biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ti, sine čovječji, prorokuj proti Goga i reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Doista, ja ću izaći proti tebi, Gog, veliki kneže Mešek i Tubal!

2 Primamit ću te, vodit ću te, povest ću te sa skrajnoga sjevera i dovest ću te na gore Izraelove.

3 A izbit ću ti luk iz lijeve ruke tvoje i prosut ću ti strijele iz desne ruke tvoje.

4 Na gorama ćeš Izraelovim pasti, ti i sve čete tvoje i narodi, koji su s tobom. Pticama grabljivicama, svemu, što ima krila, i životinjama poljskim dat ću te da te izjedu,

5 Na slobodnom ćeš polju pasti; jer ja sam to rekao, govori svemogući Gospod.

6 Oganj ću pustiti na Magoga i na, one, koji stanuju bezbrižno na obalama. Tada će spoznati, da sam ja Gospod.

7 Sveto ime svoje obznanit ću usred naroda svojega Izraela i neću dulje trpjeti, da se skvrni sveto ime moje. Tada će spoznati narodi, da sam ja Gospod, svet u Izraelu.

8 Evo, to će doći i ispunit će se, govori svemogući Gospod. To je dan, za koji sam govorio.

9 Stanovnici gradova Izraelovih izaći će i naložit će na oganj oružje, velike i male štitove, lukove i strijele, sulice i koplja i spali će ih. Sedam godina ložit će ih na oganj.

10 Neće više trebati drva nositi iz polja ili sječi u šumama nego će ložiti oružje na oganj. Tako će oplijeniti one, koji su njih oplijenili, i porobiti one, koji su njih porobili, govori svemogući Gospod.

11 U onaj ću dan odrediti Gogu mjesto, gdje će biti grob njegov u Izraelu, dolinu putnika, istočno od Mrtvoga mora. Ona će u buduće zatvarati put putnicima. Ondje će se ukopati Gog i vojska njegova i prozvat će se "dolina vojske Gogove".

12 Kuća Izraelova imat će posla s ukopavanjem njihovim sedam mjeseci, da očisti zemlju.

13 Sve će pučanstvo u zemlji pomoći ukopavati. To će im biti na slavu u onaj dan, kada se proslavim, govori svemogući Gospod.

14 Postavljat će se jednako ljudi, koji će prohoditi zemlju, da ukopavaju mrtvace rastresene još po zemlji i da tako očiste zemlju. Sedam će mjeseci oni to pretraživati.

15 Kad tko prohodi zemlju i vidi kosti ljudske, načinit će kod njih znak, dokle ih ne ukopaju grobari u dolini vojske Gogove.

16 Ime tamošnjem gradu bit će Hamona. Tako će se očistiti zemlja.

17 Ti, sine čovječji, ovako veli svemogući Gospod: Reci pticama, svemu, što ima krila, i svim životinjama poljskim: 'Skupite se, dođite ovamo! Skupite se sa svih strana na žrtvenu gozbu moju, što ću vam je zgotoviti, na veliku žrtvenu gozbu na gorama Izraelovim, i jedite mesa i pijte krvi!

18 Jedite mesa junaka, pijte krvi knezova zemaljskih; ovnova, janjaca, jaraca i bikova, sve ugojene stoke bašanske!

19 Jedite pretiline, dok se nasitite, pijte krvi, dok se opijete na žrtvenoj gozbi mojoj, koju sam ugotovio vama!

20 Nasitite se za mojim stolom konja i konjanika, junaka i ratnika svake vrste, govori svemogući Gospod.

21 Tako ću objaviti slavu svoju među narodima. Svi će narodi vidjeti sud moj, što ga izvršujem, i ruku moju, što je mećem na njih.

22 A kuća Izraelova spoznat će, da sam ja, Gospod, Bog njihov, od onoga dana i dalje.

23 Narodi će spoznati, da je kuća Izraelova morala ići u ropstvo zbog opačina svojih, jer su me bili ostavili. Zato sam odvratio lice svoje od njih i dao ih u ruke neprijateljima njihovim, tako da su svi pali od mača.

24 Po nečistoći njihovoj i po grijehima vjerolomstva njihova postupao sam s njima i skrio sam lice svoje od njih.

25 Zato ovako govori svemogući Gospod: "Sad ću okrenuti sudbinu Jakovljevu i smilovat ću se svoj kući Izraelovoj i revnovat ću za sveto ime svoje.

26 Stidjet će se sramote svoje i sve nevjernosti svoje, što su je učinili proti meni, kad opet budu sigurno stanovali u zemlji svojoj, i nitko ih ne bude plašio.

27 Kad ih dovedem natrag iz naroda i skupim ih iz zemalja neprijatelja njihovih, pokazat ću se kao svet na njima pred očima mnogih naroda.

28 Tada će spoznati, da sam ja Gospod, Bog njihov, da sam ih odveo u ropstvo među neznabošce, ali i da ću ih opet skupiti u zemlju njihovu i neću ih onda nijemoga ostaviti ondje.

29 Neću više kriti lica svojega od njih, jer ću izliti duh svoj na kuću Izraelovu, govori svemogući Gospod.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)