biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Sine čovječji, uzmi opeku, metni je preda se, izreži na njoj grad, naime Jerusalem!

2 Onda otvori proti njemu opsadu, sagradi kule opsadne proti njemu i iskopaj opkop proti njemu! Onda postavi tabor proti njemu i namjesti unaokolo zidodere proti njemu!

3 Potom uzmi tavicu gvozdenu i metni je kao gvozden zid između sebe i grada! Tada baci na njega poglede prijetnje, kao da bi on bio opsjednut, i kao da si ti opsjedatelj njegov! To je kob kući Izraelovoj.

4 Onda leži na lijevu stranu svoju i metni na nju krivnju kuće Izraelove; koliko dana odležiš na njoj, toliko ćeš nositi krivnju njihovu.

5 Ja ću ti godine grijeha njihovih računati kao isto toliko dana, naime trista i devedeset dana, za kojih ćeš nositi krivnju kuće Izraelove.

6 Kad ih navršiš, leži opet na desnu stranu i uzmi na sebe krivnju kuće Judine za četrdeset dana; za svaku godinu računam ti jedan dan.

7 Pritom ćeš upraviti lice svoje na opsadu Jerusalema. Mišica tvoja neka je ispružena! Tako ćeš prorokovati proti njemu.

8 Evo, ja mećem konopce na te, da se ne možeš okrenuti s jedne strane na drugu, dok ne navršiš dane tjeskobe svoje.

9 Uzmi pšenice, ječma, boba, leće, prohe i grahorice, saspi to u jedan sud i načini sebi od toga kruh! Dokle odležiš na svojoj strani, trista i devedeset dana, to ćeš jesti.

10 Jelo tvoje, kojim ćeš se hraniti, neka iznosi izmjereno dvadeset šekela na dan; jedi ga na rokove!

11 I vodu ćeš piti na mjeru, naime jednu šestinu ina; pij je na rokove!

12 Kruh ćeš jesti pripravljen kao ječmen kolač; na njihove oči peći ćeš ga na nečisti čovječjoj.

13 I reče Gospod: "Isto će tako sinovi Izraelovi jesti nečista jela među neznabošcima, kamo ću ih odagnati."

14 Tada rekoh: "Ah, svemogući Bože, nikada se nijesam okaljao nečistim; mesa od palih ili razdrtih životinja od mladosti do sada nijesam još nikada jeo; meso pokvareno nije još nikada ušlo u usta moja."

15 On mi odgovori: "Dobro, dopustit ću ti goveđu balegu mjesto čovječje nečisti; stim možeš ispeći kruh svoj."

16 Dalje mi reče: "Sine čovječji, evo, ja ću u Jerusalemu slomiti štap kruha. Oni će morati jesti kruh na mjeru i u tjeskobi. I vodu će morati piti na mjeru i grozi.

17 Oni će imati oskudicu na kruhu i vodi, i jedan kao drugi ginut će i iščeznut će zbog krivnje svoje.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)