biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nato me podiže duh gore i odnese me na istočna vrata hrama Gospodnjega, što gledaju na istok sunčani. Na vratima vidjeh dvadeset i pet ljudi i u sredini njihovoj ugledah Jaazaniju, sina Azurova, i Pelatiju, sina Benajina, knezove naroda

2 Gospod mi leće: "Sine čovječji, to su ljudi, koji smišljaju nesreću i daju zao savjet u tom gradu,

3 Koji govore: 'Nijesu li istom nedavno posagrađene kuće? Grad je lonac, a mi smo meso.'

4 Zato prorokuj proti njima, prorokuj, sine čovječji!"

5 Tada dođe duh Gospodnji na me i reče mi: "Reci: Ovako veli Gospod: 'Tako govorite, kućo Izraelova, i znam dobro misli, što se rađaju u vama.

6 Mnoge između sebe pobiste u tom gradu i napuniste ulice njegove pobijenima.'

7 Zato ovako veli svemogući Gospod: "Od vas pobijeni, što ih poubijaste u sredini grada, oni su meso, a on je lonac. A vas ću izvesti iz sredine njegove.

8 Bojite se mača; a ja ću mač pustiti na vas, govori svemogući Gospod.

9 Izbacit ću vas iz toga grada i dat ću vas u ruke tuđincima i izvršit ću na vama kazneni sud

10 Ud mača ćete pasti. Na međi Izraelovoj sudit ću vam, i spoznat ćete, da sam ja Gospod.

11 Ovaj grad neće vam biti lonac niti ćete vi biti u njemu meso. Na međi Izraelovoj sudit ću vam.

12 Tada ćete spoznati, da sam ja Gospod, po čijim zakonima nijeste hodili i čijih zapovijedi nijeste izvršavali. Dapače ste radili po običajima neznabožačkih naroda oko vas.'"

13 Dok sam tako prorokovao, umrije Pelatija, sin Benajin. Tada padoh ničice na svoje lice, povikah u sav glas i rekoh: "Ah, svemogući Gospode, hoćeš li sasvim uništiti ostatak Izraelov?"

14 Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:

15 "Sine čovječji, braća tvoja, rođaci tvoji, suprognanici tvoji i sva kuća Izraelova, svi su oni, o kojima vele stanovnici jerusalemski: 'Oni su daleko od Gospoda, nama je zemlja data u posjed.'

16 Zato reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Jest, ja sam ih odveo u daljinu među neznabožačke narode i razasuo ih u zemlje i u zemljama, u koje su došli, postao sam im samo malo predmet svetoga štovanja.'

17 Zato reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Skupit ću vas iz naroda i pokupit ću vas iz zemalja, kamo ste se razasuli, i dat ću vam opet zemlju Izraelovu.'

18 Oni će doći tamo i odstranit će iz nje sve gadove i gnusobe njezine.

19 Dat ću im drugo srce i novi duh metnut ću u nutrinu njihovu. Izvadit ću iz tijela njihova kameno srce i dat ću im srce od mesa,

20 Da hode po mojim zakonima i brižno drže moje zapovijedi. Oni će biti narod moj, i ja ću biti Bog njihov.

21 A onima, kojima srce ostaje privrženo gnusobama i gadovima idolskim, platit ću njihov put na njihovu tijelu," govori svemogući Gospod.

22 Nato zamahnuše kerubini krilima svojim, i točkovi su potrčali uz njih. Ozgo nad njima stolovala je slava Boga Izraelova.

23 I podiže se slava Gospodnja iz područja grada i stade na goli, koja leži na istoku grada.

24 A mene podiže duh gore i odnese me u viđenju duhom Božjim natrag u Kaldejsku k prognanicima. Viđenje, koje sam bio gledao, iščeznu mi.

25 Ja iskazah prognanicima sve riječi Gospodnje, što ih on bio objavio viđenjem.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)