biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U dvadeset petoj godini ropstva našega, u početku godine, deseti dan mjeseca, u četrnaestoj godini iza osvojenja grada, upravo taj dan, dođe ruka Gospodnja nada me odvede me onamo.

2 U zemlju Izraelovu odvede ne u jednom božanskom viđenju i postavi me na goru vrlo visoku. Na južnoj strani njezinoj nalazilo se nešto, što je izgledalo kao kakav grad.

3 Kad me je bio odveo onamo, ukaza nu se najednom čovjek, koji je izgledao sjajan kao mjed. Imao je u ruci vrpcu lanenu i mjerilo i stajao je na vratima.

4 Čovjek mi progovori: "Sine čovječji, gledaj ovamo očima svojim i slušaj ušima svojim! Pripazi točno na sve, što ću ti pokazati! Jer, da ti se to pokaže, zato si doveden ovamo. Objavi kući Izraelovoj sve, što vidiš!"

5 I gle, bio je obzid izvana oko hrama. Mjerilo, što ga je čovjek imao u ruci, bilo je šest lakata dugo, lakat je imao običan lakat i podlanicu. On izmjeri širinu obzida. Iznosila je jedno mjerilo; isto tako visina jedno mjerilo.

6 I on dođe na vrata, kojima je prednja strana bila prema istoku. Pope se uz stepenice i izmjeri prag vratima. Imao je u širinu jedno mjerilo; ovaj je prvi prag imao jedno mjerilo u širinu.

7 Izmjeri sobe; svaka je imala jedno mjerilo u dužinu i jedno mjerilo u širinu, prostor između soba pet lakata. Prag kod vrata uz trijem na unutarnjoj strani imao je jedno mjerilo.

8 Izmjeri trijem kod vrata na unutarnjoj strani; imao je jedno mjerilo!

9 Izmjeri trijem kod vrata; imao je osam lakata; pozidni stupovi njegovi imali su dva lakta. Trijem kod vrata bio je prema unutra.

10 Od soba kod istočnih vrata bile su tri na jednoj i tri na drugoj strani; sve tri imale su jednaku mjeru; i pozidni stupovi s obje strane imali su jednaku mjeru.

11 Izmjeri širinu ulaza kod vrata; imala je deset lakata, i dužina hodnika kod vrata trinaest lakata.

12 Pred sobama bila je po jedna ograda od jednog lakta širine s ove i s one strane. Soba na jednoj strani imala je šest lakata, isto tako soba na drugoj strani.

13 Izmjeri vrata od krova jedne sobe do krova druge sobe; širina je iznosila dvadeset i pet lakata od vrata do vrata.

14 Izmjeri na stupovima šezdeset lakata. Pred stupovima bio je trijem na vratima unaokolo.

15 Od prednje strane ulaza na vrata do prednje strane unutarnjeg trijema na vratima bilo je pedeset lakata.

16 Vrata su imala unakolo prozore, što su prema sobama i stupovima njihovim iznutra upadali odviše koso. I trijem je imao prozore unaokolo prema unutra. Na stupovima je bio načinjen nakit palmov.

17 Povede me u vanjski trijem. Vidio sam ćelije i kameni pod, što je pokrivao trijem unaokolo. Trideset ćelija bio je na kamenom podu.

18 Pod na stranama od vrata imao je istu širinu kao vrata, to je bio unutarnji kameni pod.

19 Izmjeri širinu trijema od unutarnje prednje strane donjih vrata do prednje strane unutarnjeg trijema izvana; iznosila je sto lakata, na istočnoj strani i na sjevernoj strani.

20 Potom izmjeri vrata, kojima je prednja strana bila prema sjeveru u vanjskom trijemu u njihovoj dužini i širini.

21 Tri su sobe bile na jednoj i tri sobe na drugoj strani. Pozidni stupovi i trijem imali su iste mjere kao kod prvih vrata; pedeset lakata iznosila je dužina i dvadeset i pet lakata širina.

22 Prozori, trijem i nakiti palmovi imali su iste mjere kao hod vrata, kojima je vanjska prednja strana bila okrenuta prema istoku. Uz sedam stepenica penjalo se k njima gore. Trijem je bio prema unutarnjoj strani.

23 Vrata, što su vodila u trijem unutarnji, bila su naprema vanjskim sjevernim vratima i odgovarala su istočnim vratima; izmjeri od vrata do vrata sto lakata.

24 Tada me odvede k jugu. Vidio sam i na jugu vrata. Izmjeri sve, pozidne stupove i trijem; imali su jednake mjere kao kod drugih vrata.

