biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada me uvede u dvoranu hramsku i izmjeri stupove. Bili su široki šest lakata na jednoj strani i šest lakata široki na drugoj strani.

2 Širina ulaznih vrata iznosila je deset lakata. Zidovi sa strane ulaznih vrata bili su na jednoj strani široke pet lakata i na drugoj strani pet lakata. Izmjeri dužinu; iznosila je četrdeset lakata, širina dvadeset lakata.

3 Uđe onda u nutarnji prostor unutra i izmjeri stupove vratima; imali su dva lakta. Širina vratima iznosila je šest lakata. Pokrajne strane od ulaza imale su s ove i s one strane sedam lakata širine.

4 Tada izmjeri dužinu unutarnjega prostora; iznosila je dvadeset lakata. Širina, što je odgovarala širini dvorane hramske, iznosila je dvadeset lakata. On mi reče: "Ovo je Svetinja nad svetinjama."

5 I izmjeri zid hramu, debljina je njegova iznosila šest lakata. Širinu dogradnji, što je vodila oko hrama, izmjeri šest lakata.

6 Pokrajnih soba, prostor na prostoru, bilo je po trideset u tri kata. One su se oslanjale na sagrađene izbočine zida hramskog, i tako služili kao nosači, da ne ulaze u sam zid hramski.

7 Sobe su se prema tomu širile sve više i više gore, kako je već opadala debljina zida gore okolo hrama. Penjalo se je iz donjega kata u srednji i iz srednjega u gornji.

8 Vidjeh, da je hram stajao na uzvisini, što je tekla unaokolo. Podzid pokrajnih soba bio je stoga visok cijelo mjerilo. Šest lakata bilo je do vrha.

9 Debljina vanjskome zidu dogradnje iznosila je pet lakata. Slobodni prostor između pokrajnih soba hramskih

10 I između prostora od ćelija vodio je oko hrama u širinu od dvadeset lakata.

11 Vrata pokrajne građevine vodila su na slobodan prostor, jedna vrata prema sjeveru, druga prema jugu. Širina slobodnoga prostora iznosila je unaokolo pet lakata.

12 Zgrada otraga, što je ležala na ogradi sa zapadne strane, imala je širinu od sedamdeset lakata. Zid zgrade imao je širinu od pet lakata unaokolo; dužina njegova iznosila je devedeset lakata.

13 On izmjeri hram; dužina njegova iznosila je što lakata. Ograđeni prostor i zgrada otraga sa svojim zidovima imali su dužinu od sto lakata.

14 Širina pročelja hramskog s ograđenim prostorom k istoku iznosila je sto lakata.

15 Izmjeri i dužinu zgrade otraga pred ograđenim prostorom, što je ležao na suprotnoj strani, s njezinim zidovima s ove i s one strane; bilo je sto lakata.

16 Hram, Svetinja nad svetinjama i trijem bili su popločeni, i prozori što upadali koso, unosili su unaokolo svjetlo u tri prostora, i pločnice od drveta išle su unakolo od tla do prozora. Prozori su bili prekriveni.

17 Od zastora na vratima do Svetinje nad svetinjama unutra i izvana bila je urešena cijela stijena unaokolo unutra i izvana,

18 Bili su načinjeni kerubini i palme, i to po jedna palma među dva kerubina. Svaki je kerubin imao dva lica,

19 Na jednoj strani lice čovječje, okrenuto prema palmi, na drugoj strani lice lavovo, okrenute prema palmi. Tako je bilo po svemu hramu unaokolo.

20 Od poda do navrh ulaza bili su načinjeni kerubini i palme.

21 Obrub hramskih vrata bio je na četiri ugla, isto tako ispred Svetinje nad svetinjama; jedno je izgledalo kao drugo.

22 Žrtvenik je bio od drveta, tri lakta visok, dva lakta dug i dva lakta širok. Podstavak i hridine bili su od drveta. On mi reče: "To je što, koji stoji pred Gospodom."

23 Dvorana hramska i Svetinja nad svetinjama imale su dvoje vratnice.

24 Svaka vratnica imala je dva krila, što su se obrtala; dva krila imala je vratnica, i dva krila imala je druga vratnica.

25 Na njima na vratnicama dvorane hramske, bili su načinjeni kerubini i palme, kao što su bili načinjeni po zidovima. Drvena nadstrešnica nalazila se izvana pred trijemom.

26 Prozori, što su koso upadali, i nakiti palmovi bili su s ove i s one strane na pokrajnim zidovima trijema i na pokrajnim sobama u hramu i na gredama.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)