka prinesu njegova žetvu paljenicu i njegovu žrtvu pomirnu! On neka se pokloni na pragu od vrata i neka tada izađe! A vrata neka se ne zatvaraju do navečer!

3 Na ovim vratima neka se narod u zemlji poklanja Gospodu u subote i na mlađake!

4 Žrtva paljenica, što će je prinositi knez Gospodu, bit će u subotu šest janjaca bez mane i ovan bez mane.

5 Prinos neka bude efa na svakoga ovna, a na janjce koliko ga i volja; na svaku efu neka dadne hin ulja!

6 Na blagdan mlađaka neka on žrtvuje junca bez mane, šest janjaca i ovna, sve bez mane životinje!

7 Kao prinos neka prinese efu na junca, efu na ovna, a na janjce po volji! Na svaku efu neka dadne hin ulja!

8 Kad knez ulazi, ima ući kroz trijem od vrata i istim putem izaći.

9 Kad narod u zemlji dohodi pred Gospoda na blagdane, oni, koji udu na sjeverna vrata da se poklone, imaju izaći na južna vrat, a koji udu na južna vrata, imaju izaći na sjeverna vrata. Nitko neka se ne vraća na ista vrata, kroz koja, je ušao, nego kroz ona, što stoje nasuprot!

10 Knez ima biti među njima; kad oni ulaze, neka i on ulazi; kad oni izlaze, neka i on izlazi!

11 Na blagdane i svetkovine neka je prinos efa na junca i efa na ovna, a na janjce, koliko tko hoće; na svaku efu neka se dadne hin ulja!

12 Kada knez hoće da prinese Gospodu žrtvu paljenicu ili žrtva pomirnu kao dragovoljni dar žrtveni, tada neka mu se otvore istočna vrata! Neka prinese žrtvu svoju paljenicu i žrtvu svoju pomirnu, kako to običaje činiti subotom! Potom neka izađe, i čim je izašao, neka se zatvore vrata!

13 Svaki dan imaš prinijeti Gospodu jednogodišnje bez mane janje kao žrtvu paljenicu, i to imaš tako činiti svako jutro.

14 Kao prinos imaš uz to prinijeti svako jutro šestinu efe brašna i trećinu hina ulja, da se poškropi bijelo brašno, kao prinos Gospodu Taj žitni dar je vječna uredba, i ima se davati redovito.

15 Tako imate prinositi janje i prinos i ulje svako jutro kao redovitu žrtvu paljenicu.

16 Ovako veli svemogući Gospod: 'Ako knez učini dar kojemu sinu svojemu od svoje baštine, neka bude sinovima njegovim kao baštinski posjed!

17 Ako li što daruje od svoje baštine kojemu slugi svojemu, neka to bude ovomu samo do oprosne godine! Onda neka se vrati knezu! Samo sinovima njegovim ostaje to kao baštinski posjed.

18 Od baštinskoga posjeda naroda ne smije knez ništa uzeti tjerajući silom s njihova vlasništva. Od svojega vlastitog posjeda neka daje sinovima svojim baštinsko vlasništvo, da se ni jedan od mojega naroda ne razgoni sa svojega posjeda!"

19 Nato me odvede kroz ulaz, što je bio sa strane vratima, u svete sobe svećeničke, što su bile prema sjeveru. Gle, tu je bio jedan prostor u skrajnjem zapadu!

20 On mi reče: "To je prostor, gdje svećenici kuhaju žrtvu za krivnju i žrtvu za grijeh i peku prinos, da ne moraju to iznositi u vanjski trijem i tako narod posvetiti.

21 Tada me odvede van u vanjski trijem i provede me u četiri, ugla od trijema. Gle, tu je bio u svakom uglu od trijema opet jedan trijem!

22 U četiri ugla od trijema bila su četiri mala trijema, četrdeset lakata u dužinu, četrdeset lakata u širinu; sva četiri imala su jednaku mjeru.

23 Jedan je zid išao okruglo okolo svih četiriju. Dolje uza zid bila su unaokolo smještena ognjišta za kuhanje.

24 On mi reče: "To su kuhinje, gdje sluge hrama zgotavljaju narodne žrtve zaklanice."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)