25 I bili su prozori na vratima i na trijemu unaokolo kao drugi prozori. Dužina je iznosila pedeset lakata, širina dvadeset i pet lakata.

26 Uz sedam stepenica penjalo se gore. Trijem je bio prema unutra. Pozidni stupovi nosili su s ove i s one strane nakite palmove.

27 Jedna su vrata vodila k unutarnjem trijemu na južnoj strani. Izmjeri od vrata do vrata prema jugu sto lakata.

28 Povede me kroz južna vrata u unutarnji trijem i izmjeri južna vrata; imala su jednake mjere kao druga vrata.

29 Sobe, stupovi i trijem imali su jednake mjere. Vrata i trijem imali su prozore unaokolo. Pedeset lakata iznosila je dužina, dvadeset i pet lakata širina.

30 Trijemovi su bili unaokolo, dvadeset i pet lakata dugi i pet lakata široki.

31 Trijem je bio prema vanjskom trijemu. Na stupovima su bili načinjeni nakiti palmovi. Iz osam, stepenica penjalo se gore.

32 Onda me povede u unutarnji trijem k vratima, što su bila prema istoku, i izmjeri vrata; imala su jednake mjere kao druga vrata.

33 Sobe, stupovi i trijem imali su jednake mjere kao kod drugih vrata. Vrata i trijem imali su prozore unaokolo. Pedeset lakata iznosila je dužina, dvadeset i pet lakata širina.

34 Trijem je bio prema vanjskom trijemu. Na stupovima bili su načinjeni nakiti palmovi s ove i s one strane. Uz osam stepenica penjalo se gore.

35 Tada me odvede na sjeverna vrata i izmjeri ih. Imala su jednake mjere kao druga vrata.

36 Sobe, stupovi i trijem imali su iste mjere kao kod drugih vrata. Imala su i prozore unaokolo. Dužina je iznosila pedeset lakata, širina dvadeset i pet lakata.

37 Trijem je bio prema vanjskomu trijemu. Na stupovima bili su načinjeni nakiti palmovi s ove i s one strane. Uz osam stepenica penjalo se gore.

38 Uz stupove kod vrata bio je prostor s jednim pristupom, gdje su se prale žrtve paljenice.

39 U trijemu kod vrata stajala su dva stola na jednoj strani i dva stola na drugoj strani. Na njima su se klale žrtve paljenice, žrtva za grijeh i žrtva za krivnju.

40 I na vanjskoj pokrajnoj strani, sjeverno od ulaza kroz vrata stajala su dva stola, i na drugoj vanjskoj strani trijema kod vrata stajala su isto tako dva stola.

41 Dakle četiri stola na jednoj strani i četiri stola na drugoj strani na pokrajnoj strani od vrata, svega osam stolova, na kojima se klalo.

42 Bila su tu i četiri stola od tesanoga kamena za žrtvu paljenicu, u dužinu lakat i pol, lakat i pol, u širinu i jedan lakat u visinu. Na njih su se stavljale sprave, kojima se klalo žrtve paljenice i žrtve zaklanice.

43 Unaokolo bile su postavljene ukrivljene letvice podlanicu široke. Na stolovima je ležalo žrtveno meso.

44 Povede me i u unutarnji trijem. Vidjeh ovdje dva prostora, od kojih je jedan bio na pokrajnoj strani sjevernih vrata licem prema juga, drugi na pokrajnoj strani južnih vrata licem prema sjeveru.

45 On mi reče: "Ovaj prostor, kojega lice ide prema jugu, određen je za svećenike, koji vrše službu u hramu.

46 A prostor, kojega lice ide prema sjeveru, određen je za svećenike, koji obavljaju službu na žrtveniku, t. j. za sinove Sadokove, koji se jedini od sinova Levijevih smiju približiti Gospodu, da mu služe."

47 Izmjeri i trijem; imao je sto lakata u dužinu i sto lakata u širinu, bio je dakle četvorina. Pred hramom je stajao žrtvenik za žrtve paljenice.

48 Odvede me i u trijem hrama i izmjeri stupove trijema; stup na jednoj strani bio je pet lakata širok, isto tako onaj na drugoj strani pet lakata širok. Širina vratima iznosila je četrnaest lakata, i širina pokrajnim stranama od vrata tri kakta na jednoj i tri lakta na drugoj strani.

49 Dužina trijema iznosila je dvadeset lakata i širila dvanaest lakata. Uz deset stepenica penjalo se k njemu gore. Na stupovima bili su stupići, jedan s ove, drugi s one strane.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)