biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:

2 "Sine čovječji, ono bile dvije žene, kćeri iste matere.

3 One su činile zlo u Egiptu; u mladosti svojoj činile su blud. Ondje su dirali prsa njihova i doticali se djevojačkih njedara njihovih.

4 Ohola se zvala starija, Oholiba se zvala sestra njezina. One su postale moje i rodile su sinove i kćeri. Imena njihova znače Ohola: "Samarija, Oholiba: "Jerusalem.

5 Ohola je činila zlo, premda je pripadala meni, i bila se je zaljubila u milosnike svoje, Asirce, koji su joj se približili.

6 Odjeveni u grimiz, namjesnici i poglavari, sve pristali mladići, konjanici ponositi na konju.

7 Njima se je podala u bluđenju svojemu, svima izabranim Asircima, i okaljala se je svima idolima svih onih, u koje se je bila zaljubila.

8 Ali nije pustila bluđenje svoje s Egipćanina; jer su ovi bili s njom zlo činili u mladosti njezinoj, doticali se djevojačkih njedara njezinih i miješali se njom.

9 Zato sam je dao u ruke milosnicima njezinim, u ruke Asircima, u koje se bila zaljubila.

10 Oni su je osramotili, uzeli joj sinove i kćeri i nju samu mačem pogubili. Ona je postala ženama strašilo, kad su tako na njoj sud izvršili.

11 Sestra njezina Oholiba vidjela je to i činila je još gore bluđenje negoli ona i bila je još gora u zloći svojoj od bludnice sestre svoje.

12 Ona je bila zaljubljena u Asirce, koji su joj se približili, namjesnici i poglavari, odjeveni u grimiz, konjanici ponositi na konju, sve pristali mladići.

13 Vidio sam, da se je okaljala i ona; obadvije su pošle istim putem.

14 Ova je bludila još gore. Ona je vidjela ljude naslikane na zidu, slike Kaldejaca, naslikane crvenom bojom.

15 Oko bedara nosili su pojas. Glava im je bila pokrivena sarukom zavojitim. Svi su bili naoči kao knezovi, prilika sinova babilonskih. Kaldejska im bila postojbina.

16 Tada se je zaljubila u njih, kad ih je vidjela, i poslala je poslanike k njima u Kaldejsku.

17 I sinovi babilonski dolazili su k njoj na blud i okaljali je nečistoćom svojom, i ona se je okaljala s njima. Tada ih je bila sita.

18 Ali se je otkrila nečistoća njezina, sramota je njezina izbila na javu. Tada je ona meni dodijala, kao što mi je bila dodijala sestra njezina.

19 A ona je sve gore tjerala nečistoću svoju spominjući se dana mladosti svoje, kad je činila blud u Egiptu.

20 Zaljubila se je u svoje milosnike, koji su bili kao pohlepni magarci i ždrijepci.

21 Jest, ti si gilula za nečistoćom mladosti svoje, kad su Egipćani smjeli dirati prsa tvoja i doticati se djevojačkih njedara tvojih."

22 Zato, Oholibo, ovako veli svemogući Gospod: "Evo, ja ću nadražiti milosnike tvoje na te, kojih si se zasitila. Dovest ću ih na te sa svih strana.

23 Sinove babilonske i sve Kaldejce, Pekođane, Šoaje i Koaje, sve sinove asirske s njima, pristale mladiće, namjesnike i poglavare sve kolike, ratnike i odličnike, sve ponosite na konju.

24 Doći će na k s mnoštvom konja i kola i s četama naroda. Štit, štitić i šljem oni će unaokolo upraviti proti tebi. Ja ću im predati sud, i oni će li suditi po zakonima svojim.

25 Jest, učinit ću da osjetiš revnost moju; oni će u jarosti postupati s tobom. Nos će ti i uši odsjeći i što još ostane od tebe, past će od mača. Tvoje sinove i kćeri odvest će sa sobom, i što os ostane od tebe, proždrijet će oganj.

26 Svući će s tebe haljine tvoje i uzet će krasne nakite tvoje.

27 Tako ću učiniti kraj bludu tvojemu i nečistoći tvojoj, što si ih naučila u Egiptu, da više ne podižeš očiju svojih k njima i da dalje ne misliš na Egipat."

28 Jer ovako veli svemogući Gospod: "Evo, ja ću te dati u ruke onima, na koje mrziš, u ruke onima, koji su ti omrznuli.

29 Oni će u mržnji raditi proti tebi i uzet će ti sve, što si stekla sebi, i ostavit će te golu i nagu. Otkrit će se bludna golotinja tvoja, nečistoća tvoja i grdilo tvoje.

30 To će ti se učiniti, jer si u bludu svojemu trčala za narodima i okaljala se s idolima njihovim.

31 Išla si putem sestre svoje; zato ti dajem čašu njezinu u ruku."

32 Ovako veli svemogući Gospod: "Čašu sestre svoje pit ćeš, duboku, široku - podsmijeh i ruglo bit će ona! - čaša drži vrlo mnogo.

33 Napunit ćeš se pijanstva i brige. Čaša užasa i groze jest čaša tvoje sestre Samarije.

34 Ti ćeš je piti i posrkati i okrnjak ćeš njezin izgristi i njedra ćeš svoja stim potrgati; jer ja sam to rekao", govori svemogući Gospod.

35 Zato ovako veli svemogući Gospod: "Jer si me zaboravila i bacila me za leđa svoja, zato sad ti i nosi grijeh svoj i blud svoj!

36 Gospod mi reče: "Sile čovječji, nećeš li izreći presudu Oholi i Oholibi? Predoči im gadove njihove,

37 Da su činile preljubu i krvlju okaljale ruke svoje, da su činile preljubu s idolima svojim i djecu svoju, koju su bije rodile meni, vodile kroz oganj, da ih prožderu oni.

38 I ovo su mi još činile: "u onaj su dan okaljalo svetište moje i oskvrnile subote moje.

39 Kada su djecu svoju bile zaklale idolima, došle su još istoga dana u svetište moje i oskvrnile ga. Eto, tako su činile u kući mojoj!

40 Jest, dapače su još poslale po ljude, što su došli izdaleka. Poslanik je bio poslan k njima. Eto, kada, su došli, ti si se zbog njih kupala, mazala si oči svoje i metala na se nakit svoj.

41 Sjedala si na krasnu počivaljku. Pred njom je bio što postavljen. Na njega si metala kad moj i ulje moje.

42 Glasna se je vika čula zbog mnoštva ljudi, što su bili pridošli iz pustinje. Oni su im metali narukvice na ruke i stavljali im krasan vijenac na glavu.

43 Tada sam rekao: 'Ne čine li na taj način preljubu?

44 Kao što čini bludnica, čine sad nečistoću. Idu k njoj, kao što se ide k bludnici. Tako idu k Oholi i k Oholibi, ženama nevaljalim.

45 Ali će im pravedni ljudi izreci presudu po pravu za preljubočinice i krvnice, jer su preljubočinice, i krv je na rukama njihovim.

46 Jer ovako govori svemogući Gospod: "Neka se pozove proti njima zajednica narodna, i neka se predadu, da se zlostave i oplijene!

47 Neka ih zajednica narodna kamenuje i sasiječe mačevima svojim! Njihove sinove i kćeri neka pobiju i njihove kuće neka spale ognjem!

48 Tako ću kraj učiniti nečistoći u zemlji, da se opomenu sve žene

49 Učinit će se, da okajete nečistoću svoju i da s idolima svojim platite grijehe, da spoznate, da sam ja svemogući Gospod.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)