biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:

2 "Sine čovječji, upravi lice svoje na jug, propovijedaj prema jugu! Prorokuj proti šumi, što je u južnoj zemlji!

3 I reci šumi u južnoj zemlji: "Čuj riječ Gospodnju: "Ovako veli svemogući Gospod: 'Evo, ja ću zapaliti u tebi oganj; on će proždrijeti u tebi svako drvo zeleno i svako drvo suho. Plamen razgorjeli neće se ugasiti, i sva će se lica od južne zemlje do sjevera opržiti.

4 Svako će tijelo vidjeti, da sam ga ja, Gospod, raspalio, i neće se ugasiti."

5 Tada sam ja rekao: "Ah, svemogući Gospode, oni će reci za me: 'Ne govori li taj uvijek u prispodobama?'"

6 Tada mi dođe riječ Gospodnja ovako govoreći:

7 Sine čovječji, upravi lice svoje prema Jerusalemu! Propovijedaj svetištu njegovu! Prorokuj proti zemlji Izraelovoj!

8 Reci zemlji Izraelovoj: Ovako veli Gospod: 'Evo, ja ću postupati proti tebi. Izvući ću mač svoj iz korica njegovih i istrijebit ću iz tebe pravedne i bezbožne.

9 Jer hoću da istrijebim iz tebe pravedne i bezbožne, zato će izaći mač moj iz korica svojih proti svakome tijelu od juga do sjevera.

10 Svako će tijelo spoznati, da sam ja, Gospod, izvukao mač svoj iz korica njegovih: on se neće više vratiti u njih.

11 A ti, sine čovječji, uzdiši s klimavim bedrima! U gorkosti uzdiši pred očima njihovim!

12 Ako te upitaju: 'Zašto uzdišeš?, reci: "Zbog jednog strahovita časa, od kojega očajavaju sva srca, klonu sve ruke, nestane svake srčanosti, oslabe sva koljena. Evo, to ide i ispunja se'", govori svemogući Gospod.

13 Dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:

14 "Sine čovječji, prorokuj i reci: Ovako veli Gospod: Reci: 'Mač, mač je naoštren i također uglađen:

15 Da kolje, naoštren je; da sijeva, uglađen je. On rascjepka žezlo sinovima onih, koji su prezreli svaki prut.

16 Dao se je ugladiti, da ga prihvati jedna ruka. Naoštren je mač i uglađen, da se stavi u ruku ubojici.

17 Viči i jauči, sine čovječji! Jer on dolazi na narod moj, na sve kolike knezove Izraelove. Pod mač su oni pali s narodom mojim. Zato se udaraj po bedru svojemu!

18 Jer dolazi kušnja. Ali što će se dogoditi, kad više ne bude žezla prezirateljice?' govori svemogući Gospod.

19 A ti prorokuj, sine čovječji, i pljeskaj rukama! Podvostručit će se mač, jest, potrostručit će se ubojni mač, mač velikoga pokolja, što ih opkoljava,

20 Da očajavaju srca i da ih mnogo padne na vratima njihovim! O maču, o maču! Pripravljen je da sijeva, naoštren je da kolje.

21 Udari nadesno! Okreni nalijevo, kamo je upravljen oštrac tvoj!

22 I ja ću pljeskati rukama i iskaliti gnjev svoj. Ja, Gospod, rekao sam!'"

23 Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:

24 "A ti, sine čovječji, nacrtaj sebi dva puta, kamo će doći mač kralja babilonskoga! Obadva neka izlaze iz jedne zemlje! Stavi kažiput na početku puta u grad!

25 Načini jedan put tako, da može doći mač u Rabu Amona i u Judu u utvrđeni Jerusalem!

26 Jer kralj babilonski stoji na rasputici, gdje počinju dva puta, da upita proročište. On trese Strijele, pita terafime, gleda u jetra.

27 U desnici njegovoj pada ždrijeb na Jerusalem: "on ima namjestiti ubojne sprave, podignuti ratnu viku, dati da zaori poziv u boj, namjestiti ubojne sprave proti vratima, načiniti opkope, posagraditi opsadne kule.

28 A njima se je činilo, da je proročište varavo; oni su bili prisegli najsvetije zakletve. Ali im on doziva na pamet krivnju njihovu, da zapadnu u ropstvo.

29 Zato ovako veli svemogući Gospod: "Jer ste dozvali na pamet krivnju svoju, tako da su se otkrili prekršaji vaši i grijehi se vaši pokazali u svim djelima vašim, jer ste došli na pamet, zato ćete biti pohvatani rukom njegovom.

30 A ti, nepošteni, bezbožni kneže Izraelov, kojemu je došao dan u vrijeme, kad se čini kraj grijehu:

31 Ovako vel svemogući Gospod: "Dolje s tim povezom oko glave! Dolje s tom krunom! Ovo nije ovo. Nisko se ima uzvisiti, visoko se ima poniziti.

32 Uništit ću, uništit ću, uništit ću ga, i neće ga više bih, dok ne dođe onaj, kojemu po pravu pripada: 'njemu ću ga dati.'

33 A ti, sine čovječji, prorokuj i reci: Ovako veli svemogući Gospod za Amonce i za njihovo podsmijevanje. Reci: 'Mač, mač je trgnut da kolje, uglađen je da sijeva, da blista,

34 - Dok su ti viđali prijevaru i proricali laži - da te metnu na vrat oskvrnjenima, bezbožnicima, kojima je došao dan, kad se čini kraj grijehu.

35 Vrati se u gradove svoje, ml mjesto, gdje si se rodio! U zemlji podrijetla tvojega sudit ću ti.

36 Izlit ću na te gnjev svoj, raspalit ću proti tebi oganj razjarenosti svoje, predat ću te u ruke okrutnim ljudima, koji kuju propast tvoju.

37 Ognju ćeš biti hrana. Krv će ti teći na zemlju! Nećeš se više spominjati, jer ja, Gospod, rekao sam.'"Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)