biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ti, sine čovječji, prorokuj o gorama Izraelovim i reci: "Gore Izraelove, čujte riječ Gospodnju!

2 Ovako veli svemogući Gospod: 'Jer je neprijatelj govorio o vama: 'Ha, vječne visine postadoše svojina naša'",

3 Zato prorokuj i reci: 'Ovako veli svemogući Gospod: Jer su vas pustošili i tražili vas odasvud, dok ne dođoste u posjed još preostalim narodima i ne padoste u brbljanje jezicima i u govorkanje ljudima,

4 Zato, gore Izraelove, čujte riječ svemogućega Gospoda! Ovako veli svemogući Gospod gorama i humovima, dolinama i gudurama pustim ruševinama i ostavljenim gradovima, što postadoše plijen i podsmijeh još preostalim narodima unaokolo.'

5 Zato ovako veli svemogući Gospod: 'Zaista, u žestokom ognju govorim proti još preostalim narodima i proti svemu Edomu. Oni hoće da uzmu u posjed zemlju moju srcem zloradim, dušom punom prezira, i da je oplijene.

6 Zato prorokuj o zemlji Izraelovoj i reci gorama i humovima, dolinama i gudurama: Ovako veli svemogući Gospod: 'Zaista, u ljutoj revnosti govorim, jer morate podnositi porugu naroda.

7 Zato', ovako veli svemogući Gospod, ja podižem ruku svoju na prisegu: Narodi oko vas nosit će porugu svoju!

8 A vi, gore Izraelove, pustite da se pomlade grane vaše! Nosite plod svoj narodu mojemu Izraelu; jer će se skoro vratiti.

9 Jer evo, dolazim k vama i okrećem se k vama. Vi ćete opet biti zasijevane i sađene.

10 Umnožit ću na vama ljude, kuću Izraelovu svu koliku. Gradovi će se opet naseliti i ruševine će se iznova posagraditi.

11 Umnožit ću na vama ljude i stoku. Bit će mnogobrojni i plodni. Naselit ću vas kao u prošlosti i učinit ću vam dobra više nego prije. Tada ćete spoznati, da san ja Gospod.

12 Učinit ću da opet po vama idu ljudi, narod moj Izrael. Oni će te uzeti u posjed. Ti ćeš biti baština njihova i nećeš im više otimati djece njihove.

13 Ovako veli svemogući Gospod: 'Jer govore o tebi: "Ti proždireš ljude i vlastiti narod svoj činiš bez djece",

14 Zato nećeš više proždirati ljudi i naroda svojega nećeš više činiti bez djece', govori svemogući Gospod.

15 Neću dati da dulje slušaš sramotu od neznabožaca, i ruga od naroda nećeš više podnositi. Na rodu svojemu nećeš više otimati djece njegove,", govori svemogući Gospod.

16 Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:

17 Sine čovječji, kad je kuća Izraelova stanovala još u zemlji svojoj, tada je oni oskvrniše svojim putovima i svojim djelima. Kao nečist krvotok bio je preda mnom put njihov.

18 Tada sam izlio gnjev svoj na njih zbog krvi, što su je prolili u zemlji, i zbog idola njihovih, kojima su je oskvrnili.

19 Razasuo sam ih među narode; bili su razagnani po zemljama. Po putovima njihovim i po djelima njihovim sudio sam im.

20 Kad su došli k narodima, oskvrnili su, kamo su god došli, sveto ime moje, jer se govorilo o njima: 'To je narod Gospodnji, a ipak su morali izaći iz zemlje njegove.

21 Tada mi se sažalilo zbog svetoga imena mojega, da ga je bila oskvrnila kuća Izraelova kod svih naroda, kamo je došla.

22 Zato reći kući Izraelovoj: "Ovako veli svemogući Gospod: 'Zbog vas, kućo Izraelova, ne činim ja to, nego zbog svetoga imena svojega, koje ste oskvrnili kod naroda, kamo ste došli.

23 Ja ću opet učiniti svetim veliko ime svoje, koje je bilo oskvrnjeno kod naroda, koje ste vi oskvrnili kod njih. Narodi će spoznati, da sam ja Gospod, govori svemogući Gospod, kada se na vama pokažem svetim pred njima.

24 Ja ću vas uzeti iz naroda i pokupit ću vas iz svih zemalja i dovesti vas natrag u vašu zemlju.

25 Poškropit ću vas vodom čistom, da budete čisti. Očistit ću vas od svih nečistoća vaših i od svih idola vaših.

26 Dat ću vam novo srce i nov ću duh metnuti u nutrinu vašu. Odstranit ću kameno srce iz grudi vaših i dat ću vam srce od mesa.

27 Duh svoj metnut ću u nutrinu vašu i učinit ću, da hodite po mojim zapovijedima i da točno izvršujete zakone moje.

28 Stanovat ćete u zemlji, koju sam dao ocima vašim, i bit ćete narod moj, i ja ću biti Bog vaš.

29 Oslobodit ću vas od svih nečistoća vaših. Zapovjedit ću žitu i umnožiti ga, i neću dati da dođe glad na vas.

30 Umnožit ću plod na drveću i rod na poljima, da ne morate više podnositi sramote među narodima zbog gladi.

31 Tada ćete se spomenuti zlih putova svojih i djela svojih što nijesu bila dobra. Vi ćete pred sobom samima osjetiti gnusobu zbog svojih grijeha i gadova.

32 Ne činim to zbog vas', govori svemogući Gospod, 'neka to znate! Postidite se i zarumenite se zbog putova svojih, kućo Izraelova!

33 Ovako veli svemogući Gospod: 'U dan, kad vas očistim od svih grijeha vaših, iznova ću naseliti gradove, i ruševine će se opet sagraditi,

34 Opustošena zemlja, što je prije pusta ležala pred očima svih prolaznika, opet će se obrađivati.

35 Reći će se: "Zemlja ova, što je bila pusta, postala je kao vrt edenski, i gradovi što su ležali u ruševinama, pusti i opustošeni bili, sada su dobro utvrđeni."

36 Narodi, što su preostali okolo vas, spoznat će da sam ja, Gospod, taj, koji je razoreno iznova sagradio i opustošeno opet zasadio. Ja, Gospod, to sam rekao i to ću izvršiti.

37 Ovako veli svemogući Gospod: 'l to će me zamoliti kuća Izraelova, da im učinim: umnožit ću ih ljudima kao ovce.

38 Kao svetište od žrtvenih ovaca, kao Jerusalem na blagdane njegove od ovaca, tako će opustošeni gradovi biti puni stada ljudi. Tada će se spoznati, da sam ja Gospod.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)