biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nato me odvede natrag k vanjskim istočnim vratima svetišta; ova su bila zatvorena.

2 Gospod mi reče: "Ova vrata neka ostanu zatvorena I Neka se više nikada ne otvaraju, i nitko ne smije ulaziti na njih; jer je Gospod, Bog Izraelov, ušao na njih. Zato neka ostanu zatvorena!

3 Samo knez neka smije sjediti na njima, da uzme žrtvenu gozbu pred Gospodom! Kroz trijem ovih vrata neka on ulazi i ovim putem neka opet izlazi!"

4 Potom me odvede k sjevernim vratima pred pročelje hrama, pogledao sam, i gle, slava je Gospodnja napunila kuću Gospodnju. Pao sam ničice na svoje lice,

5 I reče mi Gospod: "Sine čovječji, pazi, gledaj očima svojim i slušaj ušima svojim sve, što ću ti reći o svim uredbama kuće Gospodnje i o svim zakonima njezinim! Pazi na to, kako se mora stupiti u hram i kako se mora ostaviti svetište!

6 Peci upornoj kući, kući Izraelovoj: "Ovako veli svemogući Gospod: "Dosta je gadova vaših, kućo Izraelova!

7 Uvodili ste u svetište moje tuđince, neobrezane na srcu i na tijelu! Oni su boravili u njemu i oskvrnili kuću moju, kad ste prinosili moje jelo, pretilinu i krv. Stim ste prekršili moj zavjet osim svih gadova svojih.

8 Ni službe u svetištu mojemu nijeste sami izvršavali, nego ste njih postavili, da obavljaju službu u svetištu mojemu. Zato,

9 Ovako veli svemogući Gospod, ni jedan tuđinac, koji je neobrezan na srcu i na tijelu, ne smije stupiti u svetište moje, ni jedan od tuđinaca, koji borave među sinovima Izraelovim,

10 Nego samo Leviti. Oni su se udaljili od mene, kad je lutao Izrael, otpali su od mene i činili su idolopoklonstvo. Neka sada okaju krivnju svoju!

11 Neka oni u svetištu mojemu još samo služe kao stražari na vratima hrama i kao sluge hrama! Neka kolju za narod žrtvu paljenicu i žrtvu zaklanicu! Neka ih dvore i služe!

12 Jer su im služili pred idolima njihovim i postali kući Izraelovoj spoticanje na grijeh, zato sam proti njima podigao ruku svoju na zakletvu, govori svemogući Gospod. Neka okaju opačinu svoju!

13 Ne smiju mi se više približiti i služiti mi kao svećenici, niti pristupiti svemu onomu, što mi je sveto i presveto. Neka nose sramotu svoju za svoj otpad, što su ga skrivili!

14 Postavljam ih za službu u hramu, za sve radove u njemu i za sve, što treba činiti u njemu.

15 A svećenici iz plemena Levijeva, potomci Sadokovi, koji su izvršavali službu u svetištu mojemu, kad sinovi Izraelovi zađoše od mene, oni će pristupati k meni, da mi služe, Oni će stajati preda mnom, da mi prinose pretilinu i krv', govori svemogući Gospod.

16 Oni neka ulaze u svetište moje i pristupaju k stolu mojemu, da mi služe i moju službu obavljaju!

17 Prije nego uniđu na vrata unutarnjeg trijema, neka obuku lanene haljine! Ništa da ne bude na njima vuneno, dok služe unutar vrata unutarnjeg trijema i u hramu.

18 Na glavi svojoj neka imaju povez lanen i gaće lanene oko bedara svojih! Neka ne nose haljine, od kojih se znoji!

19 Kad izlaze u vanjski trijem k narodu, neka svuku sa sebe haljine, u kojima služe i ostave ih u sobama svetišta! Neka obuku druge haljine, da ne posvete naroda haljinama svojim!

20 Glavu svoju neka ne briju, ali ni neka ne puste da im slobodno raste kosa, nego neka nose kosu na glavi ošišanu!

21 Vina ne smije piti ni jedan svećenik, kad mora ići u unutarnji trijem.

22 Neka ne uzimaju za ženu ni udovicu ni puštenicu, nego neka se žene samo djevojkama izraelskoga roda ili udovicama svećeničkim!

23 Neka pouče narod moj o razlici između svetoga i nesvetoga i neka ga upute o razlici između čistoga i nečistoga.

24 U zadjevicama neka izađu da sude! Na temelju mojih pravnih odredaba neka odluče! Moje zakone i zapovijedi neka izvršuju na svim blagdanima mojim i moje subote neka drže sveto!

25 K mrtvacu neka ne idu, da se ne oskvrne! Samo na mrtvom tijelu oca i matere, sina i kćeri, brata i neudate sestre smiju se oskvrniti.

26 Kad se je opet očistio, neka pribroji sebi još sedam dana!

27 Čim uđe u svetište, u nutarnji trijem, da služi u svetištu, neka prinese svoju žrtvu za grijeh, govori svemogući Gospod.

28 Neka nemaju baštine; jer ja sam njihova baština. Ne dajte im vlasništva, među Izraelcima; jer ja sam njihovo vlasništvo.

29 Prinos, žrtvu za grijeh i žrtvu za krivnju smiju jesti; i sve zakleto u Izraelu njihovo će biti.

30 Najbolje od prvina svake vrste i sve podizane žrtve svake vrste od svih svojih podizanih žrtava imate dati svećeniku, da on izazove blagoslov na kuću vašu.

31 Mrcinu ili rastrgano od ptica ili stoke ne smiju jesti svećenici.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)